HAMKin uudet tutkijayliopettajat esittäytyvät

0

Uusi lukuvuosi on tuonut HAMKiin mukanaan kaksi uutta tutkijayliopettajaa: HAMK Techissä työskentelevän Kaisa Kontun sekä HAMK Edussa työnsä aloittaneen Mika Tammilehdon. Miltä HAMK ja tutkijayliopettajan tehtävät heistä vaikuttavat noin kuukauden kokemuksen jälkeen?

Mika Tammilehto
Mika Tammilehto, Tutkijayliopettaja, tenure track

Mika Tammilehto

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Mika Tammilehto, nyt kuukauden ikäinen hamkilainen. Työskentelen HAMK Edu -tutkimusyksikössä tutkijayliopettajana. Siirryin tänne opetus- ja kulttuuriministeriöstä, jossa työskentelin eri tehtävissä yli 20 vuotta. Sitä ennen työskentelin tutkijana Helsingin yliopistossa. Asun perheeni kanssa Helsingissä.

Mikä sai sinut tulemaan HAMKiin?

Minua on aina kiinnostanut koulutuksen kehittäminen ja tutkimustyö. Pitkän hallintouran jälkeen on kiinnostavaa ja mukavaa lähestyä koulutuksen kehittämistyötä uudesta näkökulmasta. HAMK ja HAMK Edu tarjoavat tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Mitä työnkuvaasi kuuluu? Mistä työsi osa-alueesta innostut juuri nyt erityisen paljon?

Tehtävänkuvani on vasta hahmottumassa, mutta tulen varmastikin tekemään työtä ammatillisen koulutuksen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisen parissa. Tällä hetkellä tuntuu, että innostavinta on päästä perehtymään HAMKin toimintaan ja tutustumaan uusiin työkavereihin.

Mitä uutta olet oppinut tai oivaltanut viimeksi?

Hektisestä virkamiestyöstä poishypänneenä on ollut valaisevaa huomata, kuinka tärkeää ja hienoa on se, että pitkästä aikaa on ollut aikaa keskittyä ja perehtyä uusiin asioihin. Tutuistakin asioista saa aivan uusia näkökulmia esiin.

Kaisa Kontu

Kaisa Kontu
Kaisa Kontu Tutkijayliopettaja, tenure track

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Kaisa Kontu, energia-alan osaaja ja juuri HAMKissa aloittanut energiaryhmän tutkijayliopettaja. Tutkimustyö ja business-puolella työskentely on vuorotellut työurallani jouhevasti ja noin puolet 15 vuoden työkokemuksesta olen kerännyt energia-alan yrityksissä työskennellessä ja noin puolet tutkimuksen ja opetustehtävien parissa. Rakennusten energiatuotantojärjestelmien optimointi, eri energiatuotantotavat ja energian varastointi, kaukolämpöjärjestelmä ja asiakkaan rooli siinä, suuret kaupunkikohtaiset energiajärjestelmät ja keskitetty energiantuotanto – muun muassa näitä energia-alan asioita on tullut tehtyä työssäni.

Mikä sai sinut tulemaan HAMKiin?

Ajatus korkeakoulumaailmassa työskentelystä, joka koostuu tutkimuksesta ja opetustyöstä, on aina ollut minulle mieluisa. Siinä saan työskennellä omien arvojeni mukaan. Olen itse sellainen ikuinen oppija ja uudesta innostuva ja koen olevana kotonani korkeakoulumaailmassa. HAMKista minulla on ennestään positiivinen kuva, sillä suoritin opettajan peda-opinnot täällä vuosien 2015–2016 aikana.

En hakenut uutta työtä aktiivisesti, mutta aika ajoin kävin kurkkaamassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimia paikkoja. Tämä tutkijayliopettajan paikka tuntui kaikin puolin sopivalta minulle. Uskon, että tutkimus- ja yrityspuolen taustastani on tehtävässä hyötyä.

Mitä työnkuvaasi kuuluu? Mistä työsi osa-alueesta innostut juuri nyt erityisen paljon?

Vedän energiatehokkuuden tutkimusryhmää HAMK Techissä. Työtehtävät ovat erittäin monipuolisia ja liittyvät tutkimus- ja hankerahoituksen hakemiseen, tutkimuksen tekemiseen yhdessä ryhmän kanssa ja projektien vetämiseen. Näiden lisäksi saan tehdä opetustyötä.

Juuri nyt kolmannella työviikolla HAMK:ssa tuntuu, että uusia innostavia asioita on paljon. Mainitaan tässä innostavana asiana aikaisemmin tehtyjen tutkimushakemusten lukemisen ja siihen liittyvän ideoinnin ja jatkojalostamisen. Innostavaa on ollut myös käydä keskusteluja uusien kollegoiden kanssa!

Mitä uutta olet oppinut tai oivaltanut viimeksi?

Uuden oppiminen ja opiskelu on innostavaa ja ihanaa ja opiskelen vähän jotakin koko ajan. Oppimisen aiheet vaihtelevat laidasta laitaan. Tällä hetkellä olen iltaisin lukenut kiinteistöliiketoimintaan liittyviä kirjoja ja kuunnellut aiheeseen liittyviä podeja ja kesällä luin kirjaa siitä, miten tulla paremmaksi kuuntelijaksi.

Leave A Reply