Mitä on liiketoimintamuotoilu?

0

Palvelumuotoilu (Service Design) on jo monelle tuttu termi, mutta mitä tarkoittaa liiketoimintamuotoilu (Business Design)? Onko kyseessä sama asia, paketoituna vain uudenlaiseen käärepaperiin ja nimeämällä samat prosessit eri tavalla? Ei, siitä ei ole kyse, vaikka näissä kahdessa on toki paljon samaakin.

Muotoiluajattelun lähtökohtana on ymmärtää asiakkaiden tarpeita: mitä ne ovat, miten ne syntyvät, mistä ne syntyvät? Mikä aiheuttaa asiakkaalle tuskaa ja ahdistusta? Kun asiakkaan ongelmat ovat tiedossa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen: miten me voimme auttaa? Miten meidän tuotteemme tai palvelumme ratkaisee ongelman? Miten autamme asiakasta saavuttamaan omat tavoitteensa?

Liiketoimintamuotoilussa yhdistyvät kannattavuus, toteutettavuus ja haluttavuus

Siinä missä palvelumuotoilu keskittyy asiakkaaseen ja tietyn palvelun parantamiseen, liiketoimintamuotoilu pureutuu syvemmälle ja huomioi myös muut sidosryhmät. Liiketoimintamuotoilussa muotoilu on sidottu osaksi liiketoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista. Muotoilu on siis mukana sekä yrityksen strategiassa että operatiivisessa toiminnassa.

Liiketoimintamuotoilu pohjautuu muotoiluajatteluun ja palvelumuotoiluun, sillä se on niistä johdettu kehittämismenetelmä. Se nojaa hyvin vahvasti asiakasymmärrykseen, ja sen kautta rakennettavaan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Parempi liiketoiminta on ihmiskeskeistä, ja se mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen aikaisemmin. Liiketoimintamuotoilun avulla tehdyt ratkaisut ovat asiakkaiden mielestä houkuttelevimpia, ja yrityksen näkökulmasta kannattavampia ja elinvoimaisempia.

Teknologiat, kuluttajien käyttäytyminen ja markkinat muuttuvat koko ajan. On selvää, että muutokseen liittyy aina epävarmuutta ja ennalta-arvaamattomuutta. Mutta muutos on myös loistava tilaisuus kehittyä ja tehdä asioita paremmin. Liiketoimintamuotoilu antaakin hyviä työkaluja siihen, miten pärjätä paremmin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kiinnostaako liiketoimintamuotoilu? Lue lisää!

Artikkeli, HAMK Unlimited: Raitanen, J. & Tuomela, V. (2020). Muotoiluajattelun hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. HAMK Unlimited Professional 17.12.2020. Lue artikkeli.

Blogiteksti: Business Design. Lue blogiteksti.

Opiskele lisää: Liiketoimintamuotoilu (5 op). Suorita opinnot joustavasti verkossa! Lue lisää opinnoista.

Elina Wathén, Markkinointisuunnittelija, HAMK UP – Jatkuva oppiminen

Leave A Reply