Emilia Parkkinen: “Päiväopiskelu sopii myös perheelliselle” 

0

Emilia Parkkinen, 30, suorittaa terveydenhoitajan tutkintoa niin sanottuina normaaleina päiväopintoina Hämeen ammattikorkeakoulussa. Parkkinen on myös esimerkki siitä, että päiväopiskelijoina on nykyisin muitakin kuin suoraan toiselta asteelta korkeakouluun hakeutuneita. Parkkisella on jo vuonna 2013 Hämeen ammattikorkeakoulusta saatu hortonomin AMK-tutkinto, runsaasti työkokemusta nykyiseltä alaltaan sekä kaksi alaikäistä lasta.

”Tämä on ollut optimaalisin vaihtoehto perheelliselle, sillä opintoja tehdään päivällä ja illat ja viikonloput ovat vapaat. Arjen pyörittämistä ei ole tarvinnut säätää sen enempää kuin tilanteessa, jossa kävisin päivätöissä”, Parkkinen perustelee.

Päiväopiskelun hyvänä puolena Parkkinen pitää myös sitä, että erilaisten ryhmätöiden tekeminen antaa hyvät tiimityötaidot, joita työelämässäkin tarvitaan. Samalla kollegat tulevat tutuiksi ja vertaistukea on jatkuvasti saatavilla.

Hänellä on nyt menossa opintojen neljäs ja viimeinen vuosi. Terveydenhoitajan koulutus HAMKissa on kaksoistutkinto, joka pätevöittää myös sairaanhoitajaksi.

Opiskelussa on juuri nyt tiivis tahti, sillä opinnäytetyön teko on loppusuoralla. Parkkinen haluaa valmistua ensimmäisenä mahdollisena hetkenä ensi vuoden puolella. Luentoja on nyt kahdesta neljään päivänä viikossa ja loppuaika on itsenäistä opiskelua. Kaikki vapaasti valittavat opinnot Parkkinen on tehnyt verkko-opintoina tai kesällä, eli myös päiväopiskelussa henkilökohtainen räätälöinti on mahdollista.

”Opinnoissa on yllättänyt harjoittelujen suuri määrä, itselleni niitä on kertynyt yli 30 viikkoa. Etuna on tietenkin se, että työelämä tulee hyvin tutuksi.”

Harjoittelujen kautta Parkkinen on saanut myös töitä. Parhaillaankin hän käy tekemässä vuoroja Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

”Ammatillista kasvua ja ammatti-identiteetin löytymistä se edesauttaa kyllä todella paljon. Itseäni on alkanut kiinnostaa työ neuvolassa. Nyt ainoastaan mietityttää neuvoloiden tulevaisuus, kun syntyvyys laskee”, Parkkinen pohtii.

Hortonomin koulutus oli ammatillisesta näkökulmasta harha-askel, mutta toisaalta sen avulla Parkkinen on nähnyt sekä opiskelutavan muutoksen että omien valmiuksiensa kehittymisen.

”Silloin opiskeltiin kursseittain, nyt moduuleittain, mistä tulee erilainen näkökulma. Nyt lähdetään ilmiöstä käsin, hallitsemaan isompia kokonaisuuksia eikä edetä vain yksi asia kerrallaan. Tiedonhakijana ja -soveltajana olen kehittynyt paljon.”

Parkkinen pitää myös hyvänä, että kieli- ja matemaattiset opinnot on sisällytetty oppiaineen teemaan, eikä niitä opeteta irrallisina kokonaisuuksina.

”Nyt kun oma ala on löytynyt, orientoituminen opintoihin on erilaista. Mielenkiinto pysyy paremmin. Ja näin perheellisenä on myös sitoutunut saattamaan opinnot loppuun.”

Jaana Siljamäki
viestintäasiantuntija
Strateginen viestintä

Leave A Reply