cSchool ja jatkuva horrori

0

cSchool, can-do-School, on oppimisen ja opettamisen malli, jossa opiskelijat perehtyvät ammatillisesti kiinnostaviin liiketalouden ilmiöihin. Oppiminen syntyy yhdessä opiskelijoiden, ohjaajien, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. cSchoolissa tietoja, taitoja ja asenteita opitaan käytännön projekteissa, tekemällä. Projektit liittyvät liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämisen mm. markkinointiin, johtamiseen, talouteen tai tuotantoon. Projektit ovat todellisia, ne ovat jonkun kokemia, kertomia ja opiskelijoille antamia.

cSchoolilainen tekee ja kokee kaiken sen, mitä aidossa tilanteessa ja toimeen ryhtymisessä eteen tulee; muuntaa epätietoisuuden tietoisuudeksi, ymmärtämättömyyden ymmärryksesi, selityksen perusteluksi, ryhtymättömyyden ryhtymiseksi, pelon rohkeudeksi, idean kokeiluksi, jahkailun päätöksesi, todellisuuden malliksi ja kokeilun tieodoksi. cSchoolilaisten tekeminen luo perustelttujen kokeilujen hyödynnettyjä ratkaisuja ja aitoa osaamista. cSchoolilainen antaa tekemisilleen merkityksen ja suuntaa uteliaisuutensa seuraavaan kiinnostavaan tekemiseen.

Aito osaaminen syntyy kun tekemistä pääsee kokeilemaan käytännössä, teorian oppii sitä etsiessä, itselleen jäsentäessä ja käytäntöön kokeillessa. cSchool pyrkii tukemaan aidon oppimisen ja osaamisen syntymistä.

Leave A Reply