Elinikäistä oppimista tekniikan alalla

0

Mikä yhdistää merkonomia, rakennusalan osaajaa ja sähkö- ja automaatioalan ammattilaista? Nämä asiat voi linkittää juuri oman näköiseksi urapoluksi, kuten HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Saija Lahti on tehnyt. Tässä blogisarjassa tutustutaan tekniikan alan opiskelijoiden ja alumnien opiskelu- ja uratarinoihin. 

Tavoitan Saija Lahden Himokselta talonmaalausurakan keskeltä. Kolmatta tutkintoaan suorittava Saija on urallaan toteuttanut elinikäisen oppimisen ihannetta käytännössä. Rakennusala sekä myöhemmin sähkö- ja konetekniikan ammattiopinnot houkuttelivat Saijan merkonomin työstä tekniikan alalle. Sen jälkeen ala on vienyt mennessään, ja viime vuonna Saija hakeutui jatkamaan opintojaan HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutukseen Valkeakoskelle. 

Saija muistelee, että tekniikan valintakoe ja matematiikan tehtävät tuntuivat vaikeilta huolellisesta valmistautumisesta huolimatta. Sitä suuremmalla riemulla Saija vastaanotti Jyväskylän ralleissa tiedon varasijalta nappaamastaan opiskelupaikasta. Ei kun reppua ostamaan ja takaisin koulun penkille! 

Saijalla oli jo sähköalan koulutus, mutta hän halusi kehittyä mm. LED-teknologian käytössä. Lisäksi automaatiosuuntautuminen kiinnosti. ”Haluan olla luomassa jotakin, josta on ihmisille apua arjessa”, kertoo Saija motivaatiostaan opiskella sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Koronan keskellä ajatukset oman osaamisen hyödyntämisestä ympäristön hyväksi ja ihmisten elämänlaadun parantamiseksi ovat vahvistuneet. Opinnot ovat alkaneet hyvin, ja myös Saijan lukihäiriö on huomioitu opinnoissa. Uuden oppiminen palkitsee ja kannustaa”Kun tietää mitä haluaa, motivaatio kasvaa”, toteaa Saija. 

Työelämästä näkemystä tekniikan opintoihin

Saijan työkokemus on lisännyt ymmärrystä opintojen soveltamisesta käytäntöön. ”Lähden heti hakemaan käyttökohdetta”, kertoo Saija lähestymistavastaan opittaviin asioihin. Ensimmäistä tutkintoaan tehdessään hänellä ei ollut samanlaista perspektiiviä, vaan creditien ja debitien salat merkonomin työssä avautuivat vasta harjoittelujen kautta. Saija ei näe vastaavaa kuilua teorian ja käytännön välillä HAMKissa, jossa moduulit on rakennettu toisiaan tukevista osa-alueista. Kokonaiskuvaa luodaan vähitellen, ja opettajat osaavat sitoa asiat työelämäkontekstiin esimerkkien kautta

Siirtyminen työelämästä tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole ollut aivan yksinkertaista. Saija varautui opintoihinsa jo vuosi etukäteen taloudellisesti ja varmistamalla, että hänellä oli taustatuki puolisolta, vanhemmilta ja ystäviltä. Ilman näitä valmisteluja hän ei olisi lähtenyt päiväopiskelijaksi uutta tutkintoa suorittamaan

Tekniikan alasta ja naisten välisestä ystävyydestä

Saija on tottunut opiskelemaan ja työskentelemään miesvaltaisilla aloilla ja olemaan porukan ainoa nainen. Valkeakoskella hän on kuitenkin löytänyt hyviä ystäviä muista opintoihinsa tavoitteellisesti ja kunnianhimoisesti suhtautuvista naisista. Eri lähtökohdista opintonsa aloittanut kolmen naisen porukka kannustaa toisiaan tähtäämään korkealle myös AMK-tutkinnon jälkeen. Tavoitteena ovat työelämään sijoittumisen lisäksi ylemmät korkeakoulututkinnot. 

Suhtautuminen perinteisesti miehisillä tekniikan aloilla toimiviin naisiin on Saijan kokemuksen mukaan muuttunut arvostavammaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työmailla saatetaan tosin edelleenkin tarkkailla ja testata naista. ”Halutaan nähdä, oletko oikealla alalla”, selittää Saija. Ammattitaito ja halu jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan sekä tunnollisuus ja luotettavuus ovat Saijan mukaan naisten valtteja työelämässä. 

Kohti unelma-ammattia

Kauniit maisemat, hyvä musiikki ja maukkaat eväät vauhdittavat Saijan maalausurakan valmistumista. Muillekin opiskelijoille Saija vinkkaa, että kannattaa tarttua reippaasti ja ennakkoluulottomasti eteen tuleviin työtilaisuuksiin. Ne kartuttavat verkostoja, työelämäyhteyksiä sekä rakentavat osaavan ja luotettavan ammattilaisen mainetta. Ensi alkuun sivupolulta näyttävä pesti voikin auttaa rakentamaan tietä unelmatyötä kohti.  

Tekniikan alaa harkitseville Saijalla on omaan kokemukseen nojaava neuvo. Miettikää tulevaisuutta ja lähtekää hakemaan omaa kutsumusta, koska sillä tiellä myös viihtyy.

Tutustu koulutukseen

Teksti: Jaana Sipilä

Leave A Reply