HAMKin avoimuuden taso suurennuslasin alla keväällä 2019

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää avoimen toimintakulttuurin toteutumista suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa jälleen keväällä 2019. Tämänkertaisessa selvityksessä ovat mukana yliopistot, ammattikorkeakoulut, suurimmat rahoittajat sekä tiedeinstituutit. Myös HAMKin avoimuuden taso on selvityksessä suurennuslasin alla.

HAMKin TKI-tuen tiimi valmistautuu parhaillaan keväällä koittavaan seuraavaan avoimuuden kypsyystasoarviointiin. HAMKin uudessa strategiassa avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen kietoutuvat yhteen osaamisen, tiedon, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kanssa. HAMK tavoittelee tämänkertaisessa selvityksessä nousua avoimuuden tasolle 3.

Kuinka kypsyystasoarviointiin valmistautuminen näkyy HAMKissa?

HAMKin julkisten verkkosivujen Avoin TKI-toiminta ja opetus –osiota viimeistellään

TKI-tuen tiimiläiset ovat pyrkineet kuvaamaan hamkilaista avoimuutta mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kattavasti HAMKin julkisilla verkkosivuilla, Avoin TKI-toiminta ja opetus –kokonaisuuden alla. Kypsyystasoarvioinnin kriteerejä on luettu läpi lukemattomia kertoja, alusta loppuun ja lopusta alkuun, välillä naurunpyrskähdysten ja välillä tuskastumisen hikipisaroiden saattelemina. Tiimin tavoitteena on ollut kuvata HAMKin avoimia toimintatapoja mahdollisimman realistisesti, mutta samaan aikaan arviointikriteerejä mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Maaliskuun ajan TKI-tuen tiimi tekee intensiivistä viimeistelytyötä, jotta huhtikuussa käynnistyvää arviointia varten tarvittavat seikat olisivat auki kirjoitettu mahdollisimman hyvin.

HAMKin omaa datapolitiikkaa laaditaan

Osana toiminnan avoimuuden edistämistä HAMK edellyttää TKI-hankkeilta hyvää aineistojen elinkaaren hallintaa. HAMKin omaa datapolitiikkaa, Hyvää aineistonhallintatapaa HAMKissa, on tiimissä valmisteltu vuoden verran, ja loppusuora alkaa häämöttää. Hyvä aineistonhallintatapa toimii hamkilaisille ohjenuorana siitä, kuinka TKI-hankkeissa syntyviä tai kerättäviä aineistoja hallitaan, säilytetään ja jaetaan. Lisäinfoa datapolitiikasta on tulossa heti, kun dokumentti on valmis ja julkaistu Avoin TKI-toiminta ja –opetus –sivustolla.

TKI-toimijoiden kanssa työskennellään aktiivisesti

Arviointiin valmistautumisen keskellä TKI-tuen tiimi on jatkanut perustyötään, tavannut TKI-toimijoita, pitänyt erilaisia koulutuksia, edistänyt TKI-osaajan osaamismerkkiperhettä, rakentanut aineistonhallinnan Moodle-kurssia, pohtinut aineistonhallinnan suunnittelun edistämistä myös opinnäytetöissä, osallistunut kansallisten asiantuntijaryhmien toimintaan… Tiivistettynä, tehnyt tiiminä uutterasti töitä avoimuuden edistämiseksi HAMKin TKI-toiminnassa. Parhaimmillaan työ näkyy kypsyystasoarvioinnin tuloksessa, joka selviää aikanaan loppuvuodesta 2019.

TKI-tuen tiimi toivottaa kaikille hamkilaisille innostunutta työkevättä! Muistakaahan vetäistä meitä hihasta, jos jokin avoimen TKI-toiminnan asia askarruttaa!

Lopuksi vinkki viikon alkuun: Vastuullinen tiede –sivustolla julkaistu Elina Ala-Nikkolan ja Leena Rekolan artikkeli kertoo, kuinka hankkeen käynnistyessä laadittu yksityiskohtainen julkaisusuunnitelma voi parantaa TKI-hankkeiden vaikuttavuutta ja selkiyttää tekijärooleja. Suosittelemme tutustumaan ja poimimaan ideoita omaan työhön!

Kuva: Johannes Plenio / Unsplash

Leave A Reply