Yrittäjyysosaaminen osaksi opintoja mentorointityöskentelyllä

0

Ensimmäisen vuoden hevosalan liiketoiminnan ja liiketalouden monimuodon opiskelijat Heidi ja Maaret pääsivät hyödyntämään yrittäjyystaustaansa opinnoissaan. Osaksi opintoja kuuluva liiketoimintasuunnitelman laatiminen sujui mentoroinnin keinoin. Mentorointityöskentely antoi yrittäjätaustaisille opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitumiselle, uusille ideoille ja vertaistuelle.

Uusi opiskelutapa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

Liiketalouden opintoihin kuuluu paljon yrittäjyyteen liittyvien taitojen opettelua. HAMK tukee ja kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen muun muassa yrittelijään korkeakoulun avulla. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijat perehtyvät yrityksen perustamiseen liiketoiminnan perusteet -moduulissa. Moduulin aikana opiskelijat opettelevat liiketoimintasuunnitelman laatimista. Opiskelijoiden tehtävänä on muun muassa laskea liiketoiminnan budjettia, suunnitella markkinointia ja perehtyä siihen, miten liiketoiminnasta saa toimivan kokonaisuuden.

Viime syksynä (2020) liiketoiminnan perusteet -moduulissa sovellettiin uutta opiskelumallia, mentorointia, joka toimi osaamisen näyttönä yrittäjyystaustaa omaaville opiskelijoille. Liiketalouden lehtorin Satu Penttalan mukaan idea uuteen opiskelutapaan syntyi muutaman ajatuksen summasta. Osalla moduuliin osallistuvista opiskelijoista oli jo valmiiksi olemassa oleva ja toimiva yritys, joten liiketoimintasuunnitelman laatiminen oli heille osittain tuttua. Lisäksi etäopiskelu ja korona-aika eivät tarjoa ohjeistusta ja kanssakäymistä liiaksi. Kaiken tämän ohella mentoroinnista koettiin olevan hyötyä niin mentoroitaville kuin mentorillekin, joten kokeiluun päätettiin ryhtyä.

Kaksi erilaista yrittäjätarinaa

Kuva: Mira Pyy

Ensimmäistä vuotta hevosalan liiketoimintaa opiskeleva Heidi Nordman on toiminut yrittäjänä vuodesta 2004 lähtien. Heidin yrittäjyys on lähtenyt liikkeelle toiminimen kautta tarjotulla hevoshieronnalla, sen lisäksi hän on toiminut täyshoitotallin pitäjänä. Vuosien aikana hän on kerennyt myös kouluttautua merkonomiksi ja olla töissä muiden yritysten palkkalistoilla, joka puolestaan innoitti jatkamaan opintoja tradenomiksi. Vuonna 2019 Heidi perusti osakeyhtiön ja yrittäjyys pyörii edelleen hevoshierontapalveluiden parissa.

 

Maaret Snäll omaa puolestaan noin 20 vuoden yrittäjyystaustan. Viimeisimmän liiketoimintansa graafisen alan parissa Maaret lopetti kaksi vuotta sitten. Lisäksi kokemusta löytyy niin lehtikustannuksen, kuljetusalan sekä hevostallin parissa toimimisesta. Maaretilla on monipuolista kokemusta erikokoisten ja eri toimialojen yrityksissä toimimisesta. Tällä hetkellä elämässä on hyvin aikaa opiskeluille liiketalouden monimuotokoulutuksen parissa, jonka opiskelun hän aloitti viime syksynä. Sen lisäksi hän pitää ajatuksensa avoimena myös yrittäjyysmaailmalle tulevaisuutta ajatellen.

 

Vertaistukea ja verkostoitumista

Heidi ja Maaret pääsivät hyödyntämään omaa yrittäjyyttään opinnoissaan syksyn aikana, kun he pääsivät mukaan kokeilemaan mentorointia. Kyseinen opiskelumuoto osoittautui kummallekin mieluisaksi. Maaret toimi moduulin aikana mentorin roolissa ja Heidi puolestaan mentoroitavana osapuolena. Mentorointikokeiluun kuului Heidin ja Maaretin lisäksi myös muita mentoreita sekä mentoroitavia. Maaret mentoroi ja opasti moduulin aikana neljän hengen ryhmää.

Pääasiassa mentoroitavat opiskelijat suorittivat moduulin tehtäviä itsenäisesti, välillä tehtävistä keskusteltiin porukalla tai kahden kesken mentorin kanssa. Mentoroinnin avulla yrittäjyysmaailmassa mukana olevat opiskelijat saivat vertaistukea omaan yrittäjyyteen sekä uutta näkökulmaa oman liiketoiminnan kehittämiseen. Porukassa vallitsi vahva yrittäjyysajattelun henki ja kaikki osapuolet kokivat saaneensa työskentelymallista paljon irti. Mentorointi ei ollut vain ja ainoastaan moduulin tehtävien tekoa varten annettua tukea, vaan keskustelusta saatuja ideoita pystyi hyödyntämään omaan yrittäjyyteen.

Yhteisen aikataulun löytäminen loi haasteista mentorointityöskentelyyn, mutta siitä huolimatta uuteen opiskelutapaan oltiin todella tyytyväisiä. Opiskelijoiden erilaiset liiketoimintaideat tuottivat hedelmällistä keskustelua ja erilaisia näkökulmia. Yhteistyön kautta pääsi tutustumaan yritysten monipuolisuuteen, verkostoitumaan sekä jakamaan omia ajatuksiaan yrittäjyydestä. Työskentelytapa oli ennen kaikkea mielenkiintoinen ja sisälsi paljon uuden oppimista puolin ja toisin. Heidi ja Maaret painottavatkin, että työskentelytapa oli heille loistava ja toivovat pääsevänsä jatkossakin hyödyntämään samankaltaista työskentelyä opintojensa aikana. Heidän mielestään oli kiva, että opetuksessa otettiin huomioon opiskelijoiden yksilölliset vahvuudet ja sovellettiin jo aiemmin opittuja taitoja, joiden avulla pystyi osoittamaan yksilöllisen osaamisensa.

Leave A Reply