Julkaisut ovat yksi keino perehtyä soveltavan tutkimuksen maailmaan

0

Julkaisut ovat yksi tapa tutustua HAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön. Viime vuoden aikana HAMKin työntekijät ovat julkaisseet yli 250 julkaisua. Nyt julkaisuihin on yhä helpompi tutustua suoraan HAMKin verkkosivuilla.

HAMKin julkaisuihin pääsee helposti tutustumaan tutkimusyksiköiden HAMK Bion, HAMK Edun, HAMK Smartin ja HAMK Techin verkkosivuilla. Lisäksi hamk.fi/tutkimus-sivulle on koottu kaikkien neljän tutkimusyksikön tuottamat julkaisut yhteiseen julkaisulistaan.

Julkaisulistoissa näkyy julkaisun vuosi, tekijät, nimi ja julkaisupaikka sekä linkki julkaisuun. Julkaisuja pystyy myös etsimään haku- ja suodatintoiminnon avulla. Julkaisulistat ovat yksi keino tehdä hamkilaista tutkimusta helpommin saatavilla olevaksi.

Mitä julkaisut käytännössä sitten ovat ja miksi niitä tehdään?

Tyypillisesti julkaisu tarkoittaa tutkimus-, kehitys- tai innovaatiohankkeesta kirjoitettua artikkelia, jossa esimerkiksi raportoidaan hankkeen tuloksista tai tutkimusmenetelmistä. Julkaisut voivat kuitenkin olla mm. podcasteja tai videoita ja niissä voidaan tarkastella jotakin tiettyä aihetta vertailemalla eri tuloksia ja menetelmiä, pohtia tutkimusaihetta useista näkökulmista tai esimerkiksi koota ja jaotella aikaisemmin tutkittua tietoa. Julkaisut mahdollistavat TKI-työn hedelmien jakamisen ja siten tutkitun tiedon leviämistä, tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Julkaisut ovat myös yksi korkeakoulujen TKI-työn mittari. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa kaksi prosenttia määräytyy julkaisujen mukaan vuodesta 2021 alkaen. Yliopistoilla vastaava luku on 14 prosenttia.

Julkaisuihin ja HAMKin TKI-työhön tutustumiseen ei tarvita tutkijan pestiä tai syvää tietyn alan asiantuntijuutta. Riittää että on kiinnostunut aiheesta. Hamkilaiset julkaisut ovat usein myös käytännönläheisiä ja tehty sovellettaviksi työhön ja arkeen.

Iso osa HAMKin julkaisuista on avoimesti kaikkien saatavilla ja luettavissa verkossa. Avoimuus tukee hyvää tieteellistä käytäntöä, kun tutkimus- ja kehitysprojektien tulokset ja johtopäätökset ovat TKI-yhteisön saatavilla ja arvioitavissa. Toiseksi avoimuus vahvistaa tutkitun soveltavan tiedon leviämistä koko yhteiskuntaan. Esimerkiksi jo olemassa olevia teknologioita ja palvelumalleja on tärkeää kehittää muuttuvan maailman mukana, ja siinä soveltava TKI-työ on keskeisessä asemassa. Luotettavuuden ja saavutettavuuden lisäksi avoimuus edistää tasa-arvoa, kun tieto on saatavilla ilman maksumuureja ja kirjautumisia.

HAMKin verkkosivujen ohella hamkilaisia julkaisuja voi hakea esimerkiksi Juuli-julkaisutietoportaalista ja Tiedejatutkimus.fi-sivuilta. Tiedejatutkimus.fi-sivut kokoavat tietoa tutkimuksesta Suomessa ja sieltä löytyy julkaisujen lisäksi mm. tutkimusuutisia ja tietoa hyödynnettävissä olevista TKI-infrastruktuureista. HAMKilla tällaisia ovat mm. materiaalitekniikan ja pitkäaikaiskestävyyden laboratoriot.

Mukavia luku-, kuuntelu- ja katseluhetkiä julkaisujemme parissa!

PS. Lue myös, mitkä julkaisut kiinnittivät työharjoittelijamme huomion: HAMK Unlimitedistä uutta näkökulmaa opintoihin.

 

Kirjoittaja: Inka Stormi

Kuva: kangbch Pixabaystä

Leave A Reply