Yrityksille selvää kilpailuetua digitaalisuudesta

0

Tässä lyhyesti yhteenvetoa kokemuksistamme 3D skannauksen parissa. Olemme tehneet yrityksille eri tyyppisiä 3D skannauskokeiluja menestyksellä. Yritykset ovatkin huomanneet menetelmän hyödyt toiminnalleen. Uusien yhteydenottojen myötä toiminnan jatkuvuus näyttää hyvältä. Skannerin logitietojen mukaan H3D-hankkeen aikana 3D skannerin käyttöaika on jo lähes tuhat tuntia!

Olemme huomanneet, että ainoastaan yrityskohtaisten kokeilujen kautta viestimme digitaalisuuden hyödyistä ymmärretään.

3D skannausta Pasi ajoneuvolle. Mittauksilla arvioitiin kestotestin jälkeen akselin mittatarkkuutta.

Totta on, että jos esimerkiksi PK yritys ei näe digitaalisuudella, tässä tapauksessa 3D skannauksella, olevan suoraa vaikutusta kassavirran positiiviselle kehittymiselle, digitoimenpiteet tuntuvat keinotekoisilta. Esiin nousee usein toteamus, mitä lisäarvoa 3D skannauksella saavutetaan? Yleisesti tiedossamme on, miten digitaalisuus vaikuttaa teollisuudessa ja yrityksissä yleensä (Antti Hautamäki; Kestävä innovointi- Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Sitra raportteja 76, 2008)

  • Digitaalisuus auttaa siirtymään teknologiakeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen.
  • Kustannustehokkuus ja kilpailukyky vahvistuvat.
  • Ekologinen.
  • Lisää vuorovaikutusta.
  • Digitaalisuuteen liitetään laatusanoja, kuten monikäyttöisyys, moniaisuus, resurssiviisaus, nopeus, visuaalisuus, virtuaalisuus sekä kokemuksellisuus.

Edellä mainitut tuntuvat olevan helposti kaukana yritysten arkipäivän toimista. Olemme kuitenkin itse huomanneet jopa 3D skannauksen tarjoavan selviä mahdollisuuksia digitaalisuuden alalla.  Tässä joitain esimerkkejä:

  • Hyödyntäminen laadunhallinnassa siten, että skannattua tietomallia voidaan hyödyntää myöhempiä tarkasteluja varten, eikä alkuperäistä kappaletta enää tarvita. Kappale voidaan siis analysoida uudestaan vuosienkin kuluttua.
  • Varaosien tuottaminen. Usein käytössä olevista vanhemmista osista ei ole olemassa teknistä dokumentaatiota. Etenkin valukappaleiden geometrian mittaaminen käsipelillä on lähes mahdoton tehtävä. 3D skannaus tuottaa kappaleet erittäin takkoina digitaalisina malleina, joita toki voidaan muokata CAD malleina esimerkiksi koneistukseen sopiviksi tai tulostaa suoraan 3D tulostimella.
  • Reaalimuotoisten kappaleiden hyödyntäminen simuloinnissa
  • Skannattujen kappaleiden käyttäminen CAD kokoonpanoissa muiden mallinnettujen kappaleiden kanssa.

Olemme testanneet 3D skannausta myös muuallakin kuin ns. laboratorio-olosuhteissa. Tämän vuoden keväällä olemme vierailleet kuudessa eri tehdasympäristössä skannerin kera. Työ onnistuu mutta tilan tulee olla kohtuullisen tärinätön, pölytön ja sisätila. Siis normaali tehdasympäristö sopii mainiosti.

Akselin osa muuttumassa digitaaliseen muotoon.

Alla video 3D-skannatun koneistetun sylinterin geometrian mittaamisesta. Videon esimerkissä tuotteesta skannattiin vain oleelliset kohdat.

 

Timo Kärppä, Konetekniikan lehtori

Leave A Reply