Datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä

0

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen on strateginen päätös. Yrittäjä tarvitsee sen toteuttamiseen datan ymmärtämistä, jotta yritys voisi hyödyntää ja soveltaa datan analysoinnin tuloksia toimintaansa. Liiketoimintatavoitteiden toteuttamisessa yleensä havaitaan haasteita, jopa ongelmia. Näiden ratkaisemiseksi yrittäjän oma it-näkemys ja -osaaminen on merkittävää päätöksenteon yhteydessä.

Datan hyödyntämisen webinaari yrittäjän apuna

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) luotsaama AvoinHäme -hanke toteutti yhteistyössä API- ja alustatalouteen sekä datan hyödyntämiseen keskittyvän Osaango Oy:n kanssa webinaarisarjan. Keväällä 2020 toteutetussa kokonaisuudessa tavoitteena oli lisätä Kanta-Hämeen yrittäjien datan hyödyntämisen osaamista omassa liiketoiminnassaan. Datan hyödyntämisen webinaarisarja ja online-työpajojen sisältämät yrittäjien omat case-tapausten ratkaisut antoivat osallistujille konkreettisia esimerkkejä, kuinka datan hyödyntäminen on oleellinen osa digitaalista liiketoiminnan hallintaa ja sen omistajuutta.

AvoinHäme -hankkeen tavoitteita ovat mm.

  • Luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
  • Lisätä tietoa ja taitoja avoimen datan hyödyntämisessä
  • Yhdistää Kanta-Hämeen aktiivisia toimijoita sekä testata ja pilotoida erilaisia avoimen datan sovellutuksia ja käyttökohteita.

Avoimen datan hyödyntämisessä tärkeää on halu avoimeen toimintaan sekä ymmärrys sen tarjoamista mahdollisuuksista. Juuri näitä asioita on AvoinHäme -hankkeella edistetty Kanta-Hämeessä jo vuodesta 2017. Avoin data vaatii tietoteknisiä taitoja, sillä nykyään yhä enemmän dataa on saatavissa rajapintojen kautta. Datan tehokas hyödyntäminen vaatii taitoja tietojen käsittelyyn, analysointiin ja visualisointiin liittyen. Tämän vuoksi olikin hienoa, että koulutuksen toteuttajaksi saatiin Osaango Oy, jolta löytyy laaja kokonaisosaaminen tietoteknisistä ja liiketoiminnallisista näkökulmista, sekä ennen kaikkea näiden yhdistämisestä.

Koulutuksen tavoitteena oli tukea hankkeen tavoitteita nostamalla yrittäjien osaamista ja tietoutta datan hyödyntämisestä, avoimista rajapinnoista sekä kasvattaa ymmärrystä niiden yhteydestä omaan liiketoimintaan.

– Itse olen ainakin ollut toteutukseen vallan tyytyväinen ja olen varma, että myös osallistujat ovat oppineet paljon uutta ja hyödyllistä, toteaa tutkimuspäällikkö Joni Kukkamäki HAMK Smartista.

Osaango Oy:n toteuttama käytännönläheinen koulutus oli rakennettu konkreettisten tapausesimerkkien kautta yhdistäen yrittäjän näkökulmasta liiketoimintatavoitteet, tekniikka ja data liiketoiminnan tueksi. Osaangon Marjukka Niiniojan mukaan yrittäjän on hyvä toteuttaa markkinointia tuote- ja palvelukehityksen ohessa ja markkinointiin tarvitaan datalähteitä.

Osallistujilta positiivista palautetta

Yhteistyö sujui HAMKin kanssa mainiosti. Suunnitteluvaiheessa viestiteltiin tiiviisti koulutuksen markkinoinnista ja sisällön tarkennuksesta. Yhteydenpito oli jatkuvaa koko koulutuksen ajan, ja vielä lopussa työstettiin osallistujille lähtevä palautekysely yhteistyönä.

Osaangon tiimille, Marjukka Niinioja, Anne-Maritta Talaslahti ja Tessa Viitanen, webinaarikokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen oli mielenkiintoinen projektityö, jonka sisältöä hiukan päivitettiin webinaarien aikana vielä osallistujilta poimittujen toiveiden kautta.

– Hienoa, että AvoinHäme -hankkeen kanssa tarjoutui mahdollisuus toteuttaa kokonaisuus joustavasti. Toteutuksessa huomioitiin etenkin osallistujien osaamistaso ja toiveet, vaikka se vaatikin meiltä kouluttajilta jatkuvaa valppautta ja kehittymistä, toteaa Marjukka.

Osallistujille lähetettiin palautekysely, jonka perusteella arvioitiin webinaarisarjan onnistumista, sisältöjä, hyödyllisyyttä ja järjestelyjä. Saatujen palautteiden perusteella kokonaisuus koettiin erittäin ajankohtaisena ja tarpeellisena. Palautteen pohjalta osallistujat aikovat tulevaisuudessa kehittää omaa ja yrityksen osaamista ja jakaa neuvoja myös muille työyhteisön jäsenille.

Positiiviset palautteet kertovat onnistuneesti toteutetusta koulutuksesta ja viestii osallistujien tyytyväisyydestä:

– Sain hyviä vinkkejä oman yritykseni kehittämiseen etenkin datan käsittelyn, muokkaamisen ja tallentamisen webinaarista! Ennen työpajaa olin jo päivittänyt verkkosivut ja tehnyt monta muuta esille noussutta parannuskohdetta. Työpajassa sain luotua verkkosivujen analytiikkaan mittareita, joilla seuraan paremmin tavoitteiden kehittymistä ja taklattua monta muutakin kohtaa listalla. Nyt on selkeät stepit eteenpäin, iloitsee osallistuja.

Webinaarit avattu julkisiksi

Nyt myös kaikki uudet kuuntelijat ovat tervetulleita katsomaan Osaangon ensimmäisen julkisesti jaetun webinaaritallenteen verkosta – täyttä asiaa datasta ja liiketoiminnasta – eikä se vanhene ihan heti! Kurssille pääsee rekisteröitymään ja opiskelemaan vielä itsenäisesti. Kun datan hyödyntämisen osaaminen kasvaa, se lisää yrityksen kyvykkyyttä ratkaista liiketoimintaongelmia myös datan avulla.

Datan hyödyntämisen webinaarien sisältöön ja materiaaleihin pääsee tutustumaan Osaangon -verkkosivujen kautta. Jos kiinnostuit, kurssille pääset kirjautumaan itseopiskelua varten ilmaiseksi AvoinHäme -hankkeen sivujen kautta osoitteessa: www.avoinhäme.fi/webinaarit

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Joni Kukkamäki, HAMK Smart -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
joni.kukkamaki@hamk.fi
p. 046 923 4540

Marjukka Niinioja tai Anne-Maritta Talaslahti, Osaango Oy
www.osaango.com
info@osaango.com

AvoinHäme -hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä on tarkoituksena lisätä avoimen datan tietoisuutta ja osaamista Kanta-Hämeen alueen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Tavoitteena on lisäksi luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. Hyötyjä ja mahdollisuuksia esitellään ja testataan esimerkkien, pilottien ja erilaisten kokeiluiden avulla.

Hankkeen puitteissa on rakennettu Kanta-Hämeeseen avoin tapahtumarajapinta Tavastia Events sekä tuotettu runsaasti uutta tietoa avoimesta datasta.

Rahoittaja: Hämeen liitto/Uudenmaan liitto (EAKR)
Kuntarahoittajat: Hämeenlinna, Riihimäki ja Forssa
Toteutusaika: 1.5.2017 – 30.9.2020

Tutustu hankkeeseen tarkemmin: www.avoinhäme.fi

Leave A Reply