Kokemuksia oppimisanalytiikasta

0

Kirjoittaja hoitotyön opettaja Anne Suvitie

Olin pohtinut resurssien järkevää käyttöä ja kohdentamista opiskelijan kannalta merkityksellisesti jo muutaman vuoden ajan. Yhtenä vahvana näkökulmana pohdiskeluissani oli myös resurssit suhteessa opiskelijoiden keräämiin opintopisteisiin. Mutta tärkein oli kuitenkin ajatus siitä, miten jokaiselle opiskelijalle voisi saada kokemuksen nähdyksi tulemisesta. Pohdin tätä opiskelijoiden oppimisen ja etenemisen tukemisen näkökulmista. Ryhmäkokojen kasvaessa opiskelijoiden kohtaamisten mahdollisuudet ovat heikentyneet.

Miten voisin hyödyntää oppimisanalytiikkaa, jotta tunnistaisin tuen tarvitsijat, mahdolliset pudokkaat ja miten tavoitteet saavutettaisiin paremmin?

Suunnittelu ja toteutus

Oppimisanalytiikan käyttö kannattaa kirjoittaa suunnitteluvaiheessa pedagogiseen käsikirjoitukseen. Pohdin kysymyksiä Miten voin hyödyntää tietoa jota kerään? Mitä tietoa kerään?

Tietosuojan näkökulmasta kirjasin tehtävänantoihin, että opettaja käyttää alustalla oppimisanalytiikkaa ohjauksen tukena.

Moodlessa käytössäni oli lukuvuoden aikana kuudella eri toteutuksella Learn alustan analytiikkatyökalut. Opiskelijoille visualisoin

  • Etenemisen seuranta
  • Analytiikkakaaviot
  • Viestien lähettäminen analytiikkatoiminnon takaa

Ensimmäisten viestien kanssa olin varovainen. Innostuneena ja uutta ihmetellen seurailin opiskelijoiden etenemistä ja kaavioiden muuttumista parin päivän välein. Ei ehkä järkevää oman kuormituksen näkökulmasta, mutta oman oppimisen takia se oli välttämätöntä.

Seurasin opiskelijoiden aktiivisuutta ja tehtävien aloitusta, työstämistä ja palauttamista. Laitoin kannustusviestiä niille, jotka olivat tehneet 50% kurssista.

Esimerkkejä ohjauksessa käyttämiäni kommentteja:

Hei sinä ahkera, analytiikan mukaan sinulla on opiskelu edennyt hienosti. Jatka samaan malliin!

Mikäli joku ei ollut aloittanut opiskelua / oli tehnyt alle 10% puolivälissä kurssin aikajanaa, viestin muoto oli: ”Hei kurssi on nyt puolivälissä ajallisesti. Miten olet ajatellut / suunnitellut opiskelevasi nämä aiheet? Tsemppiä työskentelyyn!”

Ne opiskelijat, jotka eivät olleet aloittaneet opiskelua 2 viikkoa ennen päätöstä, saivat uudet muistutukset. Myös he, joilla kurssi oli kesken vielä viimeisellä viikolla, saivat muistutukset ja tsempit.

Hei, kurssi on nyt puolivälissä ajallisesti. Analytiikan mukaan olet opiskeluissasi aivan alussa. Miten olet ajatellut opiskelevasi nämä aiheet?

Hei, kurssista on nyt jäljellä kaksi (2) viikkoa. Analytiikan mukaan olet avannut ensimmäisen tehtävän, hieno juttu! Millaisella aikataululla ajattelet opiskelevasi muut aiheet? Millaista tukea tarvitset? Laitathan viestiä J .

Hyödyt:

Kaikki opiskelijat saivat palautetta kurssin edetessä.

Tehtävät palautuivat ajallaan, joten opiskelijat etenivät opinnoissaan.

Tämä myös vähentää opettajan kuormitusta moduulin päättymisen jälkeen mm. rästitehtävät vähenivät tai rästiin ei jäänyt lainkaan tehtäviä.

Haasteet: Mikäli opiskelija ei käytä alustaa/ avaa sen vasta viimeisillä viikoilla ei opettajan palaute tavoita

 

 

 

 

Leave A Reply