UKK – Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus

0

HAMKissa on parhaillaan haussa uusi digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus: Digitekijä Fast Track. Hakuaika koulutukseen on 9.4. – 20.5.2018. Lisätietoja koulutuksesta ja haku täällä: www.hamk.fi/digitekija

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto ja HAMK käynnistää Digitekijä –koulutuksen ensimmäistä kertaa, joten kokosimme yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä hakijoille avuksi!

Mikä on erikoistumiskoulutus?
• Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi, ja jo työelämässä toimineille. Erikoistumiskoulutusten tavoitteena on edistää ammatillista kehittymistä ja erikoistumista.
Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.
• Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet. Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö.

Sama koulutus alkaa HAMKissa, Lapin AMKissa, TAMKissa ja Turku AMKissa. Mitä eroa koulutuksilla on?
• Edellä mainitut ammattikorkeakoulut järjestävät Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutuksen yhdessä, joten koulutus on kaikilla saman sisältöinen. Jokaiseen amkiin on erillinen haku ja jokainen amk valitsee koulutukseen 10 hakijaa.

Miten koulutus maksetaan?
• Opiskelijamaksu on 950 € (alv 0%) ja se laskutetaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen. Laskun voi maksaa yhdessä tai (erikseen sovittaessa) useammassa erässä.
• Tiesitkö, että koulutus on työnantajalle verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. Kannattaa siis neuvotella oman työnantajan kanssa laskun maksusta!

Miten koulutukseen hakeudutaan? Onko koulutukseen pääsykoetta tai ennakkotehtäviä?
• Koulutukseen ei ole pääsykoetta eikä ennakkotehtäviä. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä hakulomake ja tarvittaessa hakijat laitetaan valintajärjestykseen seuraavien pisteytettävien kysymysten avulla:
– Kerro miten voit nykyisessä työssäsi ja työyhteisössäsi jatkossa hyödyntää digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (Max 2 pistettä)
– Myyntiin ja markkinointiin liittyvän työkokemuksen pituus? (Max 2 pistettä)
Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä

Minulla ei ole korkeakoulututkintoa, voinko hakea koulutukseen?
• Voit hakea myös ilman korkeakoulututkintoa ja koulutukseen voi tulla valituksi, jos korkeakoulu toteaa sinulla olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet. Kannattaa siis hakea, muistathan kuitenkin avata hakemuksessa hyvin työkokemustasi ja kertoa myös opiskeluvalmiuksistasi!

Milloin koulutus alkaa?
• Koulutuksen ensimmäiset kontaktikerrat järjestetään 20. – 21.9.2018. Torstaina 20.9. klo 12-16 teemana on orientaatio opintoihin ja perjantaina 21.9. klo 9-16 perehdytään ensimmäiseen opintomoduuliin: Strateginen muutosjohtaminen digiajassa.

Kuinka kauan koulutus kestää?
• Koulutus kestää noin 9 kk, 20.9.2018 – 6.6.2019.

Kuinka monta lähipäivää koulutuksessa on ja ovatko ne pakollisia?
• Koulutus sisältää 13 kontaktikertaa, joihin voi osallistua Hämeenlinnassa tai verkon kautta. Koulutuksessa ei ole läsnäolopakkoa, mutta osallistuminen on toki suositeltavaa. Opetusta sisältävät kontaktikerrat tallennetaan myöhempää katselua varten.

Pystynkö suorittamaan koulutuksen, vaikka olen töissä?
• Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Kontaktikertoja on 0-2 kertaa kuukaudessa, pääasiassa torstaisin ja perjantaisin. Päivien tarkemmista sisällöistä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin. Oman työnantajan ja esimiehen kanssa on toki kuitenkin keskusteltava mahdollisten poissaolojen osalta.

Mitä opintoja koulutus sisältää?
• Koulutus sisältää mm. seuraavat teemat: strateginen muutosjohtaminen, mittaus ja seuranta digitaalisissa kanavissa, asiakaskokemus, asiakashankinta ja verkkokauppa. Tarkemmat sisällöt voit lukea opetussuunnitelmasta

Voinko hakea, vaikka minulla ei ole myynnin ja markkinoinnin työkokemusta?
• Voit hakea, mutta työkokemuksesi kesto pisteytetään ja tarvittaessa hakijat voidaan laittaa valintajärjestykseen pisteytettävien kysymysten avulla. Kts. kysymys: Miten koulutukseen hakeudutaan?

Pitääkö minun työskennellä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä juuri tällä hetkellä? Täytyykö koulutuksessa suoritettavat tehtävät sitoa omaan työhön?
• Emme edellytä myynnin ja markkinoinnin työtehtäviä koulutuksen aikana. Koulutuksessa suorittavat tehtävät on kuitenkin mahdollista sitoa omaan työhön.

Mitä laitteita minulla pitää olla, jotta voin osallistua koulutukseen?
• Verkko-oppimista varten sinulla on oltava käytössäsi tietokone, hyvät verkkoyhteydet, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Milloin saan tiedon onko minut valittu koulutukseen?
• Valinnoista ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse 1.6.2018 mennessä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa/ vastaanottaa 15.6.2018 mennessä.

Voiko koulutuksen aikana saada opintotukea?
• Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Päätoimisiksi opinnoiksi luetaan sellaiset amk-opinnot, joista kertyy keskimäärin 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Digitekijän opintojen laajuus on 30 op ja kesto noin 8,5 kk, joten opinnot eivät ole tämän laskukaavan mukaan päätoimisia. Erikoistumiskoulutuksen suorittamisen aikana voi saada aikuiskoulutustukea, lue lisää täältä: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/taysimaarainen-aikuiskoulutustuki-palkansaajalle/tuettava-koulutus/

Onko minulle hyötyä näistä opinnoista, jos hakeudun myöhemmin suorittamaan YAMK-tutkintoa?
• Opinnot ovat NQF7-tasoisia eli vastaavat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja ja niistä on mahdollista anoa hyväksilukua YAMK-opinnoissa. Kun olet suorittanut Digitekijän 30 opintopistettä, sinulla on mahdollisuus hakea HAMKin liiketalouden YAMK-opiskelijaksi erillishaussa mikäli sinulla on koulutukseen vaadittava hakukelpoisuus.

 

Edit. Lisätty maininta erillishausta viimeiseen vastaukseen 8.5.

Leave A Reply