HAMKilainen osaaminen palkittiin Suomen suurimmilla ICT-messuilla

0

HAMKin Älykkäät palvelut –tutkimusyksikön projekti-insinööri Atte Partanen palkittiin ALSO Expon IoT-tapahtumassa. Partanen esitteli messuilla Platform of Trust –projektia, jonka tarkoituksena on kehittää eri toimijoiden pilottiratkaisujen avulla alusta, joka helpottaa rakennustietojen ja rakennuksissa mitattavien suureiden saatavuutta ja käytettävyyttä koko rakennusten elinkaaren ajan.

Kuka olet, mitä teet?

Olen Atte Partanen, joulukuussa 2017 valmistunut sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri. Olen toiminut noin kaksi ja puoli vuotta Hämeen ammattikorkeakoulun työntekijänä. Työhöni on mahtunut useita erilaisia projekteja energiatehokkuudesta älykkäisiin ratkaisuihin. Työt HAMKissa aloitin opintojen ohella Sähkö- ja automaatiotekniikan osastolla, mistä siirryin Älykkäät palvelut -tutkimusyksikköön heinäkuussa 2018.

Mikä on Platform of Trust – Tampereen pilotti ja mitä teet siinä?

PoT on osa KIRA-digiä, joka on hallituksen kärkihankkeita. KIRA-digillä toteutetaan julkisten palvelujen digitalisaatiota. Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. PoT on yksi näistä kokeiluhankkeista. Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen data-alusta rakennettuun kantaan, jonka ylläpitäjänä toimii Tilaajavastuu Oy. 

Tässä Tampereen pilotissa on tarkoituksena lisätä valittuihin koulukiinteistöihin olosuhde- ja käyttöasteanturointia. Tampereen Tilapalveluiden pilotin avulla voidaan tutkia eri anturiteknologiaratkaisuja olosuhde- ja käyttöastemittauksiin, joita voidaan hyödyntää rakennuksien elinkaaren hallintaan.

Toimin projektissa teknillisenä apuna Tampereen Tilapalvelulle, jonka kanssa pilotoimme olosuhteita ja käyttöasteita. Työtehtäviini kuuluu muun muassa teknologioiden valinta, eri toimijoiden teknillisten asioiden selvittäminen ja toimittajien rajapintamahdollisuuksien kartoittaminen.

Minkälaiset tulevaisuudennäkymät projektilla on?

Tulevaisuuden kannalta projektin suunnitelmat on tehty 3 vuodelle eteenpäin, joiden aikana PoT-alusta laajenee isommalle alakeskittymälle. Mukaan otetaan esimerkiksi logistiikkaa, energiaa ym. aloja, joista voidaan kerätä ja käsitellä dataa.

Minkälainen messukokemuksesi oli?

Tapahtuma ylitti odotukseni ja oli kokemuksena täysin erilainen, kuin kuvittelin ennen tapahtumaa. Koska monilla ei ollut vielä esiintymiskokemusta, tapahtuman aikana tarjottiin esiintymisvalmennusta. Tämä oli hieno lisä – sain samalla varmuutta myös esitysten laatimiseen. Sainkin esityksestäni palautetta hyvästä jäsentelystä ja selkeydestä.
Sen lisäksi, että omat verkostoni laajenivat, myös projekti sai näkyvyyttä niin opiskelijoiden, kuin kuntien ja hankkeiden päättäjien keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan erittäin hieno kokemus ja sen lisäksi minut palkittiin vielä uudella tietokoneella!

Leave A Reply