UKK – Liiketalouden muuntokoulutus

0

Liiketalouden muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat täydentää korkeakoulututkintoaan tai vastaavia keskenjääneitä opintojaan kaupallisella osaamisella. Opinnoissa hankit vankkaa liiketaloudellista perusosaamista. Lisäksi voit suunnata osaamistasi esimerkiksi markkinointiin ja asiakkuuksiin, taloushallintoon, finanssialalle, liiketoiminnan kehittämiseen, businessmuotoiluun sekä yrittäjyyteen. Markkinoinnin osaajana opit markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta. Taloushallinnon osaajana opit puolestaan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon laskentatoimen aihealueita. Businessmuotoilussa saat haltuusi liiketoiminnan kehittämisen monipuoliset työkalut.

Milloin koulutus alkaa?

Liiketalouden muuntokoulutus alkaa keväällä 2024 ja koulutus on mukana syksyn 2023 yhteishaussa.

Tutustu muuntokoulutuksen hakuohjeisiin >

Kenelle koulutus on tarkoitettu/Kuka voi hakea?

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat täydentää aiempaa korkeakoulututkintoaan tai keskenjääneitä korkeakouluopintojaan kaupallisella osaamisella. Pohjakoulutusvaatimuksena on siis korkeakoulututkinto tai vastaavat keskenjääneet korkeakouluopinnot, joihin sisältyy vähintään 90 op soveltuvia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opintoja

Miten koulutukseen pääsevät valitaan?

Koulutukseen ei ole pääsykoetta, vaan valinta tapahtuu ennakkoon tehtävän portfolion avulla. Portfoliolla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutumista muuntokoulutukseen. Portfoliosta voi saada 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

Miten Opintopolussa toimitaan keskeneräisten opintojen osalta?

Keskeneräisillä opinnoilla hakevat valitsevat hakulomakkeen ”Pohjakoulutuksesi” -osiosta vaihtoehdon ”Muu korkeakoulukelpoisuus” ja antavat siinä tiedot keskeneräisistä opinnoistaan. Heille tulee tämän jälkeen ilmoitus ”Ilmoittamasi pohjakoulutuksen perusteella et välttämättä ole hakukelpoinen valitsemiisi hakukohteisiin. Tarkista hakukohteiden valintaperusteet tai ole yhteydessä korkeakoulun hakijapalveluihin.” Tämän kohdan hakija jättää huomioimatta.

Mistä opinnot koostuvat? Millaista osaamista minulle kertyy?

Muuntokoulutus koostuu liiketalouden opinnoista ja jokaiselle hakijalle laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Liiketalouden muuntokoulutuksen laajuus on 90-120 op. Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat tehdään opintojen alussa, ja suunnitelmassa huomioidaan aiempi tutkinto tai kesken jääneet opinnot sekä ammatilliset tavoitteet. Muuntokoulutus sisältää liiketalouden ydin- ja profiloivaa osaamista 75 op (aiemmasta tutkinnosta hyväksiluetaan 90 op näitä opintoja) opinnäytetyön 15 op ja mahdollisen työharjoittelun 30 op.

Montako lähipäivää koulutuksessa on? Ovatko ne pakollisia? Entä pystynkö suorittamaan tämän koulutuksen vaikka olen töissä? Onko läsnäoloa päivisin paljon?

Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan liiketalouden monimuoto- ja päiväopetusryhmien toteutuksissa joko verkossa tai Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Muuntokoulutuksessa voit siis hyödyntää kaikkien kolmen toteutusmallin opiskelutapoja (Päivätoteutus (8-16), Monimuotototeutus (18-100), Nopeutetut opinnot (24/7)) henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaan.

Onko koulutus mahdollista suorittaa kokonaan verkossa vaikka ulkomailta käsin?

Mikäli valitset opiskelutavaksi monimuotototeutuksen, opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa.

Mihin olen pätevä valmistuttuani tästä koulutuksesta?

Valmistuttuasi olet asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen tradenomi, joka toimii luontevasti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä työyhteisöissä. Työllistyt yritysten tai organisaatioiden monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat mm. markkinointiassistentti, -suunnittelija, -koordinaattori- tai -päällikkö, liiketoiminnan kehittäjä, veroneuvoja, sijoitus- ja palveluneuvoja, analyytikko, talousassistentti, -suunnittelija tai -päällikkö, rahoitus- tai laskentapäällikkö, yrittäjä, yritysneuvoja, kehityspäällikkö tai tulosyksikön vetäjä.

Menestyminen erilaisten organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä vaatii tradenomilta monenlaista osaamista. Koulutuksen jälkeen hallitset eri toimialojen erityispiirteitä asiakaslähtöisen, kannattavan ja yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Vaaditaanko tähän koulutukseen alan työkokemusta?

Koulutukseen ei vaadita työkokemusta, ainoana pohjana vaaditaan korkeakoulututkinto tai vastaavat keskenjääneet korkeakouluopinnot.

Lisätietoja koulutuksesta:
Sari Hanka
Koulutuspäällikkö
Liiketalous
Puh. +358 50 372 3544
sari.hanka@hamk.fi

Leave A Reply