Spektri21 – opiskelijoiden järjestämä muotinäytös

0

Spektri21 on HAMKin muotoilun opiskelijoiden järjestämä muotinäytös, joka sisältyi osaksi kolmannen vuoden vaatetusmuotoilijoiden opintoja. Spektri21 järjestetiin elokuussa 2021 ja  mukana oli 9 mallistoa sekä yhteensä 14 muotoilun opiskelijaa ydintyöryhmässä. Muotinäytöksen projektipäällikkötiimin jäsen, muotoilun opiskelija Heidi Kerkola kertoo tässä jutussa muotinäytösprojektin laajasta kokonaisuudesta.

Muotinäytöksen malliston catwalk-kuva
Kuvaaja: Karoliina Nieminen

Miten muotinäytösprojekti toteutettiin?

Käynnistimme muotinäytöksen suunnittelun 14 opiskelijan ydinryhmän kanssa, opettajamme Tarja Saaren loistavassa ohjauksessa, jo hyvissä ajoin alkuvuodesta 2021. Näytöksen toteuttaminen oli osa Tapahtuman tuottaminen -opintoja.

Koronavirusrajoitusten ja epävarmuuden suuremman tapahtuman järjestämismahdollisuudesta johtuen, päätettiin jo heti alkuvaiheessa tehdä toteutus, joka varmasti onnistuisi. Oli siis selvää, että live-streamaus tulisi olemaan ainoa vaihtoehto, joka tietenkin tarkoitti monenlaisen muunkin osaamisen yhdistämistä tapahtuman toteuttamiseen.

Tapahtuma päätettiin järjestää todella rajallisen budjetin vuoksi HAMKin omissa tiloissa Design Factoryn stagella. Live-streamauksesta, teknisestä toteuttamisesta ja valaistuksesta vastasi HAMKin henkilöstön huipputiimi: Marko Lönnqvist, Jali Närhi, Mikko Uimonen sekä Markku Mikkonen. Oli erinomainen valinta päätyä HAMKin omiin tiloihin ja osaamiseen, sillä näinkin suuren tapahtuman toteuttaminen vaati paljon käyntejä tilassa, näytöstilojen rakentamista sekä keskustelua teknisestä toteutuksesta.

Näytöksen järjestämiseen tarvitaan myös muuta monialaista osaamista. Mukana toteuttamassa oli mallitoimistolta malleja sekä valokuvaaja ottamassa kuvia mallistoista, itse tapahtumasta mutta myös tunnelmakuvia ennen näytöstä ja näytöksen jälkeen.

Mallien meikkauksesta ja hiuksista vastasi Koulutuskeskus Tavastian Kampaaja, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto-opiskelijat.

Milloin lähditte valmistelemaan näytöstä ja miten valmistelu eteni?

Näytös oli ollut jo monen opiskelijan mielessä pitkän aikaa. Kolmantena vuonna ennen joulua käynnistettiin oman malliston suunnittelutyöt. Vuoden vaihduttua kolmannessa moduulissa asiat lähtivät etenemään konkreettisesti, kun ryhdyttiin työstämään näitä suunnitelmia kaavoille, kankaiden hankinnoilla ja lopulta mallistojen ompelulla. Neljännessä moduulissa käynnistettiin sitten itse näytöksen suunnittelu.

Muotinäytöksen BTS-kuva
Kuvaaja: Karoliina Nieminen

Prosessi oli pitkä ja palavereja asian tiimoilta pidettiinkin usein varmistaen, että haluttuun lopputulokseen päästäisiin lopulta näytöspäivän koittaessa. Ensimmäisenä ryhdyttiin työstämään konseptia näytökselle. Samassa muodostettiin tiimit eri toimenpiteisiin ja jaettiin näille tiimeille eri vastuut. Lisäksi mietittiin projektille budjetti sekä listattiin mahdollisia yhteistyökumppaneita näytöksen toteuttamiseen.

Opiskelijat jaettiin seuraaviin tiimeihin:

  • Projektipäällikkötiimi, jonka vastuulla oli mm. budjetointi, sponsorit ja sponsorisopimukset, palaverien vetäminen ja muistiot palavereista, aikatalutus, tehtävien jako, seuranta aikataulussa pysymiseksi, tapahtumapäivän suunnittelu yhdessä muiden tiimien kanssa, yhteydenpito eri toimijoiden ja tekijöiden kanssa, tiedotus tapahtumajärjestelyiden etenemisestä.
  • Tila- ja showtiimi, jonka vastuulla oli tilan somistuksien suunnittelu konseptiin sopien. Somistuksien hankinta ja toteutus yhteistyössä videoinnista ja tekniikasta vastaavien toimijoiden kanssa.
  • Mallitiimi, jonka vastuulla oli mallitoimistojen tiedustelu sponsseiksi, tarvittavien mallien listaus (koot, ikä jne.), hiusten ja meikkien suunnittelut sekä ohjeistus meikkaajille sekä kampaajille. Mallistojen valokuvauksen järjestelyt. Teostovapaiden musiikkien koonti ja toimitus teknisille toteuttajille.
  • Visutiimi, joka vastasi näytöksen visuaalisesta puolesta kaikissa markkinointimateriaaleissa. Heidän vastuulle kuului somen perustaminen ja julkaisujen teko, viestintä, kommunikaatio, streamin ilme ja tarvittavat diat, haastatteluvideoiden teko.

Näytöksen valmistelut etenivät ensin kulujen kartoittamisella ja alustavan budjetin laatimisella. Oli selvää, että työryhmä tulisi tarvitsemaan rahoitusta näytöksen toteuttamiseksi. Projektitiimi haki ensin Kulttuurirahastolta apurahaa, mutta sai valitettavasti kielteisen vastauksen. Näin päätettiin vielä kirjoittaa apurahahakemus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle. Vastausta odotettiin jännittyneenä ja iloisena uutisena apurahahakemus hyväksyttiin ja tämä mahdollisti opiskelijoiden näytöksen onnistumisen täysin uudenlaisella tavalla, jota muotoilun koulutuksessa ei ole aikaisemmin toteutettu.

Apurahahakemuksien aikaan aloitettiin myös tapahtumakonseptin suunnittelu sekä etsittiin sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi tehtiin markkinointisuunnitelma ja suunniteltiin näytökselle visuaalinen ilme.

Tapahtumapaikkaa selvitettäessä tehtiin päätös pitää näytös HAMKin omissa tiloissa. Todettiin myös, että HAMKin omat tilat olivat parhaimmat sopimaan konseptiin sekä muun toteuttamisen ja rakentamisen kannalta tämä oli paras vaihtoehto.

Ennen tapahtumaa tilaa ryhdyttiin rakentamaan jo hyvissä ajoin ja tekniikkaa päästiin myös testaamaan. Tapahtuman kulku käytiin läpi kuvaajien kanssa, jotta kameroiden ajot saataisiin osumaan kohdilleen. Vaikka näytös, musiikit ja koreografiat käytiin hyvissä ajoin läpi, jouduttiin vielä muutamia tunteja ennen näytöksen alkua tekemään järjestyksiin muutoksia. Nopea reagointi ja päätöksien tekeminen tuotti hyvää tulosta, ja näytös oli lopulta todella onnistunut viime hetken muutoksesta huolimatta. Katso Spektri21-näytöksen tallenne:

Tapahtuman koko toteuttamisen ajan visutiimi toteutti hienoa some markkinointia näytöksen omalla Instagram-tilillä spektri21.

Oliko teillä yhteistyökumppaneita mukana toteutuksessa?

Ilman koko työryhmää, malleja, meikkaajia ja kampaajia sekä useita sponsoreita sekä tietenkin apurahaa, näytöksen järjestäminen ei olisi ollut mahdollista.

Mallitoimisto Fashion Model Agency Helsingistä lähti yhteistyöhön antamalla mallit näytökseen. KK Tavastia teki loistavaa opiskelijayhteistyötä panostamalla näytöksen onnistumiseksi kampaaja ja meikkaaja opiskelijoilla. Valokuvaajaksi koko tapahtumapäivään ja mallistojen kuvaamiseen HAMKin omalla studiolla saatiin mukaan Karoliina kameran takana. K-Market Visamäki lähti yhteistyöhön tarjoamalla näytöspäivään juomat. Muotoilun vapaaehtoisista opiskelijoista saatiin todella tarpeellisia apukäsiä takahuoneeseen näytöksen ajaksi pukijoiksi. Ja ilman HAMK Design Factorya näytöksen streamaus, valaistukset ja muut tekniset toteutukset eivät olisi onnistuneet. Yhteistyö oli todella mukavaa ja onnistunutta tämän tiimin kanssa. Ilman kuitenkaan saatua apurahaa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiöltä toteutus olisi jäänyt vain konseptiksi paperille. Koko muotoilun opiskelijoiden tiimi onkin erittäin kiitollinen kaikille yhteistyökumppaneilleen, jotka mahdollistivat näytöksen toteuttamisen!

Mitä näytösprojekti opetti?

Näytöksen järjestäminen vaatii aikaa, sitoutumista, järjestelmällisyyttä ja monialaista osaamista. Näytöksen toteuttamisessa on useita eri tehtäviä ja jokaisen sitoutuneella panoksella onkin suuri merkitys, jotta kokonaisuus on onnistunut.

Tapahtuman järjestelyissä on ollut monia uusia asioita, joita opiskelijat ovat oppineet matkan varrella ja tekemällä sekä yhdessä pohtimalla parhaimmat mahdolliset ratkaisut. Edessä on ollut paljon asioita, jotka eivät ehkä niin kiinteästi kosketa muotoilun opintoja, kuten sponsorisopimuksien kirjoittaminen, tekniikan ymmärrys striimauksessa sekä markkinointi eri kanavilla ja toiminnot näissä. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin ollut kaikkiin näihin osa-alueisiin jotain annettavaa ja ovat näitä toteuttaneet menestyksekkäästi saaden onnistuneen tapahtuman järjestettyä. Erityisesti loppua kohden oli huomattavissa, että asioita kannattaa tehdä hyvissä ajoin etukäteen ja ennakkoon mahdollisimman paljon, jotta toteutukset eivät jäisi viimeiseen hetkeen.

Näytös on ollut suuri ponnistus, joka vaatii jokaisen osapuolen sitoutumisen, motivoituneen otteen ja oman osa-alueen ja tehtävien hoitamisen ajallaan, mutta myös tiiviissä yhteistyössä ja tiedottamalla tilanteista muuta projektitiimiä.

Mitkä olivat mieliinpainuvimmat hetket projektin parissa?

Vaikka projektin parissa oli useitakin mieleenpainuvia hetkiä kuten mallistojen valmistuminen lopulta tai onnistuneiden neuvotteluiden tulokset sponsorisopimuksien ja apurahan saamiseksi, niin ehkä mieleenpainuvin hetki on kuitenkin ollut itse tapahtumapäivässä. Ja siinä erityisesti se hetki, kun viimeinenkin malli on kävellyt näytöslavan läpi ja on tullut vuoro mennä vielä kerran lavalle mallien ja suunnittelijoiden kanssa. Viikkojen suunnittelut, kokoukset, omien mallistojen valmistaminen ja tilaisuuden rakentaminen on hetkessä ohi. Tuota hetkeä on vaikea sanoin kuvailla. Tilanne on todella tunteellinen, kaikkensa antanut, mutta super onnellinen. Kaikki on onnistunut – mennyt juuri niin kuin pitkin!

Järjestäjätiimin ryhmäkuva
Kuvaaja: Karoliina Nieminen

Blogistamme löydät tekstejä myös aiempien vuosikurssien toteuttamista muotinäytöksistä >>

Leave A Reply