Tiedosta! – Muotoilun koulutus esillä Suomen Kädentaidot -messuilla

0

HAMKin muotoilun koulutus oli näyttävästi esillä tämänvuotisilla Suomen Kädentaidot -messuilla, jotka järjestettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 15.-17.11.2019. Kyseessä on Euroopan suurin käsityöalan messutapahtuma, joka keräsi kolmen päivän aikana yhteensä yli 55 000 kävijää. Tänä vuonna messujen teemana oli kestävä kehitys. Muotoilun koulutuksen kannalta teema on keskeinen, sillä koulutuksen uudistumisen myötä keväällä 2020 tulee hakuun Älykkään ja kestävän muotoilun koulutus, jossa keskitytään entistä vahvemmin kestävän kehityksen periaatteisiin.

Tiedosta! – kestävämmän muotoilun puolesta

Opiskelijat uudistivat muotoilun messuosaston ilmettä.

HAMKin muotoilun toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoista koottu työryhmä vastasi messuosallistumisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmään kuului sekä vaatetuksen, jalkinemuotoilun että lasin ja keramiikan opiskelijoita. Messuosasto sai nimekseen ”Tiedosta!” ja myös lauantain muotinäytös kantoi samaa nimeä. Osastolla ja muotinäytöksessä tuotiin esille tiedostavien valintojen ja ympäristön tärkeyttä sekä tiedon ja tutkimustuloksien merkitystä.

Lisäksi lavalla käytiin päivittäin jalkinemuotoilun opiskelijoiden ja HAMKista valmistuneiden jalkinesuunnittelijoiden yhteisiä keskusteltutuokioita. Myös näissä keskusteluissa näkyi ”Tiedosta!”-teema, sillä aiheina olivat ekologinen jalkine ja kestävän kehityksen merkitys suunnittelulle. Haastateltavina olivat muun muassa Palmroth Original -brändin suunnittelija Anu Haalahti, Mioona-brändin suunnittelija Oona Ritari ja Saint Vacant -brändin suunnittelija Janne Lax.

Suunnittelusta toteutukseen

Messuprojekti alkoi konseptointiopinnoissa, jossa ryhmä opiskelijoita ideoi erilaisia tapoja toteuttaa messuosallistuminen. Työryhmä lähti työstämään messuja konseptisuunnittelussa tuotetun suunnitelman pohjalta.

Muotinäytöksessä nähtiin muotoilun opiskelijoiden visio tiedostavasta muodista.

Messujen lopullinen toteutus sisältyi työelämäprojektiin ja toteutusryhmä oli konseptointiryhmää suurempi, sillä tehtävää oli verrattain paljon ja aikaa rajallisesti.  Ryhmä pyrki jakamaan vastuun tasaisesti ryhmäläisten kesken. Osa-alueina olivat muun muassa hankinnat messuja varten, laseroitavien logojen työstäminen, messukalusteiden pintakäsittely ja yhteydenpito messutahoihin.

Muotinäytöksestä vastasi erillinen ryhmä ja näytöksen tuotteet kerättiin HAMKin eri vuosikurssien opiskelijoiden mallistoista. Punaisena lankana myös niissä oli kestävä kehitys. Projektipalavereissa työryhmäläiset kävivät läpi kunkin osa-alueen edistymisen. Itse messujen aikana tehtäviin kuuluivat messuosaston kokoaminen, edustaminen, muotinäytös ja messuosaston purkaminen.

Uudistettu messuosasto, laadukas muotinäytös ja kiinnostavat suunnittelijahaastattelut saivat kiitosta

Jalkineopiskelija Marika Äijälä haastatteli Palmroth Original-brändin suunnittelija Anu Haalahtea. Mukana myös messuohjelman juontanut Ella Kanninen.

Opiskelijat halusivat uudistaa osaston seinän ja ideoivat vanerisen messuosaston seinän, jonka voi uusiokäyttää. Seinä aiheutti aluksi päänvaivaa, mutta lopulta asennus onnistui hyvin ja työryhmä oli tyytyväinen messuosastoon. HAMKin uudenlainen messuosasto saikin kiitosta raikkaasta ilmeestään. Myös muotinäytöksen tuotteiden laadukkuus vakuutti yleisön ja jalkinemuotoilun opiskelijat saivat puolestaan kiitosta mielenkiintoisista suunnittelijahaastatteluista.

”Messuprojekti opetti aikataulutusta, soveltamista ja joustamista. Opimme, kuinka tärkeää on toimia yhteisen päämäärän eteen. Messuosallistumisen suunnittelu tuotti iloa ja suunnitelman todeksi muuttuminen tuotti sitä vielä enemmän!”, opiskelijat summaavat kokemuksiaan messuista.

 

Leave A Reply