Millaista yritysyhteistyötä tutkimusyksiköissämme tehdään?

0

Tutkimusyksiköidemme osaaminen konkretisoituu muun muassa yrityksille tuotetuissa tutkimus- ja kehityspalveluissa sekä hankkeissa. Tutkimusyksiköissämme on tällä hetkellä yhteensä meneillään 110 hanketta, joista suuri osa toteutetaan julkisrahoitteisesti. Tutkimusyksiköissämme tehdään kuitenkin yhä enemmän myös yksityisrahoitteisia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Pitkäjänteistä ja monialaista yritysyhteistyötä

HAMK Techillä on pitkä perinne tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä yritysten kanssa. Techin pitkäaikaisissa asiakkaissa on sekä isoja yrityksiä, kuten VR, SSAB ja KONE , että pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yrityksille tehtävät tutkimus- ja kehityspalvelut voivat liittyä esimerkiksi eri pintojen ja materiaalien pitkäaikaiskestävyyden selvittämiseen  erilaisissa olosuhteissa tai robotiikan hyödyntämiseen työn eri vaiheissa. HAMK Techin noin parin miljoonan  vuosittaisesta tutkimusvolyymista suunnilleen 0,5 miljoonaa onkin suoraan yritysten tilaamia tutkimus- ja kehityspalveluita.

Yritysyhteistyötä ja hanketyötä voidaan myös yhdistää. BIOPPO-hankkeessa on mukana kuusi ohutlevytuotteiden valmistukseen ja kehittämiseen keskittynyttä yritystä. Yhteinen tutkimushanke tähtää fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa. Yhteistyötä tehtiin yritysten kanssa jo hankehakemusta Business Finlandille valmisteltaessa. Hankkeen aikana on muun muassa toteutettu testiajoja yritysten tuotantolinjoilla. Hankkeessa mukana olevat yritykset ja HAMK Tech kartuttavat näin osaamistaan ja tietoa ohutlevytuotteista ja niiden valmistuksesta puolin ja toisin.

HAMK Edu puolestaan tekee yritysyhteistyötä erityisesti työelämän, johtamisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista. Yritysyhteistyön muodot ovat moninaiset. Viime vuonna esimerkiksi selvitettiin varsinaissuomalaisen työnvälityspisteen monialaisen, eli yksityisen yrityksen ja työvoimaviranomaisen yhteistyössä tekemän, ohjaustyön perustaa ja kehittymistä.  HAMK Edu on myös ollut muun muassa mukana eurooppalaisessa tutkimushankkeessa selvittämässä digitaalisten taitojen merkitystä ja kehittymistä pk-yrityksissä. Parhaillaan HAMK Edussa tehdään tutkimusta jatkuvasta oppimisesta työssä yhteistyössä eri alojen yritysten ja ammattijärjestöjen kanssa. Tästä tutkimusyhteistyöstä ja jatkuvasta oppimisesta työssä voi lukea vastikään ilmestyneestä HAMK Unlimited-artikkelista.

“Teemme myös koulutuksen vientiä esimerkiksi Vietnamiin, Dominikaaniseen Tasavaltaan ja Uruguayhyn”, kertoo tutkimusyksikkö HAMK Edun johtaja Martti Majuri.

HAMK Smartin toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja yritysyhteistyötä tehdään niin paikallisesti kuin globaalistikin toimivien yritysten kanssa. Tutkimusyksikkö saa toimeksiantoja ja palvelupyyntöjä sekä yhdistää yritysyhteistyötä hanketoimintaansa. Yritysyhteistyössä esimerkiksi kehitetään verkostoja, sparrataan tai vaikkapa tehdään yritykseen digitoteutus. Lisäksi ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja tehdään elinkeinoelämän ja yritysten kehityshankkeina, jolloin niitä ohjataan tutkimusyksiköstä käsin.

“Toimintamme keskiössä on asiakas. Soveltavaa tutkimusta ei voi olla ilman käyttäjäkokemusta”, toteaa tutkimusyksikkö HAMK Smartin johtaja Vesa Salminen.

Paikallisuus voimavarana

HAMKin tutkimusyksiköiden keskeisiä yhteistyötahoja ovat lähialueiden yritykset, kunnat ja muut toimijat. Esimerkiksi HAMK Smartin osaamista palvelumuotoilusta ja digitalisaatiosta hyödynnetään Hämeenlinnan Asemanseudun kehittämisessä.

Yhtenä esimerkkinä paikallisesta yhteistyöstä on myös Hämeenlinnan kaupungin ekosysteemityö. Siinä muun muassa selvitetään alueen mahdollisuuksia älykkään biotalouden edelläkävijänä. Työtä tehdään yhdessä HAMK Bion kanssa. Lisää aiheesta voi lukea Hämeenlinnan kaupungin sivuilta.

Vallitsevassa koronatilanteessa HAMK on myös avannut uuden palvelunumeron alueen yrityksille. Yhden numeron kautta pyritään helpottamaan yritysten yhteydenottoja, etsimään uusia ratkaisuja uudessa tilanteessa ja myös keräämään tietoa yritysten tarpeista poikkeustilanteen aikana. Puhelinpalvelu välittää yritysten kysymyksiä HAMKin asiantuntijoille. Lisätietoja aiheesta löytyy tästä tiedotteesta.

Uusia avauksia

HAMK Bio ja kosmetiikkayritys Påre Skincare aloittivat tutkimusyhteistyön. HAMKin kerrosviljelykontissa Lepaan kampuksella kasvatetaan piharatamoa, jota kosmetiikkayritys käyttää uuden tuotteen kehittämisessä. Lisäksi Påre Skincare tukee Hämeen ammattikorkeakoulua lahjoittamalla jokaisesta ostetusta tuotteestaan 10 senttiä HAMKille. HAMK Bio myös luotsaa syksyllä ensi kertaa järjestettävää Open Bioeconomy Week –seminaaria, joka on kohdistettu yrittäjille ja muille biotalouden toimijoille, tutkijoille sekä rahoittajille. Seminaarissa on tarkoitus esitellä muun muassa jo olemassa olevaa biotalouden yhteistoimintaa Kanta-Hämeessä.

HAMK Edulle myönnettiin hiljattain jatkuvaa oppimista tutkivaan ja Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen ”Opinko, pystynkö? – Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla”. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti yritysten työntekijöiden ja johdon näkökulmia. Hanketta koordinoi HAMK, ja partnereina ovat Tampereen ja Turun yliopistot.

HAMK Smart puolestaan kokosi kaikki verkkoon siirtyneet kevään koulutuksensa tähän blogikirjoitukseen. Verkkototeutukset ovat suunnattu erityisesti yrittäjille mutta ovat avoimia ja ilmaisia kaikille kiinnostuneille. Tutkimusyksikkö on myös auttanut tänä keväänä yrittäjiä koronatukien hakemisessa. Tästä ja yrityksille tarjotusta sparrausavusta voi lukea lisää blogikirjoituksesta.

Toukokuussa HAMK Tech järjestää webinaarin teräsrakenteiden rakenteellisesta paloturvallisuudesta. Webinaari on ilmainen ja siihen voi ilmoittautua täällä 22.5. mennessä. Webinaari toteutetaan pääosin englanniksi.

Tutkimusyksiköiden ajankohtaisia kuulumisia voi seurata HAMK Bion, HAMK Edun, HAMK Smartin ja HAMK Techin sosiaalisen median tileillä sekä tutkimusyksiköiden verkkosivuilla.

 

Teksti: Inka Stormi. Kirjoitusta varten on haastateltu HAMKin tutkimusyksiköiden johtajia.

Kuva: mohamed Hassan Pixabaystä 

Hamkilaisen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) ytimessä ovat neljä tutkimusyksikköämme.  Niiden toiminta jakautuu tutkimusalueisiin, joita on yhteensä yli toistakymmentä. Niiden aihepiirit vaihtelevat energiatehokkuudesta johtajuuden kehittämiseen ja vesitaloudesta digitaalisiin ratkaisuihin. HAMK Bion, HAMK Edun, HAMK Smartin ja HAMK Techin toimintaan voi tutustua tarkemmin tutkimusyksiköiden verkkosivuilla.

HAMKin TKI-toiminnan menot olivat yhteensä 47,5 miljoonaa euroa ja ulkopuolista TKI-rahoitusta oli lähes 27 miljoonaa euroa vuosien 2015-2019 aikana.

Leave A Reply