Tiedottamisella tehokkaaseen työn opinnollistamiseen

0

HAMKin sähköautomaatiokoulutuksen lehtori Susan Heikkilä ja yliopettaja Katariina Penttilä toteavat, että tällä hetkellä opinnollistaminen käynnistyy usein miten opettajan toimesta.

Työn opinnollistaminen on vielä uutta koulutuksissa. Erityisesti käytössä olevan työviikkopohjaisen 8-16 toimintamallin opiskelijat eivät juurikaan tiedä opinnollistamisen mahdollisuudesta eivätkä osaa tehdä näkyväksi omaa osaamistaan opettajalle. Aikuisopiskelijoilla (18-100 -toimintamalli) tilanne on hieman parempi. Molemmissa opiskeluryhmissä opettajan rooli korostuu opiskelujen alun henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa, jossa opiskelijan osaamisen tunnistamista ja vaihtoehtoisten tapojen suorittamista pohditaan.

Opinnollistamisen tehostaminen opinnoissa voi alkaa jo ennen opiskelua, kun opiskelijoille lähetettävässä kutsukirjeessä kerrotaan työn opinnollistamisen mahdollisuudesta. Opiskelijaa pyydetään vertaamaan omaa osaamistaan opetussuunnitelman tavoitteisiin, jolloin oman opiskelupolun pohtiminen käynnistyy. Ennen opiskelua alkava suunnittelu tavoitteistaa paremmin omaa opiskelua.

Ensimmäiset kokemukset etukäteistiedottamisen vaikutuksista saadaan syksyn 2016 ryhmien käynnistyessä. Henkilökohtaisissa keskusteluissa tulee näkymään, miten opiskelijat ovat ottaneet vastaan työn opinnollistamisen ajatuksen ja mitä se tarkoittaa opettajan työnä.

Leave A Reply