Voimaa, valoa ja vertaistukea opiskelijoille

0

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on romahtanut korona-aikana. Nyt tarvitaankin välittömiä toimenpiteitä ja nopeita kehittämiskokeiluja. Tähän tarpeeseen vastaa esimerkiksi HAMKin VOIMA-hanke, jossa kehitetään mallia, joka integroi hyvinvointipalvelut ja opiskelijoiden vertaistukitoiminnan suoraan opintojaksoihin.

Alkukesä näyttää nyt meille parastaan ja useimmat siirtyvät kohti kesälomaa monella tavalla raskaan lukuvuoden päätteeksi. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat meillä HAMKissa joutuneet toimimaan muun Suomen tavoin poikkeuksellisissa ja vaihtelevissa oloissa, keskellä epävarmuutta ja vähäisten lähikontaktien varjostamana. Vaikka uusia hyväksi havaittuja työ- ja opiskelukäytäntöjä onkin taas opittu ja kehitetty, kukaan tuskin voi kieltää, etteikö takki alkaisi olla jo tyhjä ja korvat täynnä uutisia koronasta. Nyt kesän kynnyksellä onkin aika kiittää keväästä ja siirtää toiveikas katse kohti tulevaa ja syksyä, jolloin kenties kaikki muuttuu ainakin vähän normaalimmaksi.

Me VOIMA-hankkeessa olemme tarttuneet huolestuttavaan tietoon siitä, miten korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on romahtanut korona-aikana. Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoilla vertaistuen puute, ulkopuolisuuden kokemukset sekä aiempaa pienempi opintopistekertymä muodostavat todellisen uhan korkeakouluopintojen keskeytymiselle. Siksi tarvitaankin välittömiä toimenpiteitä ja nopeita kehittämiskokeiluja, joilla pystymme vahvistamaan opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta, vastaamaan oppimisen haasteisiin, sekä tukemaan opiskelijoiden oppimiseen liittyviä tunnetaitoja ja kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin.

VOIMA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata digitaalinen hyvinvoinnin tukemisen malli, jossa pyritään integroimaan hyvinvointipalvelut ja opiskelijoiden vertaistukitoiminta suoraan opintojaksoihin. Tarkoituksena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia matalalla kynnyksellä osana arkista opiskelua ja vastata opiskelijoiden raportoimiin koronapandemian aikaisiin oppimisen ja opiskelun haasteisiin tukemalla opiskelijoiden yhteisöön kuulumisen tunnetta, tunnetaitoja, itseohjautuvuutta ja mukautumisvalmiutta.

Tunnemittarit työkaluina

Tänä keväänä olemme pilotoineet tunnemittaria, jonka tulosten avulla olemme päässeet yhdessä opiskelijoiden kanssa pohtimaan ja reflektoimaan opintojen aikaisia tunteita. Olemme saaneet arvokasta tietoa opiskelijoilta myös siitä, mitä HAMK voisi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen ja päässeet kuulemaan pohdiskelua siitä, miten vertaistuella ja omilla arjen teoilla opiskelijat voivat edistää omaa ja ryhmänsä hyvinvointia. Suuren suuri kiitos kaikille teille opettajille ja opiskelijoille, joiden kanssa saimme kevään aikana tehdä yhteistyötä pilotoinnin merkeissä.

Tulevana syksynä VOIMA-hanke vie tunnemittarin kaikille syksyllä 2020 opintonsa aloittaneille hamkilaisille. Lisäksi yhteistyössä hyvinvointipalveluiden ja HAMKOn kanssa järjestämme lukuvuoden 2021-2022 aikana useita erilaisia hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettuja tapahtumia ja tempauksia, joiden suunnitteluun myös opiskelijat otetaan vahvasti mukaan. Tarkoituksenamme on, että jokainen opiskelija löytää toiminnastamme juuri sen itselleen sopivan ja pystymme näin myös luomaan toimintamalleja, joita HAMK voi hyödyntää opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen myös hankkeen päättyessä. VOIMA-hankkeen toimijat katsovatkin nyt tulevaa syksyä toiveikkaina: uskomme, että yhteistyöllä ja avoimella kommunikoinnilla eri toimijoiden välillä pystymme selättämään koronapandemian tuomia haasteita ja luomaan uusia toimintatapoja myös pitkälle tulevaan. Olethan sinäkin mukana!

Kirjoittajat: Leena Nikander, Sanna Heino, Siru Myllykoski-Laine ja Riikka Tuominen
Kuva: Shad0wfall Pixabaystä

Leave A Reply