Avoimuus osana opiskelua

0

Hamkin opiskelijoiden korviin on viime lukuvuoden aikana saattanut kantautua keskustelua avoimuudesta. Mitä avoimuus voisi tarkoittaa opiskelussa? Avoimuuden asialla –blogi avaa syksyn blogikauden suuntaamalla katseet avoimuuden seikkoihin opiskelijan näkökulmasta.

Avoimuus osana opiskeluja? Parhaimmillaan avoimuus mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen hankkimisen jo opiskeluaikana, opiskelun sujuvuuden lisääntymisen valinnanvapauden kasvaessa, tiedon jakamisen tehostumisen sekä oman osaamisen julkituomisen avoimissa oppimisympäristöissä. Eritoten avoimet oppimisympäristöt ja opiskelumateriaalit tuovat opiskelijan ulottuville uusia mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan. Esimerkiksi verkossa järjestettävät, avoimet MOOC-kurssit (massive open online courses) mahdollistavat korkeakoulutasoisen oppimisen kenelle tahansa.

Etenkin opinnäytetyövaiheessa avoimuus tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia tutkimuksellisen opinnäytetyön tekijälle. Kansallisten avointen ja pitkäaikaissäilytettävien tutkimusaineistojen lisääntyessä ne tarjoavat opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia rakentaa tutkimuksellinen opinnäytetyö valmiiksi kerätyn, jo olemassa olevan aineiston pohjalta. Mahdollisuus tuo mukanaan myös vastuun: samoin kuin minkä tahansa tutkimusaineiston, myös valmiin, avoimen aineiston aineistonhallinnasta on osattava huolehtia asianmukaisella ja tietosuojanäkökulmat huomioivalla tavalla. Tutkimuksellisen opinnäytetyön tekijän tulisikin jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa pohtia muun muassa seuraavia seikkoja:

  • Missä opinnäytetyön aineistoa säilytetään?
  • Kuka aineistoa saa käsitellä?
  • Sisältääkö aineisto henkilötietoja?
  • Kuinka henkilötietoja sisältävä aineisto anonymisoidaan?
  • Mitäpä jos aineistoa sisältävä muistitikku unohtuu junaan?
  • Mitä aineistolle tapahtuu valmistumisen jälkeen?
  • Haluaako opiskelija luovuttaa aineiston käyttöoikeudet Hamkille valmistumisensa jälkeen?
  • Saako yritysyhteystyössä otettuja valokuvia käyttää opinnäytetyössä?
  • Kenellä on kuvien tekijänoikeus?

Vastuullisen aineistonhallinnan sekä tietosuojaseikkojen ja tekijänoikeusnäkökulmien huomioiminen jo opinnäytetyövaiheessa kasvattaa opiskelijoita hyvän tieteellisen käytännön osaaviksi asiantuntijoiksi. Kasvuprosessi vaatii osaavaa ja asiantuntevaa ohjausta, ja myös ohjaajien hyvän aineistonhallintatavan hallintaa. Avuksi aineistonhallintaan myös opiskelijat voivat ottaa käyttöönsä DMPTuuli-työkalun, jota kansallisesti suositaan suomalaisissa korkeakouluissa.

Opinnäytetöiden aineistonhallintaan ja tekijänoikeusseikkojen huomioimiseen liittyvissä kysymyksissä Hamkin avoimen TKI-tuen tiimi tarjoaa apua ja tukea, niin opiskelijoille kuin ohjaajillekin. Mikäli jokin aineistonhallinnassa askarruttaa, ota yhteyttä avoimen TKI-tuen tiimiin, autamme mielellämme!

Lopuksi vinkki niin opiskelijoille kuin ohjaajillekin: Tule kuulemaan 14.11.klo 10-12 Kopioston luentoa kuvien käytöstä opinnäytetöissä ja opetuksessa Visamäen C-talon B-auditorioon.

Avoimen TKI-tuen tiimi toivottaa iloista syksyä!

Leave A Reply