Hevosopisto liputtaa kiertotalouden kulmakivien puolesta matkailun saralla

0

Kiertotalouden periaattein toteutettu matkailu vaatii sekä tuottajalta että matkailijalta vastuullista lähestymistapaa. Se vaatii myös ymmärrystä ihmisen ja luonnon suhteesta sekä luonnon koskemattomuudesta ja kunnioituksesta.

Hevosopistolla on jo pitkät perinteet kiertotalouden ja ekologisuuden saralla. Aikanaan käynnistynyt EMAS-hanke 2000-luvun alussa viitoitti tietä tuntea ympäristökysymyksiä omalla työpaikalla. Hevosopistoa ympäröivät Natura 2000 -verkostoon kuuluvat perinnebiotoopit ja alueen omaleimaisuus lisäävät myös mielenkiintoa työskennellä erittäin arvokkaaksi luokitellussa, suojellussa rakennusperintökohteessa. Oppilaitos on sitoutunut sille annettuun ympäristölupaan, ja myös matkailun kehittäminen on osa kotimaisen kulttuuriperimän kunnioitusta. Laadukas lähiruoka ja historiallinen ympäristö ovat Hevosopiston valtteja.

Vastuullinen matkailu – Miten?

Kestävää kehitystä edistävissä liiketoimintamalleissa noudatetaan kiertotalouden periaatteita. Myös matkailun kontekstiin saatetaan toimintamalleja, joissa kaikki toimijat sitoutuvat noudattamaan ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Vastuullinen matkailu, ekoturismi, eettinen matkailu, vihreä matkailu ja ”kiertomatkailu” ovat termejä, joiden sisällöillä tähdätään kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen matkakohteissa. Taloudellinen elinkelpoisuus, sosiaalinen pääoma, yhteisön hyvinvointi, työllisyyden laatu, paikallinen vauraus, ympäristön puhtaus ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ovat taas määritelmiä, joiden avulla pyritään pääsemään edellä mainittuihin matkailun muotoihin.

Kiertotalouden avulla matkailutoiminnassa on tavoitteena synnyttää ”Hyvän ympyrä”, jossa palveluita tuotetaan tuhlaamatta planeettamme hyvin rajallisia resursseja. Esimerkiksi Hevosopiston kaltaisilla toimijoilla on lähes rajattomat mahdollisuudet hyödyntää myös kestävän kehityksen periaatteita tarjotessaan matkailupalveluita.

Sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna Hevosopisto tarjoaa esimerkiksi opiskelijoille mahdollisuuksia oppia ammattiaan aidoissa tilanteissa matkailun keinoin. Retkeily alueilla ratsain, kärryillä, jalan tai vaikkapa polkupyörällä avaavat mahdollisuuden tutustua turvallisesti ja opastettuna hevostalouden nykypäivään sekä suojeltuun ympäristöön. Opiskelijoille voidaan lisäksi tarjota mahdollisuuksia tehdä näyttökokeita, harjoitteluja ja opinnäytetöitä matkailun parissa.

Myös matkailuympäristön ravintolapalveluissa toteutetaan osaltaan kestävän kehityksen periaatteita erilaisin yhteistyökumppanuuksin lähiruoan tuottajien kanssa. Ravintoloidemme ruoan kotimaisuusaste on tärkeää myös kuluttajille. Esimerkiksi lihan kotimaisuusaste ravintoloissamme on nykyisin 90 %. Vaikka aste onkin jo korkea, voi sitä aina parantaa. Eettisesti oikein tuotettu ruoka ja kestävän kehityksen toteutuminen ravintolapalveluissa ovatkin ”kiertomatkailun” suurimpia haasteita.

Miksi kiertotalous ja kestävä kehitys ovat matkailussa tärkeitä?

Kestävällä tavalla toteutettavat matkailu- ja ravintolapalvelut hakevat ratkaisumalleja ympäristöystävällisyyden periaatteista. Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että yli puolet matkailijoista ovat valmiita maksamaan enemmän tuotteista, jotka ovat sitoutettu sosiaaliseen kestävyyteen ja pääomaan. Yhteiskunnallisen hyödyn ja oikeudenmukaisen talouden jakautuminen paikallisesti tuottaa myös henkistä hyvinvointia, kun palveluiden tuottajille taataan riittävä toimeentulo paikallistasosta asti. Luonnonvarojen kestävän hallinnan, ympäristön puhtauden varmistamisen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelemisen tulee olla osana kaikissa myös arkipäiväisissä matkailupalveluissa.

Lähiluontomatkailun kuulumisia:

Hevosopistolla on avattu syyskuussa 2021 ”Presidenttien hevosten puisto”. Presidentti Tarja Halonen luovutti alueelle kuvanveistäjä Tiina Torkkelin teoksen ”Turvan mitta”. Puistoon rakennettiin valaistut kivituhka polut, jotka kiertävät puiston ja niiden varsille siirrettiin edesmenneiden presidentillisten hevosten muistokivet laattoineen ja tehtiin mittavat puutarhakasvi- istutukset.

Hevosopiston rakennettua kulttuuriympäristöä ja Natura-2000 perinnebiotooppilaitumia kiertämään suunniteltiin kulttuuripolku niin ikään 2021. Kulkija voi valita kolmesta erimittaisesta reitistä itselleen sopivan. Asiakas saa myös tilata Hevosopiston keittiöiltä mukaansa retkieväät tai esim. opastuksen. Reitistä on tehty myös mobiiliversio. Reitin varrella on sopivia paikkoja merkitty picnic-ruokailuun.

Vieraille on tehty myös erilaisia saliohjelmia, joita käytetään ryhmien informoimiseen alueen historiasta ja luonnosta. Suomen Hevosurheilumuseo on järjestänyt erilaisia kulttuuriteemaisia iltoja järjestöille ja ryhmille.

Kesälle 2022 uutuutena valikoimaan otetaan erilaiset luontoteemaiset illat ja tutustumiskäynnit valokuvauksen ja hakamaiden luonnon ollessa keskiössä.

Luontomatkailijoita hellitään suunnitelmallisella lähiruoalla. Lähituottajien kasviksista, vihanneksista sekä kala- ja lihatuotteista rakennetaan tilaisuuksiin sopivia paketteja.

 

Kirjoittaja ja kuvat:

Kulttuuriohjaaja Juha Erola

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Hevosopisto Oy

 

Comments are closed.