Käänteissuunnittelua digitaalisin työvälinein

0

Käänteissuunnittelu tarkoittaa prosessia, jossa olemassa oleva tuote tai sen osa muutetaan digitaaliseen muotoon. Käytännössä kopioidaan tuote ilman olemassa olevia piirustuksia, sähköisiä malleja ja dokumentaatiota. Tämän tuloksena syntyy tyypillisesti 3D tietomalli, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi uudelleen valmistuksessa.

3D skanneri on siis työkalu, jolla olemassa oleva kappale kopioidaan digitaaliseen muotoon. Digitaaliselle tietomallille voidaankin sitten tehdä lähes mitä vain digitaalisuuden rajoissa mahdollista.

Tässä havainnekuva käänteissuunnittelun mahdollisuuksista:

3D CAD tietomalli on sijoitettuna keskiöön, koska muut digitaaliset menetelmät ja työkalut liittyvät oleellisesti digitaaliseen tietomalliin. Esimerkiksi nyt voidaan simuloida kappaleita, jotka ovat lähes reaalikappaleiden mukaisia kaikkine valmistusvirheineen ja käytön aiheuttamine kulumisineen. Nykyisin simulointeja tuotteille tehdään CAD malleilla, jotka ovat teoreettisesti täsmällisiä osia. Skannatuilla simulointi lisää tarkkuutta simuloinneissakin.

Omien kokemustemme perusteella tällä hetkellä painopiste käänteissuunnittelussa on kuitenkin vielä 3D mallinnuksessa. 3D tulostus on kasvamassa merkittäväksi tekijäksi käänteissuunnittelun menetelmänä. Huomaa, että tässä yhteydessä käsittelen ainoastaan kone- ja metalliteollisuuden tuotteita. Digitaalisuuden mahdollisuudet ovat yhtä lailla huimat myös esimerkiksi hyvinvointi, bio- peli-  tai vaateteollisuudessa.

Timo Kärppä, Konetekniikan lehtori

Leave A Reply