Tagged: ikäihmiset

0

Suurin osa iäkkäiden tapaturmista aiheutuu kaatumisista, joten ennaltaehkäisevät toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yksi tehokkaimmista keinoista…More