JOPA- hankkeen etäkuntoutus projektin onnistumiset

0

Etäkuntoutuksen havainnointi projekti Pellavakodissa oli osa suurempaa JOPA-hanketta. Etäkuntoutuksen projektia oli toteuttamassa kolme HAMK:n opiskelija ryhmää. Kaksi edellistä ryhmää keskittyi etäkuntoutuksen havainnointiin, ja nyt me, kolmas projektiin osallistuva työskentely pari, saatoimme projektin loppuun. Pääasiallinen tavoitteemme oli saada kerättyä selkeät tulokset aikaisempien ryhmien suorittaman havainnoinnin pohjalta. Etäkuntoutukseen osallistui neljä samaa asukasta Pellavakodista ja kaksi eri fysioterapeuttia ohjaajina. Asukkaat osallistuivat kuntoutukseen asunnoistaan, ensimmäinen fysioterapeutti vapaista tiloista Pellavakodissa ja toinen fysioterapeutti omista tiloistaan.  

Johtopäätökset havainnoista

Ikäihmisten kanssa etäkuntoutus loisi mahdollisuuden etäisyyksistä, kulkemisvaikeuksista ja pandemian kaltaisista rajoituksista huolimatta osallistua liikunnalliseen toimintaan kotoa käsin. Etäkuntoutus loisi myös yksineläjälle mahdollisuuden ryhmä kontaktille ja vuorovaikutukselle muiden ihmisten kanssa. Tässä muodossa ja kokonaisuudessa etäkuntoutus toimi ihan kiitettävästi, mutta yltääkseen vielä laajemman asiakaskunnan käyttöön, tarvitsee se vielä hienosäätöä. Erityisesti teknologian kanssa ilmenneet häiriötekijät, kuten kuvan näkyvyysongelmat -> Asiakkaan kuvan totaalinen puuttuminen tai huonosti aseteltu kamera, jonka seurauksena asiakkaasta saattoi seurata vain ylävartaloa tai kasvoja. Lisäksi teknisten tarvikkeiden käyttöön saattaminen työllisti kokeilussa aina yhden ihmisen ennen ja jälkeen kuntoutuksen. Helppokäyttöisen ja varmatoimisen teknologian kautta saataisiin siis kuitattua monia ongelmatilanteita. 

Projektissa työskentely 

Oli mielenkiintoista päästä osaksi tätä projektia, ja päästä opettelemaan tärkeintä projektityöskentelyyn tarvittavia taitoja. Projektiin osallistuneiden kolmen ryhmän pääpaino oli eri projektin vaiheissa, mutta loppuun saattamiseksi oli äärimmäisen tärkeää, että kaikki vaiheet oli dokumentoitu laadukkaasti. Oli myös miellyttävää lukea toisten ryhmien välihavaintoja sen hetkisistä tuloksista, sillä lopullisia tuloksia arvioidessa teimme täysin samoja havaintoja. Tämä auttaa todella luomaan kokonaiskuvaa projektin vahvuuksista ja vielä hienosäätöä vaativista puitteista. 

Saimme myös suorittaa loppuhaastattelun etäkuntoutuksen loppuun vetäneelle fysioterapeutille. Haastattelu oli erityisen mielenkiintoinen, sillä keskustellessa hänen kanssaan menneistä ohjauskerroista, kertoi hänkin hahmottavansa nyt paremmin tapahtumia. Myös ohjaaja oli havainnut samoja haasteen tuovia tekijöitä, kuin havainnoitsijat ja me, tulosten yhteen vetäjät. Voidaan siis todeta, että havaitut haasteet ja positiiviset mahdollisuudet on kartoitettu melko hyvin, ottaen huomioon tehdyt havainnoit, ohjaajien sekä asiakkaiden ajatukset ja toiminta hankeen aikana.  

Blogitekstin kirjoittajat: Milka Helminen ja Jenny Metsäpelto 

Leave A Reply