Valmiina valintoihin

0
Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä työryhmä on tehnyt 12 ehdotusta ammatillisen koulutuksen todistusten hyödyntämisestä korkeakoulujenvalinnoissa, ammatillisten perustutkintojen arvostelun muuttamisesta viisiportaiseksi, valintakokeiden kehittämisestä ja toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittämisestä

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79853

 

Työryhmän näkemyksen mukaan ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja olisi valinnoissa kohdeltava siten, että kummastakin saa hyötyä valinnoissa silloin, kun tutkinto sisältää haettavan koulutuksen kannalta merkityksellistä osaamista. Nykytilassa vain ylioppilastutkinnon suorittamista ja ylioppilastutkinnossa osoitettua osaamista hyödynnetään korkeakouluvalinnoissa. Lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa, joissa ylioppilastutkinnosta saa pisteitä, tulisi myös ammatillisesta tutkinnosta saada pisteitä.

Yksi työryhmän kahdestatoista ehdotuksesta kuuluu näin: ”Korkeakoulut rakentavat monipuolisia henkilökohtaistettuja opintopolkuja
ottaen huomioon opiskelijan aikaisemman osaamisen. Opintojen ohjaus ja henkilökohtaistaminen tehdään pohjakoulutuksen ja muun, esimerkiksi työelämässä hankitun osaamisen perusteella opintojen alkuvaiheessa.”

Leave A Reply