Opiskelija tarvitsee tukea opinnollistamisessa

0

Verkkovirta oli mukana HAMK:n koulutuspäälliköiden kokouksessa 8.9.2016. Irma Kunnari ja Tuomas Eerola esittelivät ideoita opinnollistamisen workshoppien toteuttamiseksi HAMK:n opetushenkilöstölle. Kokouksessa sovittiin heti muutamiin koulutuksiin workshop päivämäärät ja joidenkin koulutusten osalta päivämäärät sovitaan myöhemmin.

Koulutuspäälliköt ideoivat workshoppien sisältöä sekä toteutusta ja evästivät meitä Verkkovirta-toimijoita seuraavasti:

  • AMK opiskelijat käyvät koko ajan töissä – miten tämä huomioidaan opinnoissa
  • Opiskelija tarvitsee tukea opinnollistamisessa ja markkinoinnissa työnantajalle.
  • Osaamisen osoittaminen suhteessa moduulien tavoitteisiin => opiskelijan valmentaminen osaamisen kehittämistarpeen tunnistamisessa.
  • Isojen ryhmien opinnollistaminen
  • Workshopit ovat tarpeen, vaikka vastaavia työpajoja on jo joitakin käynnissä HAMK:ssa (TAMK:n toteuttamana)
  • Mallipohjia työn opinnollistamiseen / AHOT
    • ”Osaamisten kautta”
  • Osaamisperustaisuuden edistäminen kaiken kaikkiaan, mm. osaamiskuvaukset aidosti osaamisperustaisiksi.
  • Workshopeissa huomioidaan koulutuskohtaiset kehittämistarpeet.

Workshoppien toteutukset käynnistyvät 1.11.2016.

 

Leave A Reply