Älykkäiden liikenneratkaisujen viitoittama tulevaisuus

0

Sustainable and Smart Mobility -seminaari keräsi yhteen asiantuntijoita kestävän liikkumisen ja älykkään kaupunkirakenteen tutkimuksen parista. Pohdittavaa seminaari antoi muun muassa siitä, haluammeko älykkäiden ratkaisujen kaupungin toteutuvan tulevaisuudessa ja mitä kaikkea pyöräilystä kerättävä data mahdollistaa.

Joost de Kruijf, Breda University of Applied Sciences

Päätutkija Joost de Kruijf pyöräilykäyttäytymistutkimuksen alalta kertoi 40 000 hollantilaispyöräilijän GPS-paikannuksen tuovan hyötyjä ja mahdollisuuksia pyöräilyn kehittämisessä. Pyörän tai älylaitteen kautta kerättävän datan ja statistiikan perusteella pystytään vastaamaan paremmin pyöräilijöiden tarpeisiin ja suunnittelemaan sujuvaa pyöräilyinfrastruktuuria. Datasta voidaan muun muassa nähdä ongelmakohdat reiteillä pyöräilijöiden vauhdin perusteella. Hollannissa pyöräteihin on panostettu tekemällä kulkemisesta mahdollisimman sujuvaa esimerkiksi siltojen avulla, joilla vältetään risteämiskohdat autojen kanssa. Tärkeää on seurata kehitystä, jotta osataan vastata uusien innovaatioiden muokkaamaan käyttäytymiseen. Luotettavat tutkimukset edesauttavat investoinnin kohdentamiseen pyöräilyn kehittämisessä.

Aki Laiho, Rolan Oy

Älykkäät liikkumisen palvelut tulevat Aki Laihon mukaan mitä oletettavammin muovaamaan kaupunkeja älykkäiksi ekosysteemisiksi kokonaisuuksiksi. Laiho kertoi datan ja palvelujen integraatiolla olevan suuri rooli, mikä mahdollistaa uusia ulottuvuuksia liiketoimijoiden taholta kaupunkisuunnitteluun. Tulevaisuudessa esimerkiksi matkaketjun rakentuminen useammasta kulkuvälineestä voisi siis olla entistä helpompaa, kun liikkumisen innovaatiot rakentavat kaupunkikuvaa uusiksi. Perinteiset parkkihallit voitaisiin nähdä muokkautuvan eri kulkuvälineiden kohtaamis- tai säilytyspaikaksi, jotka olisivat osa ”mobility hubia”. 

Oskari Kaupinmäki, Helsingin kaupunki

Oskari Kaupinmäki Helsingin kaupungilta valotti pyöräilyn näkökulmia Helsingissä. Samoin Helsingissä on hyödynnetty dataa pyöräilyrakenteen mittaamisessa ja suunnittelussa. Merkityksellistä pyöräilykulttuurin ja rakenteen kehittämisessä on poliittisen tahon tahtotila sen tukemiseen. Sen lisäksi on tärkeää panostaa turvallisuuteen. Pyöräilyn edistämisen selvänä perustana on toimiva liikkumisen infrastruktuuri, minkä lisäksi palvelut ja viestintä kuuluvat pääperiaatteisiin hyvässä pyöräilyliikenteen toimintasuunnitelmassa. Pyöräily on kestävän liikkumisen lisäksi kannattava liiketoiminnan kohde siinä missä pyöräilijät ovat kannattava kuluttajaryhmä: yksi auto vie tilaa 10 pyörän verran, mikä tarkoittaa keskusta-alueella vähemmän kuluttajia yrityksille ja palveluille. 

Natalia Ivanova, St. Petersburg National Transportation University

Lähes 70% maailman ihmisistä ennakoidaan asuvan kaupunkiympäristössä vuoteen 2050 mennessä. Teknologian tohtori Natalia Ivanovan mukaan tämä muodostaa tarpeen uudelleen suunnittelulle muun muassa palveluiden, kaupunkirakenteen ja energian käytön suhteen. Älykkään kaupungin perustana ovat IoT, ICT ja Big data, jotka mahdollistavat innovatiivisia ratkaisuja, mutta luovat samalla valtavia tietoturvauhkia. Keskeisessä asemassa on verkostoitunut kaupunkirakenne, jonka ensisijaisena tavoitteena on asukkaiden elämänlaadun parantaminen. Tarvetta on lisäksi koulutuksen varmistamiseen, teknologian käyttöön sekä resurssien ja talouden hyvään hallintaan.   

Sustainable and Smart Mobility -seminaari järjestettiin Riihimäellä 11.10.2019. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Liikenne 4.0 -hanke ja liikennealan koulutusohjelma.

Saana Salo, projektiassistentti Liikenne 4.0, HAMK Smart

 

Leave A Reply