TKI – mitä se tarkoittaa HAMKissa?

0

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on lakisääteistä. Ammattikorkeakoulujen perustehtävänä on korkeakouluopetuksen ohella tuottaa työelämää ja aluekehitystä edistävää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä Hämeen ammattikorkeakoulussa?

Karkeasti HAMKin TKI-toiminta voidaan jakaa tutkimus- sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kehitys- ja innovaatiotyössä voidaan esimerkiksi edelleen kehittää jo olemassa olevia teknologioita tai toimintamalleja. Tutkimustyötä tehdään niin ikään soveltavalla otteella HAMKissa, mutta silloin tutkimusteemaan paneudutaan syvemmin, pitkäjänteisemmin ja laajemmin kuin yksittäisessä kehitysprojektissa. Usein tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan raja on häilyvä ja erilaista osaamista yhdistelläänkin joustavasti parhaan lopputuloksen saamiseksi.

HAMK TKI-kumppanina

HAMKin TKI-toimintaa voidaan jaotella myös sen mukaan, millaiselle kohderyhmälle TKI-toimintaa tehdään. HAMKin TKI-toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksille tai julkisille toimijoille toteutettavaa toimeksiantoa. Tällöin toimeksiannon aikataulusta, toteutustavasta ja lopputuloksesta sovitaan yhdessä toimeksiantajan, kuten pk-yrityksen, kanssa. HAMKista löytyy osaamista muun muassa tulevaisuuden työn edistämiseen, liiketoimintaan sovellettavien teknologisten ratkaisujen uudistamiseen, bio- ja vesitalouden kehittämiseen sekä energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseen. Yhä enenevissä määrin on myös mahdollista yhdistää toimeksiantoja ja hanketyötä mm. Business Finlandin tai Euroopan Unionin Horisontti-rahoitusten avulla.

”Esimerkiksi Business Finlandin hankkeissa yritysten rooli on iso. Myös osassa Horisontti-hankkeita on tärkeää löytää innovatiivisia, isoja ja pieniä partnereita mukaan”, kertoo HAMKin johtava hankeasiantuntija Laura Vainio.

HAMKin tutkimustoiminnassa kasvatetaan yritysten roolia HAMK 2030 -strategian mukaisesti. TKI-kumppanuuksia halutaan lisätä valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja erityisesti seudun yritysten kanssa.

TKI-toiminta voi myös edesauttaa ns. yhteistä hyvää. Tällöin TKI-toiminta tarkoittaa yleensä kuntien, kaupunkien, järjestöjen, yritysten tai opetus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa yhdessä toteutettavaa hanketta. Tällaisia hankkeita rahoittaa usein julkiset tahot, kuten Euroopan Unioni, Suomen ministeriöt sekä erilaiset säätiöt ja rahastot.

Tällä hetkellä HAMK on mukana hieman yli 100 hankkeessa, joista vajaa puolet on HAMKin hallinnoimia. HAMKin vahvasta hankeosaamisesta on hyötyä erityisesti julkisrahoitteisissa hankkeissa, joissa vaaditaan tarkkaa raportointia ja hankekoordinointia. Jos esimerkiksi yrityksessä tai kuntaorganisaatiossa tunnistetaan kehitystarve, johon tarvitaan hanketeknistä tai tietyn alan osaamista, kannattaa olla meihin hamkilaisiin yhteydessä. Uusia rahoitushakuja avautuu jatkuvasti ja voi hyvin olla, että juuri oma kehitysideasi voisi sopia yhteishankkeeseen. Hyvän idean kanssa ei siis kannata jäädä yksin.

HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, jolla jokaisella on omat tutkimusalueensa. Tutkimusyksiköiden toiminnasta voi lukea lisää HAMK Bion, HAMK Edun, HAMK Smartin ja HAMK Techin verkkosivuilta. Voit myös olla suoraan yhteydessä tutkimusyksiköidemme johtajiin.

Yhteystiedot: 

Annukka Pakarinen, HAMK Bio tutkimusyksikön johtaja
puh. +358503001827, annukka.pakarinen@hamk.fi

Martti Majuri, HAMK Edu tutkimusyksikön johtaja
puh. +358405879883, martti.majuri@hamk.fi

Vesa Salminen, HAMK Smart tutkimusyksikön johtaja
puh. +358504699945, vesa.salminen@hamk.fi

Jarmo Havula, HAMK Tech tutkimusyksikön johtaja
puh. +358408241955, jarmo.havula@hamk.fi

 

Kirjoittaja: Inka Stormi
Kuva: Kanta-Hämeen Kuvapankki, Flickr

Leave A Reply