Geroteknologiaa ja englannin kertausta – Projektina Pystyvä-kodin esittely kansainväliselle vierailijaryhmälle

0

Projektiryhmämme tarttui tilaisuuteen esitellä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kampuksella sijaitseva Pystyvä koti ulkomaalaiselle tutustujaryhmälle. Pystyvä koti sisältää runsaasti erilaista geroteknologiaa ikääntyneiden kotona asumista ja heidän hoitoaan tukemaan. Suomen väestö vanhenee kovaa vauhtia ja hoitajien resursseista tulee tulevaisuudessa olemaan entistä suurempi pula. Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe siis!

Aivan ensimmäisenä oli tutustuttava geroteknologiaan käsitteenä sekä Pystyvä-kodin sisältämiin laitteisiin, jotta saimme pohjaa projektille. Geroteknologia on 90-luvulla Hollannissa alkunsa saanut tieteen laji, jonka tavoitteena on luoda ikääntyvien elin- ja asuinympäristöä sekä hoivaa avustavia teknologiaratkaisuja. (Berggren, 2023)

Itse esittelyn päädyimme pitämään työpajamallisena, jolloin vierailijoilla olisi mahdollisuus tutustua itse laitteisiin, ajatuksena ”tekemällä oppii”. Työpajojen sisältöä suunnitellessamme päädyimme pitämään kaksi erisisältöistä työpajaa, joihin vierailijaryhmä jaettiin puoliksi. Aamulla pidettiin ensimmäiset työpajat ja iltapäivällä ryhmät vaihtoivat päikseen työpajoissa. Päätimme keskittyä työpajoissa geroteknologian eri painotuksiin niin, että toisessa työpajassa esiteltiin ikääntyneille kehitettyä virikkeellistä teknologiaa ja toisessa hoitajien työn tueksi kehitettyä teknologiaa. Projektiryhmämme käsitti neljä henkilöä, joten molemmissa ryhmissä olisi kaksi esittelijää.

Lopulta koimme, että meillä oli suppeasti aikaa tutustua itse laitteisiin ja niiden toimintaan. Opiskeluumme liittyvässä taitoapajapäivässä muutama päivä ennen esittelyä, saimme todeta, että osaa valitsemistamme laitteista ei saatu toimimaan ja yksi esittelyyn valitsemistamme laitteista puuttui vallan. Tämä oli projektin suurin haaste. Pohdimme jo tuolloin korvaavia laitteita valmiiksi esittelypäivää varten.

Esittelypäivän aamuna kokoonnuimme Pystyvä-kodille muutama tunti ennen esittelyn alkua ja katsoimme, mitä laitteita meillä oli käytössä sekä perehdyimme vielä niiden käyttöön. Tähän saimme onneksi avuksemme ohjaavan opettajamme Niina Piispasen, joka auttoi meitä laitteiden valmistelussa, siirtämisessä ja työpajojen loppuun viilaamisessa sekä loi meihin uskoa päivän onnistumisesta.

Tila oli jaettu sermillä kahteen osaan, minkä ansiosta saimme luontevasti omat tilat molemmille työpajoille. Saimme koottua laitteista molempiin työpajoihin hyvän kattauksen ja perehdyttyä esittelemiimme laitteisiin vielä rauhassa. Esittely pidettiin englanniksi vieraiden kansainvälisyyden vuoksi: ryhmä sisälsi hoitotyön opiskelijoita sekä opettajia Irlannista sekä Virosta. Tämä jännitti projektiryhmäämme hieman etukäteen. Pilke silmäkulmassa pohdimme: Onnistuuko esittelypäivä rallienglannilla?

Esittelypäivä alkoi lyhyellä PowerPoint-esityksellä, jossa kerroimme vierailijoille geroteknologiasta ja sen tarpeesta. PowerPointin jälkeen oli aika aloittaa työpajat! Molemmissa työpajoissa alkuun esittelimme ryhmälle valitsemamme teknologiaratkaisut, jonka jälkeen he saivat vapaasti tutustua niihin. Autoimme ja opastimme vaativimpien laitteiden käyttöä sekä keskustelimme ryhmäläisten kanssa laitteista. Keskustelua virisi oikein mukavasti ja ryhmä tuntui olevan aidosti kiinnostunut esittelemistämme teknologiaratkaisuista! Englannin puhuminenkin luonnistui riittävällä tasolla ja ryhmäläiset suhtautuivat meihin hyvin. Koimme ymmärtävämme toisiamme molemminpuolisesti.

Päivästä jäi hyvä fiilis ja onnistumisen kokemus! Saimme mukavia kohtaamisia ja keskusteluita vierailijoiden kanssa ja onnistuimme esittelemään heille mielenkiintoisia ja innostavia teknologia ratkaisuja. Päivä oli mukava ja saimme siitä valtavasti oppia.

Loppuun vielä muutamia kuvia päivästämme:

Esittelyssä Rehaboo. Eritasoisia liikunnallisia pelejä ikääntyneille.
Paro-hylje. Hylje reagoi puheeseen ja kosketukseen liikkumalla ja ääntelemällä. Taustalla kuvassa samalla toimintaperiaatteella toimiva kissa.
Esittelyssä Raizer-nostotuoli. Kehitetty kaatuneen henkilön lattialta nostamiseen. Laitteen avulla kaatuneen henkilön nostamiseen vaaditaan vain yksi avustaja.
Esittelyssä Evondos-lääkerobotti. Suomalainen innovaatio, joka auttaa ikääntynyttä selviytymään lääkehoidosta itsenäisesti. Laitteen avulla ikääntynyt saa aina oikeat lääkkeet oikeaan aikaan.

 


Kirjoittajat

Sini-Petra Lampela, Katri Kallonen, Sari Eldehary ja Tanja Tetri

Leave A Reply