Kesäistä vipinää avoimen tieteen saralla

0

Helle hellii suomalaisia ja hamkilaisia, mutta avoimen tieteen saralla on käynnissä vielä täysi tohina ennen kesälaitumille siirtymistä.

Viimeisten viikkojen aikana suomalaista tiedeyhteisöä ovat puhuttaneet etenkin EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR sekä avointa tiedettä koskevat uunituoreet julkaisut:

Nämä kolme uutta julkaisua tarjoilevat valtavan määrän tietoa etenkin tutkimuksen tekijöiden aineistonhallinnan tueksi. Avoimen TKI-tuen tiimi suosittelee jokaista hamkilaista TKI-toimijaa tutustumaan julkaisuihin ajan kanssa. Tässä kiireisimmille tärkeimmät tärpit:

 • Avoin tiede ja data -toimenpideohjelma nostaa keskiöön avoimen tieteen palvelujen kansallisen koordinoinnin ja tutkimusorganisaatioiden tukipalveluiden välisen yhteistyön ja vuoropuhelun.
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ryhtyy koordinoimaan avoimesta tieteestä käytävää kansallista keskustelua ja ottaa vastuun pysyvän avoimen tieteen kansallisen koordinaatioelimen perustamisesta.
 • Tutkimusdatan säilyttämiseen liittyvät palvelut rakennetaan kansallisella tasolla tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n johdolla.
 • Tutkimusorganisaatioiden vastuulla on dataan liittyvä neuvonta ja paikallisten linjausten laatiminen.
 • Avoimen julkaisemisen tueksi tuotetaan kansallinen avoimen julkaisemisen politiikka.
 • Tutkimuksen tukipalveluissa suositaan ”yhden luukun periaatetta”, jossa tutkimuspalvelut tarjotaan yhden luukun kautta, eikä tutkijan tarvitse tietää tuottaako hänen palvelunsa tutkimusorganisaatio, CSC vai kaupallinen toimittaja.

Kuva: Heidi Laine, lisensoitu CC-BY.

 • Data citation roadmap for Finland – esittelee kansallisen tiekartan dataviittauskäytäntöjä selkeyttämään ja yhtenäistämään.
 • Asianmukaiset dataviittaukset muodostavat yhden avoimen tieteen peruspilareista.
 • Asianmukainen dataviittaus sisältää kaikki seuraavat elementit: aineiston nimi, aineiston luoja/tuottaja, aineistoa säilyttävä instituutio, päivämäärä jolloin aineisto on siirretty käytettäväksi pitkäaikaissäilytysjärjestelmään / arkistoon, aineistoon liitetty pysyvä tunniste (=persistent identifier PID).

Kuva: Heidi Laine, lisensoitu Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 • Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun kuvaa yksityiskohtaisesti, kuinka henkilötietoja sisältävän datan aineistonhallintasuunnitelma laaditaan.
 • Tärkeää on tunnistaa ero anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin välillä: henkilötietoja sisältävä aineisto voidaan avata vain anonymisoituna, pseudonymisoituna aineisto on edelleen henkilötietoa, eikä sitä voida avata.
 • Vaikka tutkimusdata sisältäisi arkaluonteisia henkilötietoja, voi dataan liitetyn kuvailutiedon eli metadatan julkaista, jos metadata ei sisällä tunnisteellista tietoa.
 • Kirjalliset sopimukset datan omistajuudesta, käyttöoikeudesta ja julkaisujen tekijyydestä varmistavat osaltaan tietosuojan toteutumisen ja tutkittavien oikeuksien asianmukaisen huomioimisen.

Avoimen tieteen keskeisen vastuullisuus-periaatteen mukaisesti: niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä!

Kuva: Niklas Veenhuis / Unsplash.

Avoimen TKI-tuen tiimi toivottaa kaikille aurinkoisia päiviä aineistonhallinnan parissa!

Leave A Reply