Tervetuloa Hevoshäme-hankkeen blogiin!

0

Tässä blogissa kerrotaan hämäläisestä hevosomavaraisuudesta, alueen monista mahdollisuuksista, ainutlaatuisista elämyksistä sekä osaamisesta.

Tiesitkö, että 9 % koko Suomen hevoskannasta on Kanta-Hämeessä? Hämeestä löytyy monipuolisesti aktiviteettejä sekä palveluita, niin ravikilpailuista museovierailuihin. Hämeessä sijaitsee esimerkiksi hevosalan suurin oppilaitos ja valtakunnallinen hevosurheilun valmennuskeskus, Hevosopisto. Elämysmahdollisuuksia matkailijoille löytyy Hämeen alueelta siis ihan jokaiselle.

Kuva: Menna Rantala

Hankkeen projektipäällikkö Menna Rantala on työskennellyt erilaisissa hevosalan kehittämistehtävissä pitkään ja tunnistaa hevosmatkailupalveluiden hyödyn sekä alueelliset vaikutukset. Hevosyritykset tukevat esimerkiksi merkittävästi myös alueellista työllisyyttä. Hevosopiston koulutustarjonnan lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa Forssan sekä Mustialan kampuksilla  mahdollisuuden opiskella hevosalan liiketoimintaa, sekä muita hevosiin liittyviä opintoja, joten maakunnassa opiskelijoilla on erityisen hyvät mahdollisuus opiskella ja jopa  työllistyä hevosalalla.

Hämeen ainutlaatuinen hevososaaminen ja sen kehittäminen

Hevosala vaikuttaa siis Hämeen alueella laajasti myös yhteiskunnallisella tasolla, mutta vaatii elinvoimaisuutta sekä uudistamista voidakseen kehittyä ja vastata entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin ja kysyntään.

Kestävän hevosmatkailun tiekartta -hankkeen tekemän selvityksen perusteella havaittiin, että paikallinen hevosmatkailu kaipaa kehittämistä monilla liiketoiminnan osa-alueilla sekä vastuullisuuden ja digitalisaation parissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, sekä asiakaslähtöinen markkinointi, palvelumuotoilu, asiakaspalvelu ja myynnin kehittäminen. Tänä päivänä myös vastuullisuus on tärkeässä roolissa kuluttajille ja siitä on olennaista osata viestiä sekä tehdä yrityksen vetovoimatekijä.

“Kanta-Hämeessä olevan kansainvälisestikin ainutlaatuisen hevoskokonaisuuden tukeminen ja vahvistaminen edellyttää uusia kestäviä innovaatioita sekä toimijaverkostoja. “ Rantala sanoo.

Kestävällä hevosmatkailulla on myös merkittävä asema alueellisen hevosekosysteemin ja hevosalan vihreän siirtymän ja kasvun edistämisessä. Katso alta hankkeen mainosvideo:

Hevosmatkailun brändääminen Kanta-Hämeen vetovoimatekijäksi

Päätavoitteena hankkeella on luoda kestävästä hevosmatkailusta koko maakuntaa yhdistävä teema osana alueen muuta matkailutoimintaa. Rantala kertoo, että tähän hyödynnetään aiemman hankkeen Kestävän hevosmatkailun tiekarttaa, jonka viitoittamalla tiellä voidaan rakennetaan alueellisesti merkittävä maakunnallinen Hevoshäme-brändi.

Matkailun näkökulmasta on tärkeää nostaa esille sekä hyödyntää Kanta-Hämeen monipuolisia ja ainutlaatuista hevosyrityksiä ja -tapahtumia. Niiden ympärille pitää myös synnyttää uusia ja kestäviä verkostoja alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa.

“Hevosmatkailu tulee paketoida mukaan yhdessä alueen muun matkailutoiminnan kanssa yhdeksi maakunnan vetovoimatekijäksi osana nykyistä kotimaan matkailun buumia”, Rantala sanoo.

Kuva: Menna Rantala

Tavoitteena on luoda tunnistettava ja helposti Kanta-Hämeeseen ja sieltä saataviin hevosmatkailupalveluihin ja tapahtumiin yhdistettävä Hevoshäme-brändi. Brändin keskeisiä arvoja ovat kestävyys sekä vastuullisuus kaikissa palveluissa ja tapahtumissa. Pyrkimyksenä on tehdä tiivistä yhteistyötä muiden matkailutoimijoiden kanssa, jotta erilaisille kohderyhmille pystytään tarjoamaan oikeanlaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja hankekumppaneina Forssan Seudun Hippos ry – Pilvenmäen Ravirata, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry ja Luonnonvarakeskus LUKE. Hanketta rahoitetaan REACT EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian tukitoimenpiteitä.

Lue lisää hankkeesta: https://www.hamk.fi/projektit/hevoshame-kestavan-hevosmatkailun-maakunta/#hanketiedot

Terhi Heikkinen
Liiketalouden opiskelija
Opiskelija-assistentti, Hevoshäme-hanke

Comments are closed.