Rakennusalan pilotti asettaa tavoitteita

0

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opetusassistentti Niina Kovanen ja rakennustekniikan pilotin veturina toimiva  Tuomas Eerola jäsensivät pilotin tavoitteita vuodelle 2017. Keskeisimmät tavoitteet muotoutuivat listalle seuraaviksi:

  • Opinnollistamisen käsitteen ja mahdollisuuksien avaaminen nykyistä perusteellisemmin opiskelijoille on tärkeää.
  • Osaamiskuvausten aukikirjoittaminen entistäkin selkeämmiksi on tavoitteena. Eri lainsäädännöstä tulevien määrällisten osaamisvaatimusten vuoksi moduulien jakaminen teemoihin nähdään rakennusalalla tärkeäksi. Toisinaan teema on kätevämpi opinnollistaa kuin laaja, kokonainen moduuli. Tätä pitää kuitenkin vielä pohtia osaamiskuvausten tarkentamisen yhteydessä.
  • Yritysten kanssa tehtävien yhteisprojektien lisääminen on myös tärkeä tavoite. HAMK:n lisärakentamisen hyödyntämisestä myös rakennusalan opinnoissa on jo sovittu.
  • Kevään 2017 aikana järjestetään koko rakennustekniikan yhteinen opinnollistamisen workshop. Keskiviikkoaamut voisivat olla tekniikan aloilla otollinen ajankohta workshopeille.

Näihin asioihin palataan tekniikan pilottien yhteisessä tapaamisessa 14.11.2016.

 

Leave A Reply