Vihreyttä ja älykkyyttä yritysten palveluihin

0

Kanta-Hämeessä on käynnistynyt kahdeksan yrityksen kanssa vihreiden ja älykkäiden palveluiden kehittäminen.

Vihreyttä tarkoittaa tavoite käyttää luonnonvaroja kestävästi, edistämällä digitaalisia palveluita, optimoimalla logistiikkaa, hyödyntämällä liiketoimintadataa ja edistämällä teollisia symbiooseja. Logistiikan optimointi on yrityksille tärkeää, sillä kiertotalousliiketoiminnassa liikkuu paljon materiaaleja ja kuljetusten tehokkuus määrittelee paitsi liiketoiminnan kannattavuutta, myös vaikuttaa kuljetusten hiilijalanjälkeen.

Älykkyyttä palveluihin puolestaan saadaan hyödyntämällä dataa sekä huomioimalla käyttäjäkokemus paremmin. Dataa voi myös hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa ja ennakoinnissa, mutta yrityksissä tarvitaan sen hyödyntämiseen apua, malleja ja osaamista. Yritykset kokevat tilastotiedon sekä lainsäädännön muutokset ja vaikutukset tärkeimmäksi julkiseksi dataksi. Puuttuu vain osaamista siitä, miten julkisista lähteistä otetaan dataa, rikastetaan sitä ja ennustetaan tulevaisuudessa tarvittavaa kapasiteettia.

Kehittämistyötä tehdään yritysten ja HAMK Smart -tutkimusyksikön asiantuntijoiden yhteistyönä muun muassa yrityskohtaisissa tapaamisissa sekä koko yritysryhmän työpajoissa. Niissä tunnistetaan yritysten yhteisiä tarpeita, joiden pohjalta rakennetaan palveluiden prototyyppejä käyttäjäkokemuksen testaamiseksi, logistiikan simulaatioita, liiketoimintadatan visualisointeja sekä tunnistetaan yritysten jaettavia resursseja ja synergioita.

Yhteistyöhön mukaan lähtemistä yritykset perustelivat sillä, että oman henkilökunnan osaaminen on rajallista. On pystyttävä kyseenalaistamaan totuttuja toimintatapoja ja näkemään, miten asiat voisi tehdä toisin, koska yritykset pysyttelevät mielellään omalla turvallisella “hiekkalaatikollaan”.

Yhteistyössä tuotetaan kaikkia yrityksiä palvelevaa tietoa ja ratkaisuja, joita on helppo eriyttää ja kustomoida yrityskohtaisesti. Voisiko yhdistävä teema olla digitaaliset palvelut, joita yhteiskehitetään, prototypoidaan ja testataan loppukäyttäjien kanssa? Digitaalinen palvelu voi olla suunnattu kuluttajalle, materiaalivirran tuottajalle tai hyödyntäjälle, tai se voi olla toteutettu datan keräämiseksi logistiikan optimointia varten. Voidaanko digitaalisten palveluiden teemaa itseasiassa edes erottaa logistiikkakeskustelusta?

Yritysten ja HAMKin asiantuntijoiden vuoropuhelussa syvennetään ymmärrystä kehittämisen tarpeista ja muotoillaan tarkoituksenmukaisia kehittämisaihioita niin asiantuntijoiden kuin opiskelijatiimienkin toteutettavaksi. Ja kun yritysten tarpeista puhutaan yhdessä, isossa pöydässä, löydetään ne yhteiset intressit joihin keskittyminen tuottaa hyötyjä laajasti – myös niille, jotka eivät tule mukaan hankkeen toimintaan.

Kirjoitus on julkaistu Forssan Lehdessä 24.1.2022.

Lue lisää HAMK Smart -tutkimusyksikössä käynnissä olevista vihreistä älykkäistä hankkeista:

VÄLKKY-hankkeessa kehitetään kiertotalousalueen digitalisaatioon liittyvää osaamista ja -liiketoimintaa pk-yrityksissä monialaisesti HAMKin, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

DIVA – Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla -hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia.

Anne-Mari Järvenpää

Anne-Mari Järvenpää
Tutkimuspäällikkö, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply