Aktiiviset blogit A-L

Alumnit Agendalla
Kestävä kehitys-koulutuksen alumnit kertovat omasta urapolustaan ja keskustelevat kestävään kehitykseen liittyvistä YK:n Agenda2030-tavoitteista.

CoOL@Work
Blogissa käsitellään jatkuvaa oppimista työssä tutkimuksen sekä ajankohtaisten teemojen kautta.

Design Factory
HAMK Design Factory is an interdisciplinary product and service design and learning platform uniting students, teachers, researchers, and industry.

Digi-HAMK
Blogissa kirjoittavat hamkilaiset digitaalisuuden asiantuntijat, joiden työsarka on tietotekniikkaa, viestintää, koulutuksen kehittämistä, opetusta, tutkimusta tai niitä tukevia palveluita.

Evo forestry
Studying forestry at Evo campus.

gamEngine lab
This blog is about beneficial use of gameengines and related technologies like virtual reality and research, projects & results done in HAMK Smart related to these subjects.

Global Fashion Business
This blog is written by teachers and students from HAMK’s Global Fashion Business 1 module.

HAMI
Tätä blogia kirjoittavat Hämeen ammatti-instituutin opiskelijat ja henkilökunta.

HAMKilainen tutkimus
Tässä blogissa pääosassa on HAMKilainen tutkimus, tervetuloa mukaan!

HAMK Beat
HAMK Beat on Hämeen ammattikorkeakoulun toimitettu blogi.

HAMK Hyvinvointiosaaminen
HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikön toimintaa ja tapahtumia.

HAMK in Africa

HAMK International!
Blogissa kerrotaan HAMKin kansainvälisestä toiminnasta, mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtokokemuksista ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä. / This blog is about HAMK’s international activities, e.g. student and staff exchanges and other forms of international cooperation.

Hevosalan liiketoiminta
Hevosalan liiketoiminnan tradenomien blogi.

Hevoshäme – kestävän hevosmatkailun maakunta
Tässä blogissa kerrotaan ainutlaatuisesta hämäläisestä hevosomavaraisuudesta, sen tarjoamista mahdollisuuksista, elämyksistä ja osaamisesta.

Huomisen insinöörit
Tarinoita tekniikan alasta, insinööreistä ja teknologian mahdollisuuksista. / Engineering stories from the School of Technology.

Häme Smart Growth
What is happening in Häme Smart Growth project!

Kirjasto
Tietolähteiden esittelyä, uutuusvinkkausta, tiedonhaun parhaita käytänteitä, tutkimustiedon helpointa löytämistä, kirjaston toiminnan näkyväksi tekemistä – kaiken kaikkiaan, lisäarvoa HAMKin opiskelijalle, opettajalle ja tutkijalle.

Kohtaamisia kampuksella
Kohtaamisia kampuksella -blogin keskiössä ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat, alumnit ja asiantuntijat.

Koodausta kouluarkeen
Opet koodaa, Opet ohjelmoijiksi ja Koodausta kouluarkeen -opinnoissa opiskelevat opettajat kertovat kokemuksiaan ohjelmointikokeiluista.

Kuulumisia HAMKista
Kuulumisia Hämeen ammattikorkeakoulusta – Greetings from Häme University of Applied Sciences.

Laatu
HAMKin laatublogissa kerrotaan laatutyöstä, laatujärjestelmästä ja laadun tekemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Lehtori Hannulan pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta
Pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta

Lehtori Salmisen mietteitä AmO opettajan työstä
Minkälaista on AmO opettajan työ

Library
A blog discussing HAMK library resources and services

LUO Net GOES International – Luo Uutta Luonnosta
LUO Net GOES International -hankkeen blogissa keskitytään LUO luonnonvara-alan verkoston biotalouden ja digitaalisen osaamisen kärkiin.

Aktiiviset blogit M-Ö

Matkailu
Kanta-Hämeen matkailublogi esittelee alueen matkailuun liittyviä kehittämistoimenpiteitä, yrityksiä ja matkailuun liittyviä hankkeita.

Nipsulan avoin varhaiskasvatustoiminta
Nipsulan blogi tekee näkyväksi ja dokumentoi Nipsulan avointa varhaiskasvastustoimintaa opiskelijoiden, asiakasperheiden, vastaavan ohjaajan ja opettajien näkökulmasta.

Ojat kuntoon ja Opitaan ojista
Ojat kuntoon ja Opitaan ojista -blogissa kerrotaan ojitukseen, ojien kunnostamiseen sekä valumavesien hallintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Oppijan oikeus
Oppijan oikeus -blogissa tarkastellaan erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen tematiikkaa eri näkökulmista.

Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa
Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa -blogissa tarkastellaan, tutkitaan ja kehitetään oppilaitoshyvinvointia eri näkökulmista.

Oppimisympäristö Hyvinvoimala
Hyvinvoinnin klinikka on oppimisympäristö, jossa Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat toteuttavat terveyden edistämisen projektiopintoja osana opiskeluaan.

PorkkanaPuu
Kestävästi tuotettu elintarvikkeiden raaka-aine, josta hevoset pitävät, hortonomit ja agrologit viljelevät. Kenties kasvaa joskus Evolla. Blogissa juttuja opiskelusta ja opiskelijoista biotalouden koulutuksissa.

Pro Opetustilat – koulutusverkosto
Kuulumisia luonnonvara-alan koulutusverkon toiminnasta, opetustiloista sekä niiden toteuttamista ympäristötoimista.

RUN European University
Kuulumisia RUN -Eurooppa-yliopistosta / Greetings from RUN European University

Teformi
Blogi kertoo TEFORMI – tekniikan alan ammatillisen koulutuksen reformi-hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja ajatuksista, joita hankkeen aikana syntyy.

Tie liiketalouden ammattilaiseksi
Liiketalouden opiskelijoiden kertomuksia harjoittelusta ja työkokemuksesta.

Työstä hyvinvointia
Henkilöstöpalveluiden blogissa sukelletaan HAMKissa tapahtuvan henkilöstön kehittämisen, työsuhdeasioiden ja työhyvinvoinnin maailmaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
School of Entrepreneurship and Business.