”Olin todella vaikuttunut opiskelijoiden panoksesta!”

0

Vastuullisen markkinoinnin opinnoissa liiketalouden opiskelijat pääsivät työstämään kahta kiinnostavaa toimeksiantoa. Näistä toisessa opiskelijat suunnittelivat sosiaalisen median markkinointikampanjaa, jonka aiheena oli maksuton ehkäisy.  Toimeksiantajana projektissa toimi maksuttoman ehkäisyn suunnittelija Outi Koskinen. Tässä haastattelussa hän kertoo meille, miten yhteistyö opiskelijoiden kanssa sujui ja millaisia lopputuloksia he saivat aikaan.

Olen Outi Koskinen ja olen toiminut vuoden ajan Kanta-Hämeen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa maksuttoman ehkäisyn suunnittelijana. Valtakunnallisesti on käynnissä maksuttoman ehkäisyn kokeilu, joka on alkanut vuoden 2022 alussa ja kestää vuoden 2023 loppuun. Mukana kokeilussa on viisitoista hyvinvointialuetta sekä Helsinki. Teen siihen liittyen suunnittelutyötä täällä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ja viemme tätä kokonaisuutta eteenpäin yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Outi Koskinen
Outi Koskinen.

Tarve viestiä suoraan nuorilta nuorille

Projekti lähti liikkeelle oikeastaan kahta eri kautta. Minulla on ollut tavoitteena osallistaa nuoria maksuttoman ehkäisyn kehittämiseen ja ajatuksena oli, että tarvitsemme nuorilta nuorille -viestintää. Eräässä palaverissa tuli esille, että HAMKilta oli tullut hankkeellemme pyyntö, olisiko meillä mahdollisuutta tarjota opinnäytetyöaiheita. Innostuin tästä ideasta ja lähetin hoitotyön opettajille ehkäisyyn liittyviä aiheita. Eräs opettaja nosti esiin, että tässä voisi olla myös mahdollisuuksia tradenomiopiskelijoille ja kysyi, voiko laittaa yhteystietoni eteenpäin.

Liiketalouden lehtori Eveliina Toivonen otti yhteyttä ja kertoi, että alkamassa on vastuullisen markkinoinnin moduuli, johon tämä istuisi aiheena hyvin. Tämä kuulosti hyvältä ja halusin ehdottomasti olla mukana toimeksiantajan roolissa. Siitä yhteistyö lähti liikkeelle.

Moduuli alkoi hybriditapaamisella lokakuun lopulla ja olin mukana esittelemässä toimeksiannon opiskelijoille. Toimeksiannon aiheena oli maksuttoman ehkäisyn asiakkaille suunnattu sosiaalisen median kampanja. Halusin, että opiskelijat tekevät markkinointikampanjan, jonka toteutus olisi tammikuussa sekä uudelleen toukokuussa.

Toimeksiannon esittely Zoomissa
Toimeksiannon esittely.

Opiskelijat yllättivät panoksellaan

Opiskelijoilla oli noin kuukausi aikaa toteuttaa projekti. Heillä ei ollut samaan aikaan muita opintoja, joten he saivat käyttää tähän kaiken ajan. Sovimme tapaamisen projektin puoleen väliin ja halutessaan opiskelijat saivat osallistua yhteiseen väliaikakatsaukseen. Muutama ryhmä oli mukana ja he esittelivät jo tuotoksiaan sekä kysyivät esiin nousseita kysymyksiä. Muutoin ryhmät olivat minuun yhteyksissä sähköpostein tai tekstiviestitse ja kysyivät näkemyksiä sekä pyysivät markkinointimateriaaleja. Opiskelijat olivat kaiken kaikkiaan hyvin aktiivisia projektin aikana.

Outi Koskinen ruudulla Zoomin kautta
Zoom toimi yhteisten tapaamsten alustana.

Kun deadline koitti, sain opiskelijoiden tuotokset sähköpostiin ja kävin niitä muutamana päivänä läpi. Pöllämystyin aivan täysin ja olin todella vaikuttunut siitä kaikesta panoksesta, minkä suurin osa ryhmistä oli antanut! Annoin töistä palautteet, jotka toimitin opettajille. Halusin kirjoittaa jokaiselle ryhmälle muutaman rivin mittaisen palautteen sekä yleisesti palautetta koko prosessista. En itse valitettavasti päässyt mukaan 13. joulukuuta pidettyyn tehtävän purkuun, jossa käytiin läpi myös opintojen toinen toimeksianto.

Tuloksena syntyi monipuolista sisältöä ja tarkkoja suunnitelmia

Lopputuotokset olivat mahtavia ja saimme opiskelijoilta valmista somemateriaalia, kuten TikTok-videoita, Instagramin tarinoihin sopivia videoita, kuvia sekä valmiita pohjia, joihin voin itse lisätä materiaalia. Osa ryhmistä oli tehnyt aivan mieletöntä työtä ja suunnitellut koko kampanjan aikataulutuksineen ja kanavineen. Osa ryhmistä oli puolestaan keskittynyt enemmän sisällöntuotantoon ja osa oli tehnyt taustatyötä, kuten selvittänyt tahoja, jotka voisivat auttaa viestin levittämisessä Kanta-Hämeen alueella. Saimme opiskelijoilta jopa lauluja ja räppejä! Antamani reunaehdot, kuten logo ja kuvat, oli huomioitu hienosti materiaaleissa.

Ajatukseni oli alun perin, että kampanjoimme koko tammikuun. Opiskelijat toivat kutenkin esiin, ettei välttämättä kannata kampanjoida koko kuukautta, vaan mieluummin valitaan lyhyempi kampanja-aika, jonka aikana viestitään tiiviimmin. Ajattelinkin toimia näin ja tiivistän kampanjan kahteen viikkoon. Opiskelijoiden tuotoksista en valinnut vain yhtä ainoaa ehdotusta, vaan olen koonnut näistä parhaimmat sisällöt, jotka pyörivät tammikuussa. Kampanjan jälkeen näemme, millaisia tuloksia saamme ja miten tavoitamme ihmisiä.

Minulle tästä on ollut oman työni näkökulmasta hyötyä siinä, ettei minun ole tarvinnut itse lähteä tekemään sisältöjä. Opiskelijat osasivat tehdä kampanjat nuorten näkökulmasta, mikä on tärkeää. Heidän avullaan säästin viikkokausia työaikaani ja nyt minun ei tarvitse kuin valita parhaat päältä ja toteuttaa kampanja heidän suunnitelmiensa mukaan. Ajatuksena on myös toistaa kampanja toukokuussa, mitä varten eräs ryhmä oli tehnyt kesäisempää materiaalia. Tammikuun kampanjan tulosten pohjalta pystymme myös tarpeen mukaan hiomaan kevään kampanjaa ja sitä kautta voimme tavoittaa vielä enemmän yleisöä.

On tärkeää suunnitella toimeksianto ajatuksella

Itselläni on myös opettajataustaa ja siitä lähtökohdasta katsottuna minulle on tärkeää, että toimeksiannon tulokset menevät oikeasti toteutukseen asti. Tässä toimeksiannossa etuna oli se, että opiskelijat ovat suurimmaksi osaksi samaa kohderyhmää kuin meidän tavoittelemamme yleisöt. Aihe oli tarpeeksi lähellä opiskelijoiden arkea, mikä lisäsi heidän intoa lähteä työstämään projektia.

Omasta kokemuksesta voin sanoa, että kannattaa lähteä mukaan toimeksiantajaksi opiskelijaprojekteihin, mutta on hyvä miettiä toimeksiantoa tarkkaan. On tärkeää pohtia ennakkoon, ketkä toimeksiantoprojektia lähtevät tekemään, millaista aitoa, molemminpuolista hyötyä siitä voidaan saada ja sopiiko toimeksianto opintoihin. Iso osa opiskelijoista on motivoituneita ja heillä on tarjota paljon pääomaa projektia varten, mitä on syytä arvostaa toimeksiantoa antaessa. Toimeksiantajan täytyy myös ottaa aikaa omasta työstään ja keskittyä, jotta ehtii käydä läpi tuotoksia ja antaa opiskelijoille palautetta. On hyvä miettiä ennen ennakkoon, onko minulla oikeasti aikaa ja mahdollisuuksia panostaa tähän.

 

Lue lisää tarinoita liiketalouden opinnoista >>>

Leave A Reply