Toteemi jatkaa työelämäläheisyyden vahvistamista Verkkovirran hengessä

0

Toteemi – Työstä oppimassa, työhön – hankkeessa jatketaan edelleen  Verkkovirta-hankkeessa saavutettuja hyviä toimintamalleja työn ja korkeakouluoppimisen integrointiin. Työelämän ja koulutuksen hyvin toimiva vuorovaikutus on keskeinen korkeakouluopintojen sujuvaan valmistumiseen ja työllistymiseen johtava tekijä.

Toteemi on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun koordinoima verkostohanke ja se käynnistyy HAMKissa syyskuun alussa. HAMK on mukana hankkeessa 14 muun ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston kanssa.  HAMKin tavoitteet kohdistuvat niin opiskelijan opintojen sujuvoittamiseen kuin opettajien osaamiseen. Tavoitteena on, että joustavat ja opiskelijan tilanteen huomioon ottavat opintopolut voivat tarjota aitoja valinnan mahdollisuuksia ja edistää oppimisen ja osaamisen laatua ja määrää. Osaamistaan vastaavaan työhön sijoittuminen on tärkeää sekä ammattikorkeakoululle mutta erityisesti opiskelijalle. HAMKissa pilottikoulutuksina toimivat sähkö- ja automaatiotekniikka, liiketalouden YAMK-tutkinnot sekä puutarhatalous. Kullekin koulutukselle suunnitellaan sen lähtökohdista ja tarpeista  rakentuva kehittämishanke. Toteemin valtakunnalliset verkkosivut ovat valmistumassa lähiaikoina.

Leave A Reply