Jalkinemuotoilija Tanja-Maria: Laaja-alaiset opinnot hyödyttivät omaa yritystoimintaa aloittaessa

0

Jalkinemuotoilija Tanja-Maria Oulasvuori valmistui HAMKin muotoilun koulutuksesta artenomiksi joulukuussa 2019.  Hän on Verneri Tepon ohella toinen jalkineen profiilista kuluneena lukuvuonna valmistuneista opiskelijoista, joka sai stipendin Jalkineteollisuuden ammattikoulutuksen edistämissäätiöltä. Opinnäytetyönään Tanja-Maria teki tietopaketin lasten jalkineiden valinnasta ja opiskelunsa aikana hän perusti oman craft-yrityksen. Jalkinealan ymmärtäminen laaja-alaisesti ja myös kestävän muotoilun näkökulmasta ohjaa Tanja-Marian suunnittelutyötä.

Kuka olet ja mitä teet tällä hetkellä?

Tanja-Maria Oulasvuori, 30v ylioppilas-talonrakentaja-suutari-artenomi. Ansiotyön ohessa pyrin tekemään jalkineprojekteja omiin nimiini OP:n kevytyrittäjänä. Minulla on parikin kenkätilausprojektia meneillään, mutta koronan takia yhteistyöt asiakkaiden kanssa hankaloituivat. Nyt asiakastöiden ollessa tauolla keskityn omien tuotteiden suunnitteluun ja kehittelyyn aina, kun aika antaa myöden.

Mitä opiskelit?

Opiskelin pääaineenani jalkinemuotoilua. Valinnaisina opintoina opiskelin mm. kieliä (saksa, espanja) sekä suoritin 3D-mallinnus-kurssin, sillä olen erityisen kiinnostunut aiheesta.

Kuinka päädyit opiskelemaan muotoilua ja suuntaamaan jalkinesuunnittelijan uralle?

Muotoilun koulutukseen päädyin hieman sattuman kaupalla. Opiskelin Sataedussa Kankaanpäässä suutariksi, kun meille aukeni mahdollisuus vierailla HAMKissa jalkinepuolella. Mielenkiintoni muotoilua kohtaan heräsi tuon vierailun aikana, ja halu oppia uutta sekä kehittää jo olemassa olevia taitojani suutariksi valmistumisen jälkeen kasvoi.

Tanja-Maria vaalii perinteistä tyyliä ja tähtää muotoilussaan käyttömukavuuteen.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Tavoitteeni on kehittää omaa brändiäni sekä omaa minääni jalkinesuunnittelijana ja -valmistajana – löytää se oma juttu. Suurin haaveeni on tietysti se, että pystyisin vielä tulevaisuudessa elättämään itseni valmistamalla jalkineita.

Onko opiskelustasi HAMKissa ollut sinulle hyötyä urallasi?

On ollut. Opin HAMKissa paljon muun muassa brändin luomisesta, markkinoinnista, asiakaslähtöisestä suunnittelusta sekä kaikesta muusta, mitä pystyn hyödyntämään tulevaisuudessa, kun kehitän omaa yritystäni. Suoritin toisen työharjoittelun oman yritykseni rakentamisen parissa, ja jo silloin hyödynsin kaikkea HAMKissa oppimaani mm. logon, käyntikortin ja verkkosivujen suunnittelussa.

Opinnäytetyönäni tein tietopaketin lasten jalkineiden valinnasta. Opinnäytetyössä minulle oli tärkeintä oppia keräämään luotettavaa, ajantasaista tietoa eri lähteistä, ja hienointa oli, kun sain jalkaterapian lehtoreita yhteistyöhön kanssani.

Tanja-Marian opinnäytetyön aihe kumpusi mielenkiinnosta lastenkenkiin.

Mikä oli parasta opiskeluaikana? Mikä haasteellisinta?

Kattavat ja monipuoliset yhteiset opinnot sekä valtavan laaja tarjonta valinnaisia opintoja oli hieno juttu. Se, että opintojen aikana opiskeltiin muutakin, kuin vain jalkineita koskevia opintoja: valokuvausta, kuvankäsittelyä ja muita tietokoneohjelmia, portfolion tekoa, piirtämistä sekä valtavasti muuta. Kaikista näistä on hyötyä myös tulevaisuudessa.

Haastavinta opintojen aikana oli aikatauluttaa oma tekeminen. Useiden kurssien suorittaminen samaan aikaan, korkeisiin arvosanoihin tähtääminen sekä pitkä koulumatka (100 km suuntaansa) oli kuormittavaa, mutta palkitsevaa.

Mitä haluaisit sanoa oman alasi opiskelua suunnittelevalle?

Jos jalkineiden suunnittelu ja muotoilijana toimiminen kiinnostaa, kannustan ehdottomasti hakemaan HAMKiin, joka on Pohjoismaiden ainoa kyseistä koulutusta tarjoava korkeakoulu. Jos koulutukseen hakee ja pääsee sisään, suosittelen myös ehdottomasti hyödyntämään tarjolla olevia vaihtomahdollisuuksia. Oma elämäntilanteeni ei antanut mahdollisuutta vaihto-opintoihin tai työharjoittelun suorittamiseen ulkomailla, ja se onkin ainoa asia, mikä harmittaa.

 

Leave A Reply