Liiketalouden opiskelijat organisoivat Nuorten Sijoittamisen Illan yhdessä OP Etelä-Hämeen kanssa

0

Ryhmä HAMKin liiketalouden tradenomiopiskelijoita suunnitteli ja toteutti nuorten sijoitusillan yhdessä OP Etelä-Hämeen kanssa lokakuussa 2019. Mukana projektissa ollut Arttu Saksa kertoi, kuinka idea sai alkunsa, ja miten sijoitusillan suunnittelu eteni.

Ketä projektiryhmään kuului?

Mukana oli minun (Arttu Saksa) lisäksi Topias Saurén, Patrik Viitala, Samuel Selin ja Ville Rantala. Olimme ensimmäisen vuoden opiskelijoita, kun projekti sai alkunsa ja nyt olemme toisen vuoden opiskelijoita.

Mistä idea sijoitusillasta sai alkunsa?

Olimme talvella Etelä-Hämeen OP:lla haastattelemassa muutamaa työntekijää viestinnän kurssin esitelmää varten. Siinä yhteydessä puheenaiheeksi nousivat sijoittaminen ja sijoitusillat. Pohdimme yhdessä, miksi sijoitusiltoja ei suunnata nuorille. Tämän seurauksena aloimmekin yhteistuumin suunnitella nuorten sijoitusiltaa. Sijoitusilta ei sisältynyt opintoihin millään lailla, vaan se oli meidän vapaa-ajan projekti.

Mistä projektissa oli kyse?

Suunnitellessa tapahtumaa keskustelimme siitä, kuinka monia nuoria kiinnostaa sijoittaminen, mutta tietämys aiheesta on vähäistä ja sen takia sitä ei tule aloitettua. Sijoitusillan tehtävä oli käydä läpi sijoittamisen perusteita: kertoa siitä, miksi se kannattaa sekä avata erilaisia sijoitustapoja.

Miten projekti eteni?

Sovimme OP Etelä-Hämeen markkinointipäällikön kanssa tapaamisen, jossa aloitimme nuorten sijoitusillan suunnittelemisen. Jaoimme näkemyksiämme muutaman OP:n työntekijän kanssa siitä, millaisia aiheita sijoitusillassa olisi hyvä käsitellä ja niin projekti lähti etenemään. Kesän aikana tapasimme pari kertaa OP:n tiloissa.

Kuvasimme lyhyen mainosvideon illasta ja markkinoimme tapahtumaa mm. HÄTÄ ry:n Facebookissa, johon pääsimme hyvin käsiksi, koska Topias on HÄTÄ:n hallituksen jäsen. OP markkinoi itse tapahtumaa omilla kanavillaan. Ilta toteutui 1.10.2019 HAMKin tiloissa, jossa alkuun Topias piti lyhyen puheenvuoron esitellen meidät ja kertoen, kuinka sijoitusilta sai alkunsa.

Mitä projekti opetti?

Projektista oppi, millaista tapahtumasuunnittelu on ja saimme hyvää kokemusta illan markkinoinnista. Tietenkin oppi myös sijoittamisen perusteita.😊

Mieliinpainuvimmat hetket projektin parissa?

Mieleen jäi se, kuinka paljon päätäntävaltaa meillä oli sijoitusillan suunnittelussa, ja kuinka mukavaa sitä oli tehdä OP:lla. Lounastimme OP:n ruokalassa ja tapaamisissa oli aina hyvä kahvitarjoilu. Sijoitusillan suunnittelusta OP palkitsi meidät viemällä meidän ryhmän katsomaan HPK:n peliä OP:n aitioon.

Kokonaisuutena hieno, opettavainen projekti, josta sai hyvää kokemusta ja ilta olikin menestys, kun paikalle saapui lähes satapäinen yleisö.

Leave A Reply