Ryhmäetäkuntoutukseen osallistuvien ikäihmisten kokemuksia etäkuntoutuksesta

0

Osana sairaanhoitajaopintojamme osallistuimme projektiharjoitteluun, jonka tavoitteena oli selvittää ryhmäetäkuntoutuksen toimivuutta ikääntyneille ja miten sitä tulisi jatkossa kehittää ikäihmisten tarpeita vastaavaksi. Projektimme tilaajana toimi HAMK Smartin projektipäällikkö Päivi Sanerma ja projekti on osa JOPA- hanketta. Projektiryhmämme tavoitteena oli tutustua projektityöskentelyyn ja projektin kulkuun osana sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämistä. Halusimme oppia viestimään ammatillisesti projektin eri vaiheissa sekä toimia yhteistyössä eri tahojen ja ammattilaisten kanssa.

Aiempaa kokemusta ryhmäetäkuntoutuksesta meillä ei ollut, mutta perehdyimme aiheeseen teoriatiedon avulla. Projektimme ryhmäetäkuntoutukseen osallistui neljä ikäihmistä. He osallistuivat etäkuntoutukseen tablettien ja web-kameroiden avulla. Toteutimme yhden ryhmäetäkuntoutuksen itse ja havainnoimme sen lisäksi yhden kerran fysioterapeutin pitämää kuntoutuskertaa. Ryhmäetäkuntoutukset pidettiin Microsoft Teams -alustan kautta.

Keräsimme haastattelukysymysten avulla osallistuneiden sekä fysioterapeutin mielipiteitä etäkuntoutuksesta. Pohdimme myös mahdollisia kehitettäviä piirteitä jatkossa järjestettäviin ryhmäetäkuntoutuksiin. Haasteena havaitsimme iäkkäiden heikon teknologiaosaamisen, mutta ongelmista huolimatta toteuttamamme etäkuntoutus oli onnistunut ja osallistuneiden mielestä kiva kokonaisuus.

Ryhmämme kehitysideana ryhmäetäkuntoutuksen sujuvuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa, olisi hyvä panostus etäkuntoutukseen tarvittavien välineiden hankkimiseen, joista tärkeimpinä olisi isompi kuvaruutu osallistujille, josta liikkeet näkyvät paremmin. Lisäksi ohjaajalla olisi tärkeää olla hyvä mikrofoni äänen kuuluvuuden takaamiseksi.

Projektin aikana ryhmämme on kehittynyt viestintä- ja yhteistyötaidoissa. Projekti on myös kehittänyt stressinsietokykyä, epätietoisuuden sietämistä ja aikataulujen järjestelytaitoja, sillä jouduimme odottelemaan projektin lopullista toteutumisesta jonkin aikaa meistä riippumattomien resurssiasioiden vuoksi. Tiimimme teki hyvää yhteistyötä ja homma saatiin kasaan lyhyessä ajassa. Projektin paras osuus oli ehdottomasti se, kun saatiin itse pitää kuntoutuskerta. Oli mukavaa kuulla osallistujien mielipiteitä siitä, miltä etäkuntoutus tuntui, mitkä sen hyödyt ovat ja oliko antamamme ohjeet ymmärrettäviä ja helppoja toteuttaa kunnon mukaan.

Leave A Reply