Tietojenkäsittelyn opiskelijat kehittivät mobiilisovelluksen HAMKin ja HAMIn henkilöstöpäiville

0

Tietojenkäsittelyn kolmannen vuoden opiskelijat Oskari Ilkka ja Pyry Nieminen toteuttivat yhdessä sveitsiläisten vaihto-opiskelijoiden Martina Gafnerin ja Yves Einfeldtin kanssa mobiilisovelluksen HAMKin  ja HAMIn henkilöstöpäiviä varten. Projektiryhmä sai tilauksen sovelluksen toteuttamisesta HAMKin henkilöstöpalveluilta. ICT-projekti kuului moduuliin, jonka tarkoitus on tuoda opiskelijat lähemmäs työelämää ja vahvistaa ryhmätyöskentelytaitoja. Vaihto-opiskelijoiden kanssa toimiessa myös kv-osaaminen ja kielitaito kehittyvät.

Projekti eteni sujuvasti ja ryhmä kokoontui säännöllisesti koko kevään ajan aina maanantaisin. Näin varmistettiin, että projekti eteni aikataulussaan ja että toivottuja toimintoja ja asioita saatiin aikaiseksi. Birgitta Pirhonen HAMKin henkilöstöpalveluista esitteli projektin aluksi käyttäjätarinat ja toi esiin muita toiveita, joita sovellukseen haluttaisiin. HAMKin it-osasto avusti tiimiä selvittämään, ovatko kyseiset ominaisuudet mahdollisia, ja mikä olisi hyvä tapa lähteä toteuttamaan niitä. Opiskelijoiden ICT-projekti päättyi kesälomien alkaessa, mutta Oskari aloitti työharjoittelun HAMKin tietohallinnolla ja jatkoi sovelluksen työstämistä. Työssään hän keskittyi parantelemaan sovelluksen toimivuutta ja olemassa olevien osa-alueiden sujuvuutta.

Sovellus palveli henkilöstöpäiville osallistuneita monella tapaa: siitä pystyi tarkistamaan päivän ohjelman ja omat valitut liikunta-aktiviteetit, ruokalistan, kartan Vierumäen alueesta, Instagram-postauksia ja tapahtuman ilmoituksia. Lisäksi kukin käyttäjä pystyi näkemään omat majoitustietonsa eli majoitustilan sekä omat huonekaverit. Sovelluksen kieleksi pystyi valitsemaan suomen tai englannin.

Oppimiskokemuksia ja yllättäviä haasteita

Oskari kertoo, kuinka projekti opetti kaikennäköistä. ”Joskus aiemmin naureskelin ”Low-code”-alustoille, koska samat asiathan voisi kirjoittaa itse käsin, mutta tätä ohjelmaa käyttäessä huomasin, kuinka asioiden teko nopeutui huomattavasti verrattuna käsin tekemiseen, ” hän toteaa. Projekti opetti myös, kuinka asiakkaan kanssa toimitaan. Samalla Oskari huomasi, että käyttäjät eivät välttämättä käytä asioita juuri niin kuin kehittäjät suunnittelevat. ”Tiedän ainakin jatkossa, mitä kannattaa ottaa huomioon”, Oskari sanoo.

Isoimmat haasteet tulivat eteen lähinnä loppupuolella kehitystä, kun itse tapahtumaan oli noin 1-2 viikkoa aikaa. Alkuperäinen kirjautuminen ei toiminutkaan julkaistaessa, mikä aiheutti Googlen puolelta hylätyn merkinnän. Täytyi luoda uusi kirjautumissysteemi, mikä aiheutti monen muun toiminnon kanssa ongelmia. Toiminnot oli kiinnitetty alkuperäiseen kirjautumiseen ja yhteydet oli luotava uudestaan.

Onnistunut ja toimiva lopputulos

Haasteet kuitenkin voitettiin ja tiimi oli tyytyväinen lopputulokseen. ”Sovelluksesta tuli mielestämme loistava ja saimmekin hyvää ja myös rakentavaa palautetta. Oma henkilökohtainen onnistumisen merkki oli se, että sovellus toimi pääsääntöisesti hyvin ” Oskari toteaa. ”Oli myös todella hienoa kuulla, kuinka sovellusta käyttäneet sanoivat, että se oli jatkuvassa käytössä heillä.”

Myös tilaajaosapuolen mukaan projekti sujui hyvin. HAMKin henkilöstöpalveluiden toive oli, että toteutus tehdään ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tämä toteutui opiskelijaprojektina toteutetun sovelluksen myötä, mikä oli havaittavissa myös henkilöstöpäivien osallistujapalautteessa. ”Opiskelijat paneutuivat henkilöstöosaston antamaan tehtävään ja toiveisiin ammattimaisella otteella. Työskentely heidän kanssaan oli piristävä ja myönteinen kokemus”, kommentoi Birgitta Pirhonen HAMKin henkilöstöpalveluista.

Leave A Reply