Yhteistyörobotiikkaosaaminen esillä kansainvälisessä konferenssissa 

0

Kansainväliset tutkimusverkostot ylläpitävät yhteistyötä poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Tällä kertaa blogissa pääsemme kurkistamaan vihreää teknologiaa ja kestävää kehitystä käsittelevään virtuaalikonferenssiin, johon HAMK Techin robotiikan tutkimusryhmä osallistui.

Vietnamilaiset Danangin (University of Danang) sekä Ho Chi Minh tekniikan ja koulutuksen (Ho Chi Minh City University of Technology And Education) yliopistot järjestivät tänä vuonna viidettä kertaa kansainvälisen konferenssin “Green Technology and Sustainable Development” marraskuun lopulla. Konferenssi toteutetaan kahden vuoden välein ja siihen osallistuvat sadat tutkijat ja asiantuntijat ympäri maailmaa.

Tänä vuonna kaksipäiväisen konferenssin tavoitteena oli jakaa tutkittua tietoa kestävää kehitystä edistävistä teknologioista ja sovelluksista. Virustilanteen takia konferenssi pidettiin virtuaalisesti.

Danangin sekä Ho Chi Minh tekniikan ja koulutuksen yliopistot ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita erityisesti tutkimusyksikkö HAMK Edun kanssa.

“Erityisesti HAMK Edun tutkijayliopettaja Irma Kunnari ja hankeasiantuntija Katja Maetoloa ovat tehneet paljon yhteistyötä konferenssin järjestävien yliopistojen kanssa, mikä oli yksi iso syy HAMK Techille tarjoutuneelle osallistumismahdollisuudelle”, kertoo HAMK Techin tutkijayliopettaja Francois Christophe.

Christophe oli konferenssin yhtenä pääpuhujana aiheenaan robotiikan yhteistyösovellukset ja niiden mahdollisuudet kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kehitysinsinööri Milan Gautam puolestaan esitteli tutkimuksen, joka tarkastelee yhteistyörobotiikan hyödyntämistä rakentamisessa. Tutkimuksessa testattiin, miten robottia voidaan hyödyntää kipsilevyjen asennustöissä ja se liittyy HAMKin Y-Robo -hankkeeseen.

Miten robotti asentaa kipsilevyn? Katso video!

Lisäksi HAMK Techin robotiikan tutkimusryhmä esitteli nahkamaalaussovelluksen, jonka tutkimusryhmä on kehittänyt hämeenlinnalaiselle autohoitoalaan erikoistuneelle yritykselle JM Detailing Oy:lle sopivaksi. Sovelluksessa hyödynnetään yhteistyörobotteja ja se on osa Yhteistyörobotiikka – robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen toteutusta. Tutkimusryhmän henkilökunta on myös kouluttanut yrityksen henkilöstöä yhteistyörobottien ohjelmointiin ja käyttöön.

Katso videosta, miten robotti suoriutuu nahkamaalauksesta.
 
Teksti: HAMK Techin robotiikan tutkimusryhmä & Inka Stormi 
Kuva: Francois Christophe 

Robotiikkahankkeet pähkinänkuoressa

Yhteistyörobotiikka – robotiikan toinen sukupolvi
Tavoite: Hämeen maakuntastrategian (”valmistavan teollisuuden mahdollisuudet”) mukaisen hankkeen tavoitteena on tukea Kanta-Hämeen alueen teknologiateollisuuden yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä yritysten kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä. Lisäksi tavoitteena on edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä.
Toteuttaja: HAMK
Rahoittaja: Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto (EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020), Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki
Toteutusaika: 1.8.2019 – 30.9.2021

Y-Robo
Tavoite: Keskeisenä tavoitteena on löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Hankkeessa keskitytään erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksiin kone-, tuotanto- sekä rakennusalalla. Sovelluskohteita haetaan myös luonnonvara-alalta. Tavoitteena on tuottaa tietoa myös muille alueen toimijoille.
Toteuttaja: HAMK
Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO)
Toteutusaika: 17.4.2018 — 31.3.2019

Leave A Reply