Mental Health in Movies

0

Mental Health in Movies

Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen yksikön kansainvälisyysviikko järjestettiin jälleen helmikuussa 2018. Viikko toi Hämeenlinnaan Visamäen kampukselle yhteensä lähes 50 ulkomaisten partnerikoulujen opettajaa ja opiskelijaa.

Hyvinvointiosaamisen partnerikorkeakoulun, skotlantilaisen Robert Gordonin yliopiston opettajat Scott MacPherson ja Dan Warrender saapuivat Hyvinvointiosaamisen kansainvälisyysviikolla kolmatta kertaaopettamaan oman workshopinsa Mental Health in Movies.

Omassa kotiyliopistossaan, sekä Scott että Dan opettavat hoitotyön koulutuksessa, mielenterveystyön suuntaumisvaihtoehdossa. Miehet myös isännöivät kuukausittain Mental Health Movie monthly – tapahtumaa, joka on saavuttanut suuren suosion Aberdeenissa, miesten kotikaupungissa. Jo hyvissä ajoin ennen seuraavan kuun esitystä, miehet valitsevat elokuvan, joka näytetään Robert Gordonin yliopiston elokuvasalissa. Kaikille avoin maksuton näytös pyrkii edistämään empatiaa ja ymmärrystä liittyen mielenterveyteen.

HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikön kansainvälisyysviikolla MacPherson ja Warrender toteuttivat viikon mittaisen workshopin, johon osallistui opiskelijoita Suomesta ja Skotlannista. Opiskelijat pääsivät katsomaan elokuvia, joiden pohjalta keskusteltiin mielenterveyteen liittyvistä seikoista. Erilaisia näkökulmia nousi esiin elokuvista – esimerkiksi, miten mielenterveyteen liittyvät asiat näkyvät elokuvissa ja millaisia mielenterveyteen liittyviä ongelmia elokuvan henkilöillä ehkä on.

Workshopiin osallistuneet opiskelijat tunnistivat, kaikissa elokuvissa esiintyy hahmoja joilla on mielenterveyteen liittyviä kokemuksia. Workshopissa käytiin myös keskustelua siitä onko elokuvien tekijöille eettinen vastuu luoda elokuvia joissa nostetaan esille mielenterveyteen liittyviä herkkiä ja asioita oikealla tavalla.

Leave A Reply