Avoimuuden asialla hiljenee kesäksi – syksyllä jatketaan uusin voimin!

0

Alkuvuoden aikana Avoimuuden asialla –blogi on tarttunut avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisiin ajankohtaisiin ilmiöihin. Blogin tavoitteena on ollut edistää avoimuuteen liittyvää tietoisuutta hamkilaisten tki-toimijoiden keskuudessa sekä pitää hamkilaiset kartalla siitä, millaista keskustelua suomalaisessa tiedemaailmassa käydään avoimuuteen liittyen.

Bloggaukset ovat käsitelleet avoimuuden yleisiä periaatteita, tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimista, avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmaa, dataviittauskäytäntöjä sekä arkaluontoisia henkilötietoja käsittelevän datan aineistonhallintaa. Alkuvuoden aikana Hamkin avoimen TKI-tuen tiimi on kiertänyt tutkimusyksiköissä esittelemässä avoimen tieteen ja tutkimuksen kenttää ja Hamkin tarjoamia tukipalveluja tki-toimijoiden tueksi etenkin aineistonhallintaan, julkaisemiseen ja hankeviestintään liittyvissä asioissa. Useiden hanketoimijoiden kanssa on istuttu yhteisen pöydän ääressä pohtimassa, mitä aineistonhallinta, avoin julkaisemisen ja hankeviestintä voisivat tarkoittaa kussakin hankkeessa. Avoimen TKI-tuen tiimille on alkuvuoden aikana kirkastunut selväksi se, kuinka rikas ja laaja on Hamkissa tehtävä soveltavan tieteen kenttä ja miten moninaisia aluevaikuttavuutta edistävää ja yksilön elämänlaadun parantamiseen tähtäävää hanketoimintaa Hamk toteuttaa.

Juhannuksen kolkutellessa ovelle avoimen TKI-tuen tiimi kääntää katseensa jo syksyä kohti. Tulevan syksyn aikana avoimen TKI-tuen tiimin päätavoitteena on a) julkaista Hamkin oma tutkimusdatapolitiikka, eli periaatteet tutkimusaineistojen hallintaan Hamkissa, b) järjestää aineistonhallintakoulutuksia osana Hamk100-ohjelmaa sekä Moodle-kurssina sekä c) käynnistää erilaisia toimia arvioida Hamkissa tehtävän tutkimuksen vaikuttavuutta. Alkavien hankkeiden toimijoiden kanssa jatketaan aineistonhallinta-, julkaisu- ja viestintäasioiden pohtimista kolmivaiheisella palvelukonseptilla. Lisäksi tulevan verkkosivu-uudistuksen myötä tutkimuksen tueksi rakennettu Avoimuus Hamkissa –sivusto tullaan paloittelemaan toimivammaksi kokonaisuudeksi osaksi uusia verkkosivuja.

 Avoimen TKI-tuen tiimi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan antoisasta ja hyvin alkaneesta yhteistyöstä. Rentouttavaa kesää kaikille, syksyllä jatketaan!

Kuva: Grillot Edouard / Unsplash

Leave A Reply