Aktiiviset blogit A-L

Design Factory
HAMK Design Factory is an interdisciplinary product and service design and learning platform uniting students, teachers, researchers, and industry.

Digi-HAMK
Blogissa kirjoittavat hamkilaiset digitaalisuuden asiantuntijat, joiden työsarka on tietotekniikkaa, viestintää, koulutuksen kehittämistä, opetusta, tutkimusta tai niitä tukevia palveluita.

gamEngine lab
This blog is about beneficial use of gameengines and related technologies like virtual reality and research, projects & results done in HAMK Smart related to these subjects.

Global Education
This is the blog of The Global Education R&D Team of HAMK University of Applied Sciences, The School of Professional Teacher Education.

Global Fashion Business
This blog is written by teachers and students from HAMK’s Global Fashion Business 1 module.

Go International!
Blogissa kerrotaan HAMKin kansainvälisestä toiminnasta, mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtokokemuksista ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä. / This blog is about HAMK’s international activities, e.g. student and staff exchanges and other forms of international cooperation.

HAMKilainen tutkimus
Tässä blogissa pääosassa on HAMKilainen tutkimus, tervetuloa mukaan!

HAMK Bio

HAMK Hyvinvointiosaaminen
HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikön toimintaa ja tapahtumia.

HAMK Smart
Kirjoituksia tutkimusyksikön arjesta, hankkeista, työntekijöistä ja opiskelijatarinoista ja tutkimuksista. HAMK Smart tekee tutkimusta monialaisesti ja digitaalisuus liittyy vahvasti kaikkiin meidän tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Harjoittelu – tie liiketalouden ammattilaiseksi
Liiketalouden opiskelijoiden kertomuksia harjoittelusta ja työkokemuksesta.

Hevoshäme – kestävän hevosmatkailun maakunta
Tässä blogissa kerrotaan ainutlaatuisesta hämäläisestä hevosomavaraisuudesta, sen tarjoamista mahdollisuuksista, elämyksistä ja osaamisesta.

Huomisen insinöörit
Tarinoita tekniikan alasta, insinööreistä ja teknologian mahdollisuuksista. / Engineering stories from the School of Technology.

Kirjasto
Tietolähteiden esittelyä, uutuusvinkkausta, tiedonhaun parhaita käytänteitä, tutkimustiedon helpointa löytämistä, kirjaston toiminnan näkyväksi tekemistä – kaiken kaikkiaan, lisäarvoa HAMKin opiskelijalle, opettajalle ja tutkijalle.

Koodausta kouluarkeen
Opet koodaa, Opet ohjelmoijiksi ja Koodausta kouluarkeen -opinnoissa opiskelevat opettajat kertovat kokemuksiaan ohjelmointikokeiluista.

Kuulumisia HAMKista
Kuulumisia Hämeen ammattikorkeakoulusta – Greetings from Häme University of Applied Sciences.

Laatu
HAMKin laatublogissa kerrotaan laatutyöstä, laatujärjestelmästä ja laadun tekemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Lehtori Hannulan pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta
Pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta

Library
A blog discussing HAMK library resources and services

LUO Net GOES International – Luo Uutta Luonnosta
LUO Net GOES International -hankkeen blogissa keskitytään LUO luonnonvara-alan verkoston biotalouden ja digitaalisen osaamisen kärkiin.

Aktiiviset blogit M-Ö

Matkailu
Kanta-Hämeen matkailublogi esittelee alueen matkailuun liittyviä kehittämistoimenpiteitä, yrityksiä ja matkailuun liittyviä hankkeita.

Nipsulan avoin varhaiskasvatustoiminta
Nipsulan blogi tekee näkyväksi ja dokumentoi Nipsulan avointa varhaiskasvastustoimintaa opiskelijoiden, asiakasperheiden, vastaavan ohjaajan ja opettajien näkökulmasta.

Ojat kuntoon ja Opitaan ojista
Ojat kuntoon ja Opitaan ojista -blogissa kerrotaan ojitukseen, ojien kunnostamiseen sekä valumavesien hallintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Oppijan oikeus
Oppijan oikeus -blogissa tarkastellaan erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen tematiikkaa eri näkökulmista.

Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa
Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa -blogissa tarkastellaan, tutkitaan ja kehitetään oppilaitoshyvinvointia eri näkökulmista.

Oppimisympäristö Hyvinvoimala
Hyvinvoinnin klinikka on oppimisympäristö, jossa Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat toteuttavat terveyden edistämisen projektiopintoja osana opiskeluaan.

PorkkanaPuu
Kestävästi tuotettu elintarvikkeiden raaka-aine, josta hevoset pitävät, hortonomit ja agrologit viljelevät. Kenties kasvaa joskus Evolla. Blogissa juttuja opiskelusta ja opiskelijoista biotalouden koulutuksissa.

RUN European University
Kuulumisia RUN -Eurooppa-yliopistosta / Greetings from RUN European University

Teformi
Blogi kertoo TEFORMI – tekniikan alan ammatillisen koulutuksen reformi-hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja ajatuksista, joita hankkeen aikana syntyy.

Työstä hyvinvointia
Henkilöstöpalveluiden blogissa sukelletaan HAMKissa tapahtuvan henkilöstön kehittämisen, työsuhdeasioiden ja työhyvinvoinnin maailmaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen