HAMK avannut ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa tutkijanuraa

0

Johtavat tutkijayliopettajat vetävät tieteenalat ja organisaatioiden rajat ylittäviä laajoja tutkimuskokonaisuuksia. Toimenkuva tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden kehittyä ja rakentaa urapolkuaan sekä vahvistaa HAMKin tutkimuksellista linjaa ja laatua. HAMKin tutkijapolku on täysin uudenlainen ja ainoa laatuaan ammattikorkeakoulukentällä.

Lokakuun alusta lukien HAMKissa on työskennellyt kaksi johtavaa tutkijayliopettajaa. Iivari Kunttu ja Liisa Postareff ovat tehneet töitä HAMKissa tähän saakka tutkijayliopettajina.

”Olen vastannut HAMK Smart -tutkimusyksikössä biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut tutkimusalueesta. Tämä on tarkoittanut tiivistä yhteistyötä mm. HAMK Bio -tutkimusyksikön ja muiden alan toimijoiden kanssa, josta yksi käytännön esimerkki ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien Bioeconomy 4.0- ja Carbon 4.0-hankkeiden tutkimuksellinen vetovastuu”, Kunttu kuvailee.

Liisa Postareff työskentelee tutkimusyksikkö HAMK Edussa.

”Vedän korkeakoulupedagogiikan tutkimusta ja kehitän tutkimusosaamista HAMK Edussa. Osallistuin myös Eurooppa-yliopistoksi valitun RUN-verkostomme valmisteluihin ja nyt olen mukana sen toiminnassa. Esimerkiksi koordinoimme verkoston korkeakoulupedagogiikkaa kehittävää työpakettia.”

Lisäksi Postareff on toiminut vuoden alusta esihenkilönä ja kehittänyt HAMKin strategiaankin merkittyä oppimiskokemusmittaria.

”Mittari on tutkimuspohjainen työkalu, jolla saamme tietoa opiskelijoidemme oppimisstrategioista, oppimiskokemuksista ja hyvinvoinnista. HAMKin opiskelijat vastaavat oppimiskokemusmittariin kolmesti opintojensa aikana ensi vuoden alusta lähtien. Parhaillaan suunnittelemme opiskelijoille mittarin pohjalta annettavaa palautetta oppimisen tueksi. Tuloksia hyödynnetään opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Kirjoitamme tietenkin myös tieteellisiä julkaisuja aineistomme pohjalta.”

Työnkuvat laajenevat ja syvenevät uuden toimen myötä

Johtavana tutkijayliopettajana Kunttu vastaa koko HAMK Smartin tutkimuksen laadusta ja sisällöstä. Hän on myös HAMK Smartin uuden johtajan Jukka Pulkkisen varahenkilö. Lisäksi työnkuva sisältää vahvaa yhteistyötä niin talon sisällä kuin ulkopuolisten toimijoidenkin kanssa.

”En tee tätä työtä yksin. HAMK Smartissa pyrimme vahvistamaan tutkimuksemme painopisteitä ja kehittämään edelleen tutkimuksemme vaikuttavuutta esimerkiksi tuottamalla yhä paremmin konkreettista hyötyä asiakkaillamme ja kumppaneillemme. Lisäksi haluamme kasvattaa verkostojamme ja viedä tutkimustamme eteenpäin myös näin. Yhdessä kolmen muun tutkimusyksikön kanssa puolestaan vahvistamme koko HAMKin tutkimuksen linjaa mm. luomalla yhteisiä toimintatapoja.”

Myös Postareff toimii HAMK Edu tutkimusyksikön johtajan, Martti Majurin, varahenkilönä ja vastaa johtavana tutkijayliopettajana HAMK Edun tutkimusosaamisen vahvistamisesta ja kehittämisestä. Yhtenä käytännön esimerkkinä ovat maaliskuussa käynnistyneet tutkimuspöyhimöt.

”Uuden työtehtäväni painotukset ovat monitieteisen yhteistyön, kansainvälisten ja kansallisten verkostojen sekä kokonaisvaltaisen HAMKin tutkimusosaamisen edistämisessä.”

Taustalla vahvaa tutkimusosaamista ja verkostoyhteistyötä

Kunttu on kaksoistohtori. Hän on väitellyt 2005 Tampereen teknillisestä yliopistosta pääaineenaan tietotekniikka, ja kauppatieteen tohtoriksi hän väitteli kolme vuotta sitten Vaasan yliopistosta. Tutkintojensa välissä hän toimi useita vuosia Nokia Oyj:n tuotekehitysyksikössä teknologiapäällikkönä ja prosessien kehittäjänä.

”Olin juuri väitellyt kauppatieteen tohtoriksi, kun HAMK Smartissa avautui tutkijayliopettajan paikka. Soveltavan tutkimuksen tekeminen kiinnosti minua. Halusimme myös perheen kanssa muuttaa eteläisempään Suomeen, joten hain paikkaa.”

Postareff väitteli Helsingin yliopistosta vuonna 2007 ja on sen jälkeen työskennellyt korkeakoulupedagogiikan tutkimuksen ja kehittämisen parissa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Postareff sai yliopistopedagogiikan dosentuurin Helsingin yliopistosta vuonna 2015 ja HAMK Eduun  hän siirtyi Turun yliopiston apulaisprofessuurista keväällä 2019.

”Olin seurannut pitkään HAMK Edun toimintaa ja huomasin, että Edun tutkimusalueet olivat osittain hyvin samankaltaisia omien tutkimusaiheideni kanssa. Ajattelin, että työskentely ammattikorkeakoulussa tarjoaa uudenlaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia osaamisen laajentamiseen. HAMKissa on myös luotu selkeä polku tutkijanuran edistämiseen.”

Aiemmat työ- ja tutkimustehtävät ovat kehittäneet molempien verkostoja. Kunttu on esimerkiksi ollut useita kertoja innovaatioalan lehtien vierailevana editorina ja Postareff on toiminut jo usean vuoden ajan aktiivisesti eurooppalaisessa tutkimusyhteisössä EARLIssa (European Association for Research on Learning and Instruction).

Mitä HAMKin ensimmäiset johtavat tutkijayliopettajat tuumaavat työnantajastaan?

”HAMK on hyvä työympäristö. Olen saanut kehittää toimenkuvaan itseäni kiinnostavalla tavalla ja rakentaa urapolkuani, josta johtavan tutkijayliopettajan tehtävä on yksi hyvä esimerkki. Työn tekemiseen on annettu sekä vapautta että vastuuta. Yliopistoissa on olemassa samankaltainen urapolku, mutta siellä uran kehittäminen perustuu pitkälti tieteelliseen julkaisemiseen. HAMKissakin tutkimustyöstä syntyvät julkaisut ovat tärkeitä, mutta pääpaino tutkijanuran etenemisessä on käytännön tuloksissa.  Se on käytännöllistä vaikuttavuutta”, Kunttu toteaa.

Postareff jatkaa saman suuntaisesti.

”Olen ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä, miten monipuolisesti HAMKin tutkimusta kehitetään. HAMK on joustava ja ketterä. Näkemyksiä saa esittää ja niitä kuunnellaan. Olen myös iloinen siitä, että olen voinut pitää kiinni tutkimusintresseistäni ja luoda työtäni minulle mielekkäällä tavalla. Yhteistyö erilaisia taustoja ja aloja edustavien ihmisten kanssa on ollut innostavaa.”

Liisa Postareffin kuva
Liisa Postareff työskentelee HAMK Edu-tutkimusyksikössä.

 

Iivari Kuntun kuva
Iivari Kunttu on töissä HAMK Smart-tutkimusyksikössä.

 

Kirjoittaja: Inka Stormi
Kuva: HAMKin kuvagalleria

Leave A Reply