7. lk Scratchää

0

Ensimmäisellä oppitunnilla tutustuttiin Scratchiin aluksi opettajajohtoisesti. Oppilaat (7lk) kopioivat opettajan taululle kirjoittaman koodin ja yhdessä open kanssa pohtivat mitä koodin tarkoitus milläkin koodin osalla on. Tämän jälkeen oppilaat saivat perehtyä koodiin muuttamalla ja kokeilemalla koodia asettamalla itselleen tavoitteita, ja kokeilemalla vastasiko toteutus oppilaan yrittämä muutosta. Lopputunnin sai tehdä vapaamuotoisia koodauskokeiluja.

Toisella oppitunnilla tehtiinkin jo yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä tehtävänannon perusteella. Tehtävä 1 käsitteli liikettä koordinaatistossa. Tehtävänä oli ohjelmoida hahmo kulkemaan koordinaatistossa opettajan määrittelemässä pistejärjestyksessä. Tavoitteena oli näin ollen vahvistaa osaamista koordinaatistosta yhtä lailla kuin oppia ohjelmoinnin peräkkäisten käskyjen rakennetta. Toisena huomattavasti vaativampana tehtävänä oli koodata yhteenlaskukone, jonka toimintaperiaate oli seuraava: 1) Hahmo kysyy oppilaalta kaksi kokonaislukua. 2) Hahmo ilmoittaa vastauksen. Jälkimmäinen tehtävänanto oli odotetusti haastava, muuttujan käsite erityisesti, ja oppitunnin lopuksi toimiva koodi käytiinkin kaikkien kanssa läpi.

Kolmannella oppitunnilla tehtiin ryhmätyö 2-3 hengen ryhmissä hieman edelliseen oppituntiin perustuen. Oppilaat saivat tehtäväkseen ohjelmoida ensimmäisen asteen yhtälöön oikeaa ratkaisua pyytävän ohjelman, joka toimisi seuraavasti:
1) Ohjelma arpoo luvut yksinkertaiseen yhtälöön (kuten 5+x=10)
2) Hahmo kysyy oppilaalta mikä luku kuuluu x:n paikalle.
3) Oppilas kirjoittaa vastauksen.
4) Hahmo ilmoittaa onko vastaus oikein vai väärin
5) Sama toistuu 3 kertaa
Haaste oli osalle sopivan haastava, toisille vielä hieman liikaa. Tavoitteenani ei kuitenkaan alun alkaen ollutkaan teetättää pelkästään sellaisia tehtäviä, jotka olisivat jokaisen oppilaan kykyjen rajoissa, vaan perustehtävien ohella näyttää laajemmin millaisia haasteita Scratch-ohjelmointikin pitää sisällään ja millaisia rakennuspalikoita koodikieleen kuuluu.

Koodauskokeilun jälkeisellä matikan tunnilla oppilaat vastasivat tekemääni lyhyeen palautekyselyyn. PALAUTEKYSELY OHJELMOINTIKOKEILUSTA.

Kaiken kaikkiaan onnistunut ja kiva kokeilu.=)

-Juhana M

Leave A Reply