Näin HAMKissa pöyhitään tutkimusta

0

Tutkimuspöyhimöissä kirjaimellisesti pöyhitään tutkimuksen tekemistä, suunnittelua ja ideointia. HAMK Edun ideoimat tutkimuspöyhimöt kannustavat keskustelemaan ja jakamaan tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, haasteita ja onnistumisia.

“Tutkimuspöyhimöissä pöyhitään tutkimuksia tai tutkimukseen liittyviä aiheita yhdessä keskustellen. Jokaisella tutkimuspöyhimöllä on oma, etukäteen sovittu teemansa. Ne voivat käsitellä joko yleisesti tutkimuksen tekemistä kuten tutkimusmenetelmiä ja rahoitushakuja tai niissä pöyhitään keskeneräisiä hamkilaisia tutkimushankkeita, -ideoita, -suunnitelmia tai -artikkelikäsikirjoituksia”, kertoo HAMK Edun tutkijayliopettaja ja yksi tutkimuspöyhimöiden toimeenpanijoista Liisa Postareff.

HAMK Edun järjestämät tutkimuspöyhimöt pyörähtivät käyntiin keväällä 2020. Pöyhimöissä on paneuduttu mm. vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittamisprosesseihin sekä erilaisiin tutkimusrahoitusmahdollisuuksiin.

Syyslukukauden ensimmäisessä tutkimuspöyhimössä teemana oli virtuaali- ja lisättyä todellisuutta (VR – virtual reality, AR – augmented reality) hyödyntävä tutkimus sekä HAMKin tutkimusyksiköiden mahdollinen yhteistyö teeman ympärillä. Pöyhimössä mm. tutustuttiin HAMK Smartin, HAMK Techin ja HAMK Edun AR/VR-tutkimustyöhön ja tutkijoihin sekä pöyhittiin yhteisiä tutkimusintressejä ja rahoituslähteitä. HAMK Smartin AR/VR-tutkimuksesta on aiemmin kerrottu mm. tässä blogikirjoituksessa.

“Tällaisia poikkitieteellisiä, HAMKin eri tutkimusyksiköiden välisiä pöyhimöitä olisi mukava järjestää muutaman kerran vuodessa. Tämä oli meidän ensimmäinen yhteispöyhimö ja saimme jo nyt ideoitua yhteisiä tutkimusideoita ja rahoituslähteitä. Esimerkiksi AR/VR-tutkimuksessa Edu voisi keskittyä oppimisympäristön sekä opiskelijoiden ja opettajien kokemusten tutkimukseen ja Smart ja Tech AR/VR-toteutukseen”, Postareff visioi.

Tulevissa pöyhimöissä tarkastellaan esimerkiksi kvantitatiivisia menetelmiä, vastuullisen tutkimuksen periaatteita ja monialaisen yhteistyön lähtökohtia.

Kenelle tutkimuspöyhimöt ovat tarkoitettu?

Tutkimuspöyhimöt ovat pääasiassa suunnattu HAMK Edun ja ammatillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) työntekijöille, jotka työskentelevät TKI-työn parissa ja haluavat kehittää tutkimusosaamistaan. Osa teemoista ovat kuitenkin sellaisia, että ne kiinnostavat ja hyödyttävät henkilökuntaa yli yksikkörajojen, ja näihin pöyhimöihin ovat tervetulleita myös muut hamkilaiset.

“Olemme ideoineet pöyhimöiden aiheita yhdessä HAMK Edun ja AOKK:n henkilöstön kanssa. Pöyhimöiden teemoja lähestytään yleensä kasvatustieteellisestä näkökulmasta, mutta muunlaisiakin tapoja voi ehdottaa. Tällä hetkellä pöyhimöiden koordinoinnin vetovastuu kiertää HAMK Edun tutkimusryhmittäin”, Postareff sanoo.

Pöyhimöihin on osallistunut niin projektikoordinaattoreita, tutkijoita kuin muitakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotöiden parissa työskenteleviä henkilöitä. Osallistujia on ollut noin 15-25 henkilöä per pöyhimö. Tulevista tutkimuspöyhimöistä viestitään Yammerissa ja niihin on ennakkoilmoittautuminen.

Koska tutkimuspöyhimöt alkoivat koronakevään aikana, kaikki pöyhimöt ovat toistaiseksi järjestetty etäyhteyksin. Vuorovaikutus on tärkeä osa pöyhimöitä ja sitä tuetaan esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia yhteistyöstämisen työkaluja kuten Jamboardia.

Liisa Postareff on aloittanut työnsä HAMKissa keväällä 2019 ja hän tutkii tällä hetkellä muun muassa jatkuvaa oppimista työelämässä Opinko, pystynkö? – Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla-hankkeen parissa.

“HAMKissa panostetaan tutkimukseen ja halutaan kehittyä lisää. On mukavaa olla tutkimustoiminnan kehittämisessä, kun sille on kysyntää. Pöyhimöt ovat yksi esimerkki siitä, miten tutkimuksellista ajattelua ja otetta voi viedä eteenpäin. Samalla vahvistamme pöyhimöissä ajatusta siitä, ettei tutkimus ole mahdotonta ja sitä voi tehdä yhdessä”, Postareff tiivistää.

Kirjoittaja: Inka Stormi
Kuva: Liisa Postareff

Leave A Reply