Jokaisella on oma roolinsa ison yrityksen pyörimisessä

0

ZetaDisplay on yksi Euroopan suurimmista ja Pohjois-Euroopan suurin digitaalisten näyttöratkaisujen tarjoaja. Viimeisin julkaistu tilikausi on vuodelta 2018. Tällöin yhtiön liikevaihto oli 9,78 miljoonaa euroa sekä tilikauden tulos 181 tuhatta euroa. Liikevaihto heillä nousi 62,2%. 

ZetaDisplayn taloushallinto on konsernijohtoinen. Suomessa yrityksellä on oma kirjanpitäjä, controller sekä taloushallinnon työntekijä.  Kirjanpito ja laskutus hoituvat kokonaan yrityksen sisällä, vaikka joitain palveluita onkin ulkoistettu sähköisten laskutusten kautta. Laskutuksessa heillä on käytössä ERP – toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että jokainen myyty projekti dokumentoidaan myydyistä tuotteista ja palveluista lähtien. Kun projekti on saatu päätökseen, myyjä vie projektin laskutukseen. 

Markkinoinnin yrityksellä hoitaa sen oma markkinoinnin ohjausryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, kaupallinen johtaja sekä sisällöntuotannon palveluliiketoiminnan johtaja. Isot linjat tehdään yrityksen sisällä, mutta tuottamisen osalta palvelu on ulkoistettu. Haastattelun kohteemme Pia Rekomaa kertoi markkinointitavoitteesta seuraavaa: “Markkinointitavoitteemme on kertoa meidän yrityksemme palveluista, asiakascaseista ja hyödyistä asiakkaalle liiketoimintaan ja sen kehittämiseen”.  Markkinoinnissa käytetään muun muassa sosiaalista mediaa, vaikkakin se ei vielä ole ihan niin aktiivista kuin haluttaisiin. Tällä hetkellä yritys käyttää Facebookia, Instagramia sekä Linkedln:iäSosiaalisen median lisäämiseen markkinointikanavana ollaan tekemässä toimenpiteitä, sekä nyt jo kannustetaan työntekijöitä esimerkiksi kirjoittamaan blogia tai tekemään julkaisuja muille kanaville. 

Näiden viikkojen aikana opimme paljon uutta. ZetaDisplayn toimiala ja avainasiakkuuspäällikön ammatti olivat meille hyvin vieraita projektin alkaessaPääsimme lähietäisyydeltä tutustumaan tradenomin tyypillisiin työtehtäviin. Vaikka koulutus ja ala ovatkin hyvin tuttuja, opiskelemmehan niitäprojektin myötä alan monet työmahdollisuudet muuttuivat meille entistäkin konkreettisemmaksi. Lisäksi kuluttajana kävi ilmi asioita, joita ei aiemmin edes ole tullut ajatelleeksi. Yrityksen sisällä on niin paljon toimintaa ja monia liikkuvia osia, mitä ei edes tule mieleen arkielämässä. 

Lähteet & kuvat 

https://zetadisplay.fi/ 

Pia Rekomaan haastattelu 

Leave A Reply