Alan työn avulla tradenomiksi etuajassa

0

Merkonomista tradenomiksi

Sari on kolmannen  vuoden liiketalouden opiskelija HAMKin Visamäen yksikössä. Sari oli jo aiemmin hankkinut merkonomin tutkinnon, mutta ala kiinnosti sen verran, että hän halusi syventää osaamistaan tradenomin tutkinnolla.

– Liiketalous oli kiinnostanut jo pidempään ja merkonomiopinnot vain vahvistivat kiinnostusta etisestään, Sari kertoo.

Kaiken kaikkiaan liiketaloudessa on käsitelty kolmen vuoden aikana yrityksen toimintaa eri näkökulmista.Merkonomista tradenomiksi

– On yrityksen perustamista, sen johtamista, taloutta yms. Kurssit on pyritty toteuttamaan käytännönläheisesti ja usein tehtävissä on case-yritys, johon kurssin aihealueita sovelletaan, Sari sanoo.

Pääaineena Sari on lukenut ulkoista laskentatoimea ja verotusta. Tämä ajatus oli kypsynyt jo ennen opiskelujen aloittamista.

– Merkonomiopintojen pohjalta tiesin mikä kiinnostaa ja mitä haluan lukea enemmän. Tiesin, että haluan lukea pääaineenani ulkoista laskentaa ja sivuaineena johdon laskentaa. Tämä päätös on pitänyt koko opintojen ajan, Sari kertoo.

Käytännössä ulkoinen laskentatoimi ja verotus käsittää kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä verotuksen. Merkonomille nämä asiat olivat pääosin tuttuja, mutta etenkin kolmantena vuonna Sari pääsi syventämään osaamistaan.

– Kolmantena vuonna tuli uusia asioita, jotka syvensivät jo olemassa olevaa osaamista. Tätä tietoa pystyn hyödyntämään myös töissä. Aiemmat opinnot yhdessä työkokemuksen kanssa auttoivat uusien asioiden oppimisessa, Sari lisää.

Opiskelu ja työt

Sari on ollut töissä vakuutusalalla koko opintojensa ajan.

– Lukujärjestys on mahdollistanut koulun ohella työskentelyn. Opettajat myös ymmärtävät, että opiskelijoilla on muitakin velvoitteita koulun lisäksi.

HAMKissa opiskellessa joustoa siis löytyy. Tärkeintä opiskelujen ja töiden yhteensulautumisessa on Sarin mukaan kuitenkin oma motivaatio.

– Onnistuminen on pitkälti kiinni omasta päättäväisyydestä ja jaksamisesta. Itselläni merkittävin tekijä on ollut se, että työskentelen alalla, jota myös opiskelen. Näin koulu ja työ ovat tukeneet toisiaan.

Opiskelujen ohella työskentelyssä on myös se etu, että opinnäytetyön tekeminen onnistuu melko usein juuri siinä omassa työpaikassa. Myös Sari käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen.

– Teen tällä hetkellä opinnäytetyötäni työpaikalleni. Opinnäytetyöni liittyy yrityksen tilinpäätökseen. Aiheesta keskustelimme esimieheni kanssa ja hänen ehdotuksensa sopi myös omiin mielenkiinnon kohteisiini, Sari sanoo.

Omalle työpaikalle sekä opinnäytetyön että harjoittelujen tekeminen ovat mahdollistaneet etuajassa valmistumisen. Sari valmistuukin jo kesän kynnyksellä, jolloin opintojen aloittamisesta tulee kuluneeksi alle kolme vuotta.

Entä mikä HAMKissa on Sarin mielestä ollut parasta?

– Käytännönläheisyys sekä työelämälähtöisyys. Yrityksille on tehty paljon toimeksiantoja, ja vaikka opetuksessa käydäänkin paljon teoriaa läpi, on jokaiseen kurssiin aina liittynyt tehtäviä, joissa sovelletaan teoriatietoa.

Tutustu tarkemmin HAMKin liiketalouden koulutukseen ja hakuaikoihin: www.hamk.fi/liiketalous

Leave A Reply