Kilpikonnakoodausta maahanmuuttajanuorten kanssa

0

Kävin läpi ohjelmoinnin alkeita kahden maahanmuuttajanuorista koostuvan ryhmän kanssa. Toinen ryhmä koostui valmistavan luokan ja toinen valman opiskelijoista. Nuoret olivat olleet vain vähän aikaa Suomessa, osa vasta pari kuukautta. Suomea osa opiskelijoista ymmärsi vasta vähän. Osa osasi hyvin englantia, osa ei lainkaan. Kieliasiaa pohdinkin tavallista enemmän.

Lähes kaikki nuoret olivat kokeilleet jo aiemmin visuaalista ohjelmointia code.org-sivustolla, ja koska se sujui hyvin, halusin mennä vähän pidemmälle heidän kanssaan. Valitsin pythonin turtle-ohjelmoinnin, koska se on visuaalista ja siihen pääsee nopeasti sisään. Teimme ohjelmointia trinket.io-sivustolla, koska siihen pääsee heti käsiksi ilman, että tarvitsee rekisteröityä. Olimme atk-luokassa, mutta olisimme voineet olla myös omassa luokassa läppäreiden kanssa.

Koodaustunnit kestivät noin kaksi tuntia. Pidin kaksi samansisältöistä kertaa. Tunnin aluksi keskustelimme lyhyesti siitä, mitä ohjelmointi tarkoittaa. Seuraavaksi näytin hieman ideaa siitä, miten turtle-ohjelmointi toimii ja miten kilpikonna liikkuu ruudulla. Näyttäminen tuki niiden opiskelijoiden ymmärtämistä, jotka osasivat vasta vähän suomea.

Open kilpikonna on päässyt liikkeelle

Opiskelijat lähtivät rohkeasti tekemään muutoksia koodiin eli he selvästi ymmärsivät idean. Opiskelijat auttoivat tosi kivasti kavareitaan ja he pyysivät aktiivisesti apua opettajilta.

Esittelyn jälkeen opiskelijat saivat omaan tahtiin edetä tehtävien kanssa. Osa tehtävistä oli sellaisia, että kopioitiin valmista koodia ja muutettiin siinä jotain. Ja viimeisimmät tehtävät painottivat enemmän omaa kirjoittamista. Ideoita tehtäviin etsin esimerkiksi Maolin sivuilta sekä käytin trinket.io:n esimerkkikoodeja apuna.

Osalle koodin kirjoittaminen oli hyvin vaikeaa, koska suurinpiirtein kaikki sanat olivat vieraita, mutta lopulta se alkoi sujua kaikilta. Opiskelijoita piti neuvoa paljon ja oli tosi hyvä, että paikalla oli myös opiskelijoiden oma opettaja. Välillä kielen kanssa oli haasteita, mutta kädestä pitäen näyttämällä nekin haasteet selätettiin. Alkupään tehtävät olisivat voineet olla helpompiakin, jotta alkuun olisi päässyt nopeammin ilman opettajan apua.

Opiskelijan piirtämä kuvio

Suurimmat haasteet olivat tietotekniikassa. Minun omat käyttäjätunnukset eivät toimineet, mutta onneksi lainatunnuksilla päästiin sisään. Jaoin tehtävät Classroomissa, mutta suuri osa opiskelijoista ei päässytkään niihin käsiksi, joten tarvittiin perinteiset paperikopiot (onneksi paikalla oli toinen opettaja, joka juoksi kopioimaan, kun minä keskityin asian alustamiseen).

Keräsin opiskelijoilta palautetta tunnista. Kaikki kokivat oppineensa jotain uutta, tehtävät tuntuivat sopivan hankalilta suurimman osan mielestä ja noin 80% haluaisi oppia lisää koodaamista.

 

Leave A Reply