Harjoittelu tutkimusyksikössä pandemian aikana

0

Koronavirustilanteen laajeneminen globaaliksi pandemiaksi kevättalvella 2020 sulki kampukset Suomessa ja pandemiaa koskevat säännökset pakottivat opiskelijat ja työntekijät etätöihin. HAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijoina etätyöskentely ei ollut meille uusi asia, sillä soveltavilta osin sitä olimme tehneet jo opintojen aikana, mutta tässä mittakaavassa ja uusien työtehtävien edessä se toi myös uusia haasteita.

Aloitimme harjoittelumme digitalisaation ja analytiikan hyödyntämiseen keskittyvässä HAMK Smart -tutkimusyksikössä touko-kesäkuun vaihteessa, Topi pelimoottoreihin ja virtuaalituotantoon liittyvissä tehtävissä ja Juho erilaisten sosiaalisten virtuaalitodellisuus-alustojen parissa. Etätyöskentely itsessään herätti jo monenlaisia mielipiteitä. Siinä missä toiselle oman työpisteen sijaitseminen valitsemassaan paikassa (ja mahdollisesti myös ajassa) voi olla mieluisin vaihtoehto, vaatii toinen taas selkeästi työlle asetetun tilan. Henkilökohtaisten preferenssien myötä etätyöskentelyn vaikutukset työhyvinvointiin vaihtelevatkin voimakkaasti.

Pois lukien opiskelutehtävät, olin aiemmin tottunut siihen että työt mennään tekemään jonnekin muualle ja koti on rentoutumista ja omaa aikaa varten. Sinänsä yksinkertaisesta asiasta tuli yllättäen haastavaa.   -Topi

Tiimiin tutustuminen diginä

Yhteydenpitokanavat olivat onneksi kunnossa, ja yhteyttä muihin smarttilaisiin pidettiin Teamsin ja Discordin välillä luontevasti. DISP-tiimin (Digital Solutions & Platfroms) perjantaisin käytävässä viikkopalaverissa kävimme läpi miten eri projektit ovat edenneet ja mitä kukin oli kuluneen viikon aikana tehnyt. Tämä antoi laajempaa kuvaa mitä HAMK Smartissa tapahtuu, ja myös mahdollisuuden tutustua muihin tiimin jäseniin etäisyyksistä huolimatta.

Tutkimusyksiköllä oli myös entuudestaan Discordissa päivittäin pidettäviä kahvitunteja, joihin työntekijät pystyivät liittymään nauttimaan kahvinsa työkaveriensa kesken. Etäkahvihetkien myötä myös työhön ja projekteihin liittymättömistä asioista juttelu tuli luontevaksi ja piristäväksi osaksi päivää, joka muuten olisi jäänyt etätyöskentelyn arjesta puuttumaan.

Viikoittaiset, sekä päivittäiset juttelutuokiot pitivät siis jonkinlaisen kosketuksen suurempaan kokonaisuuteen. Tutkimusyksikössä toimii myös oma pienempi pelimoottoreihin ja niiden hyötykäyttöön keskittynyt ryhmä, jonka kanssa olimme enemmän tekemisissä ja jaoimme tietoja ja tuloksia heidän kanssaan, joko suoraan projektiin tai Unreal Engineen yleisesti liittyen. Oli myös mukavaa, että meillä oli mahdollisuus aika pian harjoittelun alussa ottaa yksi tiiminrakennuspäivä, jossa tutustuttiin silmätysten muihin pelimoottoripoppoon jäseniin, vaikka kättelyt jätettiinkin pandemian vuoksi pois.

Työskentely etänä onnistui hyvin ja kommunikaatiota ylläpidettiin koko ajan, joko chattien tai palaverien välityksellä. Tutkimustuloksista tuotettiin dokumentaatioita teksti- ja videomuodoissa. Välillä näitä dokumentaatioita koskevassa palautteessa tai jatkokehitysideoissa saattoi kestää hieman kauemmin, jolloin joutui myös itse keksimään, mitä osa-aluetta pystyisi tutkimaan vielä lisää. Toisaalta oman tekemisen näkyväksi tuominen oli haasteellisempaa, sillä kynnys mielestään vähäisten havaintojen raportointiin oli korkeampi mitä se samassa tilassa työskennellessä olisi ollut.

Virtuaalitodellisuutta ja pelimoottoreita

Harjoittelun alkupuolella Juho tutki monia erilaisia sosiaalisia virtuaalitodellisuusalustoja, kuten Mozilla Hubsia. Näistä alustoista rakennettiin erilaisia dokumentaatioita ja kerättiin vertailutaulukkoon niiden ominaisuuksia, jolloin niitä olisi helppoa vertailla myöhemmin. Topi puolestaan tutki HAMK Smartin VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet –hankkeen pilottiin liittyen ratkaisuja virtuaalituotantoihin liittyen, ja erityisesti ”tehostetun todellisuuden” (engl. Mixed Reality) käyttöä videotuotannossa.

Kesää varten luotiin suunnitelma työtehtävistä vähän pidempää ajanjaksoa varten, kun suurin osa henkilöstöstä oli lomilla koko heinäkuun ajan. Muiden lomien aikana pidimme kuitenkin palavereja kesällä työskentelevien tiimin jäsenten kesken, jolloin jaoimme viikon tuloksia ja mitä aioimme tehdä seuraavaksi. Juhon kesäajan tehtäviin kuului aluksi Unreal Engineen tutustuminen, jonka jälkeen lähdettiin tutkimaan, kuinka Unrealista saataisiin kirjoitettua dataa esimerkiksi Excel-taulukkoon näppäimiä painettaessa. Topin haasteet olivat päivitetyillä laitteistoilla 4K videokuvan tuominen VR-ympäristöön yhdistäen käyttäjän liikkeet virtuaalisiin malleihin tavalla, joka yhdistää reaalimaailman virtuaaliseen.

Topin 3D-skannattu pää ja HAMK Smart -tutkimusyksikön logo
Virtuaalituotantojen lomassa ehdin toimimaan myös mallina HAMK Design Factorylle 3D-skannausta varten. Lopputulos löytynee jatkossa omista Unreal Engine -projekteistani. -Topi

Vihdoin toimistolle! …ja takaisin etätöihin

Syksyn lähestyessä saimme viimein vihreän valon siirtyä etätyöskentelystä omaan työtilaamme, jossa lähdimme tekemään huomattavasti enemmän tiimityöskentelyä työtehtävien parissa. Tämä oli täysin tervetullutta vaihtelua muutaman kuukauden kestäneeseen kotoa työskentelyyn. Työpisteet pidettiin kuitenkin edelleen eri puolilla huonetta. Työtehtävistä keskustelu samassa tilassa oli piristävää vaihtelua ja uusi näkökulma asioihin toi esille hyviä huomioita. Osin koronarajoituksista, mutta myös tehtävistämme johtuen, työpisteemme eivät kuitenkaan sijainneet samassa rakennuksessa muiden pelimoottoreiden parissa työskentelevien kanssa, joten kommunikointi tiimin kesken jatkui edelleen hyvin pitkälti sähköisesti.

Toimistolla työskentelimme kumpikin virtuaalituotantojen parissa, jossa Unreal Enginestä kuvattiin erilaisilla metodeilla videoita virtuaalisesti. Näihin sisältyi esimerkiksi virtuaalisia kamera-ajoja, motion capture -menetelmiä ja green screenin hyödyntämistä. Näistä videointimetodeista rakennettiin myös erillinen dokumentaatio, joka sisälsi ohjeistuksen kyseisien kuvausmetodien tekemiseen, sekä niiden hyviä ja huonoja puolia. Topin aiemmin tutkima Mixed Reality Capture -ratkaisu hylättiin “tutkintalinjana”, mutta tilalle löytyi muita projektiin sopivia tekniikoita ja ratkaisuja VATTU-pilotin kuvaamiseen.

Loppukesästä saatiin viimein mahdutettua koko tiimin ohjelmaan myös yksi henkilöstökehityspäivä, jolloin pääsimme viimein tutustumaan lähes jokaiseen Smartin DISP-tiimin jäseneen myös kasvotusten. Tämä sai viimein hajanaisen porukan tuntumaan yhdeltä suurelta tiimiltä, jossa osaamista löytyy useilta eri aihe-alueilta. Kun olimme työskennelleet toimistolla noin kuukauden, ehdittiin mukaan vielä uusiin määräyksiin, jossa työntekijät ohjattiin takaisin etätyöskentelyn pariin.

Kaikkiaan harjoittelu sujui epänormaaleista olosuhteista huolimatta hyvin, ja siitä jäi paljon uudenlaista osaamista meille kummallekin.

Mikäli opinnäytetyö, harjoittelu tai muu projektityö on vielä edessä, suosittelemme tutustumaan HAMKin neljän eri tutkimusyksikön tarjoamiin mahdollisuuksiin avoimin mielin voit löytää kokonaan uusia mielenkiinnon kohteita ja suuntia opintojen jälkeiselle työuralle.

Juho Luoto

Juho Luoto opiskelee tietojenkäsittelyn opintoja viimeistä vuotta HAMKissa. Harjoittelu sai alkunsa mielenkiinnosta peleihin ja pelimoottorien kanssa työskentelyyn. Toiveammattina olisikin päästä vielä pelien pelaamisesta myös niiden devaamiseen.

Topi Raatikainen

Topi Raatikainen viimeistelee tietojenkäsittelyn opintoja HAMKissa. HAMK Smartille tehdyn ICT-projektin myötä kiinnostus pelimoottoreiden hyötykäyttöön löytyi, ja jalostui harjoittelun aikana tulevan urapolun suunnaksi. Hukkuu virtuaalitodellisuuteen liittyvien pöytälaatikkoideoiden alle.

Leave A Reply